ရခိုင္ျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္းရုံးမွ ဦးေဆာင္၍ ရပ္ရြာအေျချပဳစက္ခ်ဳပ္သင္တန္းဆင္းပြဲ

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမ(၂၆)
ရခိုင္ျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္းရုံးမွ ဦးေဆာင္၍ ရပ္ရြာအတြင္းရွိ အမ်ိုးသမီးငယ္မ်ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစရန္နွင့္ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာမ်ား ရရွိေစရန္အတြက္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္၊ သက္ေကျပင္ IDP စခန္းတြင္ သင္တန္းသူ (၂၀)ဦးျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေဘာဒူဖ IDP စခန္းတြင္ သင္တန္းသူ (၂၀)ဦးျဖင့္လည္းေကာင္း (၂၅.၄.၂၀၁၇) ရက္ေန႔မွ (၂၆.၅.၂၀၁၇) ရက္ေန့ အထိ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းအား ဖြင့္လွစ္သင္ျကားေပးခဲ့ပါသည္။ (၂၆.၅.၂၀၁၇) ရက္ေန့တြင္ IDP စခန္းအသီးသီး၌ သင္တန္းဆင္းပြဲမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ခဲ့ျပီး အဆိုပါသင္တန္းတြင္ ထူးခၽြန္ ဆုရရွိသူ (၂)ဦးစီ စုစုေပါင္း (၄)ဦးအား ေျခနင္းအပ္ခ်ဳပ္စက္ (၁)စုံစီ ဆုခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါသည္။

မြန္ျပည္နယ္အတြင္းလူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပ့ံေပးျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ရွင္းလင္းပြဲ က်င္းပေဆာင္ရြက္

မြန္ျပည္နယ္၊ ေမ(၂၂)   
        မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ျမိဳ႔နယ္(၁၀) ျမိဳ႔နယ္မွ ျမိဳ႔နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ုပ္ေရးဦးစီးဌာနမ်ားသုိ့ လူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပ့ံေပးျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ရွင္းလင္းပြဲအား (၂၂.၅.၂၀၁၇) ရက္ေန႔တြင္ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႔ ၊ ေရႊေတာင္ရပ္ ၊ အိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငနး္ပညာသင္ေက်ာင္းခန္းမ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္၊ လုပ္ငနး္စဥ္ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ မြန္ျပည္နယ္လူမႈ၀န္ထမ္းရုံး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးး ဦးကုိကိုနိုင္ မွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားျပီး ျပည္နယ္ လူမႈ၀န္ထမ္းရုံးမွ ဦးစီးအရာရွိ ေဒါေအးျမမိုး နွင့္ ၀န္ထမ္း(၁) ဦးမွ လူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပ့ံေပးရာတြင္ လိုအပ္ေသာ အေထာက္အထားမ်ား ၊ ေျပစာမ်ား ၊ ရပ္ကြက္ / ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးးမ်ားအားလမ္းညႊန္မွာၾကားရမည့္အခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းေဆြးေနြးျပီး တက္ေရာက္လာေသာ ျမိဳ႔နယ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ သိလုိသည္မ်ားကုိ ေမးျမန္းေဆြးေနြးခဲ့ၾကပါသည္။ ေဆြေးနြးပြဲသုိ့ အင္အား (၃၉) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ေခတၱၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအးမွ MCCT Program လုပ္ေဆာင္ေနမႈ သြားေရာက္ေလ့လာၾကည့္ရႈ

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ(၂၀)
ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ငႏြားေက်းရြာႏွင့္ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ျမင့္ဂါသစ္ေက်းရြာတြင္ Save the Children, Tat Lan, RESCUE တို႔မွ LIFT ၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ Pilot Project အျဖစ္ MCCT Program လုပ္ေဆာင္ေနမႈ ေလ့လာၾကည့္ရႈခဲ့ၿပီး၊ ေထာက္ပံ့ေၾကးရရွိေသာ သူမ်ားအား ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔မွ ေမြးဖြားလာ ေသာ အသက္(၂)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးေရးအစီအစဥ္ လုပ္ငန္းၫွိနႈိင္း  ေပါင္းစပ္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပေဆာင္ရြက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ(၁၉)

 လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ေခတၱၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ (၁၉.၅.၂၀၁၇)  ရက္ေန႔တြင္ နံနက္(၀၉း၀၀)နာရီမွ ေန႔လည္(၁၂း၀၀)နာရီထိ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ရံုးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ '' ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔မွ ေမြးဖြားလာ ေသာ အသက္(၂)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးေရးအစီအစဥ္ လုပ္ငန္းၫွိနႈိင္း  ေပါင္းစပ္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ'' ကို တက္ေရာက္ခဲ့ပါ သည္။

          အဆိုပါ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ နယ္စပ္ေဒသလံုျခံဳေရး၀န္ႀကီးဗိုလ္မွဴးႀကီး ထိန္လင္းမွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေခတၱၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအးမွ အစီအစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကား ခဲ့ၿပီး သိလိုသည္မ်ားကို အျပန္အလွန္ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါေၾကာင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔  စုစုေပါင္း (၈၀) တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

          မြန္းလြဲပိုင္းတြင္  ေပါက္ေတာၿမိဳ႕ရွိ မီးေဘးသင့္၍ စစ္ေဆးရံုသို႔ တက္ေရာက္ကုသမႈခံယူေနရသူ (၅)ဦး အား တစ္ဦးလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၅၀၀၀ဝိ/- စီျဖင့္ လူမႈက႐ုဏာေထာက္ပံ့ေၾကးသြားေရာက္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

          ထိုမွတစ္ဆင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ျပည္နယ္လူမႈ၀န္ထမ္းရံုးတြင္

လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ေခတၱၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မွ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်မႈႏွင့္ ကေလးေပ်ာ္ေနရာမ်ားၾကည့္ရႈစစ္ေ္ဆး

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ(၁၈)

လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ေခတၱၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ (၁၈.၅.၂၀၁၇)ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိၿပီး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ စစ္ေဘးရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ပံ့ပိုးဖြင့္လွစ္ေပး ေနေသာ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းမ်ားတြင္ သင္တန္းသူမ်ား သင္ၾကားေနမႈကို ၾကည့္ရွဳေလ့လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုသင္တန္းတြင္ ထူးခၽြန္သူ (၁)ဦးစီအား ေရြးခ်ယ္၍ အပ္ခ်ဳပ္စက္(၁)လံုးစီ ခ်ီးႁမွင့္မည့္အေၾကာင္း အားေပးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ထိုမွတစ္ဆင့္ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ Save the Children ႏွင့္ Australian AID တို႔ ပူးေပါင္းပံ့ပိုး ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ''ကေလးေပ်ာ္ေနရာမ်ား'' သို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။