လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား United States Agency for International Development - USAID မွ Administrator ျဖစ္သူ Ms. Gayle Smith ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕မွ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမလ (၂)
လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ေမလ၂ ရက္ေန႔ ေန႔လည္(၁၅း၃၀)နာရီအခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား USAID မွ Administrator ျဖစ္သူ Ms. Gayle Smith ဦးေဆာင္၍ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး H.E Mr. Scot Marcielႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္(၉)ဦးမွ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

Read More

ေလေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအား ေတြ႕ဆုံအားေပးစကား ေျပာၾကားၿပီး ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမလ ၁ ရက္
လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ၁.၅.၂၀၁၆ ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ရမည္းသင္းခရိုင္၊ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕၊ ထီးလိႈင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဆည္တိုရြာသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ၃၀-၄-၂၀၁၆ ရက္ေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေလေဘးေၾကာင့္ ေဘးဒုကၡၾကဳံေတြ႕ရသည့္ ေလေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား ေတြ႕ဆုံအားေပးစကား ‌ေျပာၾကားကာ ၿပိဳက်ေနအိမ္(၃)လုံးအတြက္ က်ပ္ (၁.၅) သိန္း၊

Read More

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား အင္ဒိုနီးရွားသံအမတ္ႀကီးႏွင့္ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ (၂၉)
လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ဧၿပီလ ၂၉ရက္ေန႔ ေန႔လည္(၁၃း၀၀)နာရီအခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား Head of UN Women ျဖစ္သူ Dr.Jean D’Cunha မွ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာ၌ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ က်ား၊ မ အ‌ေျခအေန ေလ့လာဆန္းစစ္မႈစစ္တမ္းကိစၥ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမွ တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒစပ္လ်ဥ္းသည့္ကိစၥ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ခြဲျခားမႈ ပေပ်ာက္ေရး ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢကြန္ေဗးရွင္း စတုတၳႏွင့္ပဥၥမအႀကိမ္ ပူးတြဲအစီရင္ခံစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ကိစၥ၊

Read More

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမွ ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ားႏွင္‌့ ေတြ႕ဆုံပြဲ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၉.၄.၂၀၁၆
လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ယေန႔နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီက ဝန္ႀကီးဌာနစုေပါင္းခန္းမ၌ ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ားႏွင္‌့ေတြ႕ဆုံ၍ အဖြင္‌့အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင္‌့ ထမ္းေဆာင္ရမည္‌့တာဝန္၊ လိုက္နာရမည္‌့စည္းကမ္း၊ ေစာင္‌့ထိန္းရမည္‌့ က်င္‌့ဝတ္မ်ားကို တိတိက်က် လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္ေနရာတစ္ေနရာရျခင္း သည္ ရာထူးရတာမဟုတ္ဘဲ တာဝန္တစ္ခုရတာသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔တာဝန္ကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊

Read More

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးနွင့္ ေလေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ သတင္း

၁။ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ခရိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိိသူမ်ားနွင့္အတူ ၂၈-၄-၂၀၁၆ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ရြာငံၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕ႀကီးေက်းရြာသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ေဝဇယႏၱာဓမၼာရုံတြင္

Read More

Pages