ေအာင္ပြဲရ မသန္စြမ္းအားကစားသမားမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳပြဲက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၂
(၇)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ မသန္စြမ္းသူမ်ား အားကစားျပိဳင္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံ့ကိုယ္စားျပဳ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့သည့္ လူမွဳ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာနမွ ေအာင္ပြဲရ မသန္စြမ္း အားကစားသမားမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႕နံနက္ ၉နာရီတြင္ အားကစားရြာ က်င္းပသည္။ အခမ္းအနားတြင္ လူမွဳ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္က (၇)ၾကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံမသန္စြမ္း အားကစား ျပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳ မသန္စြမ္း အားကစားသမားမ်ားသည္ ေရႊတံဆိပ္ ၃၄ခု ၊ ေငြတံဆိပ္ ၂၆ ခု၊ ေၾကးတံဆိပ္ ၃၆ ခု ရရွိခဲ့ေၾကာင္း။

Read More

ကေလးသူငယ္ အဓိက အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အ၀ရရွိခံစားေစရန္ ေဖာ္ေဆာင္လ်က္

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္န၀ါရီ (၂၁)ရက္

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢသေဘာတူစာခ်ုဳပ္ (United Nations Convention on the Right of the Child)အဖ႔ြဲ၀င္နုိင္ငံျဖစ္သည့္ အားေလ်ွာ္စြာကေလး သူငယ္မ်ားအတြက္ အဓိကအခြင္႔အေရး (၄) ရပ္ျဖစ္သည့္ အသက္ရွင္သန္ခြင့္၊ ဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္ခြင့္၊ အကာအကြယ္ရရွိခြင့္ နွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္တုိ႔ကို အျပည့္အ၀ ခံစားနုိင္ေစရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ၊ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ျခင္း နွင့္ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း လုပ္ငန္း(၃)ရပ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္းျဖင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ အမ်ိိဳးသားေကာ္မတီဥကၠဌ၊လူမွု၀န္္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး နွင့္ျပန္္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္္းခင္က ယေန့နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ အဆုိပါ၀န္္ၾကီးရံုး စုေပါင္းအစည္းအေ၀းခန္းမ၌က်င္းပသည္႔ ကေလးသူငယ္အခြင္႔အေရးမ်ားဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ (၁/၂၀၁၄) အစည္းအေ၀း၌ ေျပာၾကားခ႔ဲသည္။

Read More

မသန္စြမ္းအားကစားသမားမ်ားအား ေတြ႕ဆံုအားေပး

 ေနျပည္ေတာ္ ဇန္န၀ါရီ (၈)ရက္
လူမွဳ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ ဒုတိယ၀န္ၾကီး ေဒၚစုစုလွိဳင္ႏွင့္အတူယေန႕မြန္းလြဲ ၁နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္အားကစားရြာ၌ (၇)ၾကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံမသန္စြမ္းအားကစားၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္မည့္ လူမွဳ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ နိုင္ငံ့ကိုယ္စားျပဳ မသန္စြမ္းအားကစားသမ်ားအား ေတြ ့ဆံုအားေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Read More

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဆံုး က်င္းပသည့္ ကမၻာ့အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖုိရမ္ ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားသုိ႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ တက္ေရာက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ (၈)ရက္
ေျပာင္းလဲလာသည့္ ေခတ္သစ္၊ စနစ္သစ္ႏွင့္ အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး က်င္းပသည့္ ကမၻာ့အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖုိရမ္ (ေျပာင္းလဲမႈ ျမန္ဆန္ေသာ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္း အတြင္းမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား) Women's Forum (2013)- Women in a fast-opening society ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားကုိ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္ ညေန ၄ နာရီခြဲတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Chatrium Hotel ၌ က်င္းပရာ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုး ဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ တက္ေရာက္ျပီး နိဂံုးခ်ဳပ္ အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

Read More

ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး ျဖစ္သည့္ သက္ၾကီးရြယ္အုိ မ်ားေန႔ပုိင္းေစာင့္ေရွာက္ ေရးေဂဟာ ဖြင့္ပြဲသုိ႔တက္ေရာက္

ရန္ကုန္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၁)ရက္
လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား ေန႔ပုိင္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာဖြင့္ပြဲကုိ ယမန္ေန႔နံနက္ ၈ နာရီက ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသၾကီး မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကမၻာေအး ဘုရားလမ္းရွိ အဆုိပါ အေဆာက္အအံုေရွ႕၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ယင္းေဂဟာတြင္ စာဖတ္ျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ အင္တာနက္ အသံုးျပဳျခင္း၊ ရုပ္သံလိုင္း ၾကည့္ရႈျခင္း၊ ကာရာအုိေက သီဆုိျခင္း၊ တရားထုိင္ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္း၊ စစ္တုရင္ထိုးျခင္း၊ အျခားအားကစား နည္းမ်ား ကစားႏိုင္ျခင္း၊ ျပင္ပေလ့လာေရး ခရီးသြားျခင္း၊ မိမိ၀ါသနာ ပါရာမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း စသည္ျဖင့္ အပန္းေျဖ အနားယူႏိုင္ရန္ လည္း စီစဥ္ေပးထားေၾကာင္း

Read More

Pages