လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူထုေရး၀န္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔ Population Services International တုိ႔အၾကား နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာေရးထုိးျခင္း

၂၀၁၇ ၊ မတ္လ (၁၇)ရက္

နံနက္ (၁၀း၀၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာလူထုေရး၀န္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔ Population Services International တုိ႔သည္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္ Gender Based Violence လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

Read More

မိသားစုႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ၏ ပုံမွန္ညႇိႏွိုင္း အစည္းအေဝး

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ (၁၇)ရက္

ေနျပည္ေတာ္သဂၤဟဟိုတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ မိသားစုႏွင့္ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ၏ ပုံမွန္ညႇိႏွိုင္း အစည္းအေဝးတြင္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ေခတၱညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအးမွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ မိသားစုႏွင့္ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမ်ားကို က်င္းပခဲ့ရာ(၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ရွိိၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳခဲ့သည့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေနာက္ဆက္တြဲေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအား တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ သက္ဆိုင္ရာေဒသ အလိုက္ ေဆာင္ရြက္သြားရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊

Read More

"လူမႈဝန္ထမ္းဥပေဒ" ထြက္ေပၚလာေရး လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာနက စတင္ေဆာင္ရြက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ (၁၂)ရက္
လူမႈ၀န္္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာနသည္ လူမႈဝန္ထမ္း လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ တာဝန္ခံဝန္ၾကီးဌာန ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ လူမႈဝန္ထမ္း လုပ္ငန္းမ်ားအား သတ္မွတ္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား၊ က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ လူမႈဝန္ထမ္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ(မူျကမ္း)(Social ႊၽork Bill) ေရးဆြဲေရး ပထမအၾကိမ္ ညွိနွိုင္းအစည္းအေဝး အား ယေန့ (၁၂.၁.၂၀၁၇) ရက္ေန့တြင္ လူမွုဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္္ၾကီးဌာန၊ စုေပါင္းအစည္း အေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
အစည္းအေဝးသုိ႔ လူမွုဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားနွင့္ ဆက္စပ္ဝန္ၾကီး ဌာနမ်ားမွ အရာရွိျကီးမ်ား၊ ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္ Social woork ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ျပင္ပပညာရွင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက အစိုးရ သစ္လက္ထက္တြင္ ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ ျပည့္စုံတဲ့ လူမႈအသိုက္အဝန္း တစ္ရပ္ျဖစ္ရန္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားနွင့္ ျပည့္စုံနိုင္ေရး အတြက္

Read More

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးရခုိင္ျပည္နယ္ရွိUN၊INGO အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၈)ရက္
လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စနစ္တက် ဆက္လက္ပူးေပါင္ းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး၊ ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက စစ္ေတြၿမိဳ႕ ေလဆိပ္အစည္းအေ၀း ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ ပူးေပါင္းညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းတြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏုိင္ငံတကာအစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ယေန႔ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားရာတြင္ ခရီးစဥ္အတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားသို႕သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ေဒသခံမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ စားဝတ္ေနေရး အေျခအေနမ်ားကို သြားေရာက္ၾကည့္ရွဳခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ လတ္တေလာ ျပင္းထန္အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ကေလးငယ္မ်ား ရွိ/မရွိ အေျခအေနနွင့္ ၿပီးခဲ့ေသာ ပဋိပကၡ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ စားဝတ္ေနေရး အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာၿပီး မူလအေျခအေနသို႕ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစေရးအတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏွိဳင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ အစီအစဥ္အရ လတ္တေလာ လုိအပ္သည့္ စားနပ္ရိကၡာ ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အစိုးရအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ခရီးစဥ္အတြင္း ေမာင္ေတာေဒသေျမာက္ပိုင္းရွိေက်းရြာ (၂၅)ရြာသို႕ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ စပါးမ်ားရိတ္သိမ္းေျခြေလွ႕မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါး ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးေနမႈ၊ ရိတ္သိမ္းၿပီးေသာ လယ္ကြင္းမ်ားတြင္ က်က္စားေနေသာ ရာနွင့္ခ်ီသည့္ ႏြားႏွင့္ဆိတ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ စိမ္းစိုေနေသာ ရာသီသီးႏွံစိုက္ခင္းမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ငါး/ပုစြန္ေမြးျမဴေရးကန္မ်ားတြင္ ငါး/ပုစြန္မ်ားထြက္ရွိၿပီး အဝယ္ဒိုင္မ်ားမွ လာေရာက္ ေရာင္းဝယ္ေနမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္ ေဒသတြင္း အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းမ်ား၏ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာေတြ႕ရွိ ခဲ့ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

Read More

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးရခုိင္ျပည္နယ္ရွိUN၊INGO အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၈)ရက္
လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စနစ္တက် ဆက္လက္ပူးေပါင္ းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး၊ ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက စစ္ေတြၿမိဳ႕ ေလဆိပ္အစည္းအေ၀း ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ ပူးေပါင္းညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းတြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏုိင္ငံတကာအစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ယေန႔ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားရာတြင္ ခရီးစဥ္အတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားသို႕သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ေဒသခံမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ စားဝတ္ေနေရး အေျခအေနမ်ားကို သြားေရာက္ၾကည့္ရွဳခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ လတ္တေလာ ျပင္းထန္အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ကေလးငယ္မ်ား ရွိ/မရွိ အေျခအေနနွင့္ ၿပီးခဲ့ေသာ ပဋိပကၡ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ စားဝတ္ေနေရး အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာၿပီး မူလအေျခအေနသို႕ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစေရးအတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏွိဳင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ အစီအစဥ္အရ လတ္တေလာ လုိအပ္သည့္ စားနပ္ရိကၡာ ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အစိုးရအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ခရီးစဥ္အတြင္း ေမာင္ေတာေဒသေျမာက္ပိုင္းရွိေက်းရြာ (၂၅)ရြာသို႕ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ စပါးမ်ားရိတ္သိမ္းေျခြေလွ႕မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါး ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးေနမႈ၊ ရိတ္သိမ္းၿပီးေသာ လယ္ကြင္းမ်ားတြင္ က်က္စားေနေသာ ရာနွင့္ခ်ီသည့္ ႏြားႏွင့္ဆိတ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ စိမ္းစိုေနေသာ ရာသီသီးႏွံစိုက္ခင္းမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ငါး/ပုစြန္ေမြးျမဴေရးကန္မ်ားတြင္ ငါး/ပုစြန္မ်ားထြက္ရွိၿပီး အဝယ္ဒိုင္မ်ားမွ လာေရာက္ ေရာင္းဝယ္ေနမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္ ေဒသတြင္း အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းမ်ား၏ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာေတြ႕ရွိ ခဲ့ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

Read More

Pages