မီးေဘးသင့္နွင့္ ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ အလွဴေငြမ်ားေပးအပ္

မီးေဘးသင့္နွင့္ ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ အလွဴေငြမ်ား ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ေဖေဖၚဝါရီလ(၉)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လြင္က မိတ္ဆက္စကားေျပာၾကားၿပီး Kookmin Bank and Korea Disaster Relief Association မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက

Read More

ျမတ္ေစတနာ ဘိုးဘြားရိပ္သာ ဖြင့္လွစ္

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ တာဝန္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါလ်ွက္ ဇန္နဝါရီလ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဖ်ာပုံၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး (၇)ရပ္ကြက္၊ အမွတ္(၉) အေျခခံမူလတန္းေက်ာင္း ပင္မေက်ာင္းေဆာင္သစ္နွင့္ မူႀကိဳေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ပါသည္။

Read More

အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီသို႔ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ေရေဘးသင္‌့ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလွဴေငြ ေပးအပ္လွဴဒါန္း

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္
၂၀၁၅ခုနွစ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေရႀကီးေရလ်ွံမႈနွင့္ ေျမၿပိဳမႈမ်ားေၾကာင့္ ေဘးဒုကၡ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ နိုင္ငံေတာ္မွ ဦးေဆာင္၍ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားက သက္ဆိုင္ရာ ေဘးသင့္ေဒသမ်ားတြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳနိုင္ရန္အတြက္ ထိုင္၀မ္နိုင္ငံ အေျခစိုက္ E. SUN BANK မွ CEO Mr.James Chen နွင့္ တာ၀န္ရွိ ပုဂိၢဳလ္မ်ားက အလွဴေငြ

Read More

မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ တာဝန္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါလ်က္ ဇန္နဝါရီလ (၂၂)ရက္ေန႔တြင္ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ဖ်ာပုံၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနမွ (၇၀)သိန္းက်ပ္ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ထားသည့္ ဖ်ာပုံၿမိဳ႕၊ (၁၈)ရပ္ကြက္အဝင္ ဦးေအာင္ျမတ္လမ္း ကြန္ကရိလမ္းသစ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ပါသည္။

Read More

ျမန္မာနိုင္ငံေရေဘးသင့္ေဒသမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံအမ်ိဳးသား သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီသို႔ အလွဴပစၥည္းမ်ား လာေရာက္လွဴဒါန္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၉ ရက္
၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေရႀကီးေရလ်ွံမႈနွင့္ေျမၿပိဳမႈမ်ားေၾကာင့္ ေဘးဒုကၡေရာက္ခဲ့ရသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ နိုင္ငံေတာ္မွ ဦးေဆာင္၍ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားက သက္ဆိုင္ရာ ေဘးသင့္ေဒသမ်ားတြင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳနိုင္ရန္အတြက္ Asian Honda Co.,Ltd မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၀,၀၀၀ တန္ဖိုးရွိ HONDA Generator မီးစက္ (၁၇၀)လုံးနွင့္

Read More

Pages