ပင္းတယျမိဳ႕ ဓႏုေျမဘိုးဘြားရိပ္သာဖြင့္လွစ္

ပင္းတယျမိဳ႕ ဓႏုေျမဘိုးဘြားရိပ္သာဖြင့္လွစ္
ေနျပည္ေတာ္ ဇန္န၀ါရီ (၂၃)
ရွမ္းျပည္နယ္၊ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ပင္းတယျမိဳ႕ "ဓႏုေျမဘိုးဘြားရိပ္သာ" ဖြင့္ပြဲ အခမ္း အနားအား ဇန္န၀ါရီလ(၂၀)ရက္ေန႔၊ နံနက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး
ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠဌ၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ၾကီး ဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးစ၀္ေအာင္ျမတ္ႏွင့္
အစိုးရအဖြဲ႕၀င္၀န္ၾကီးမ်ား၊ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးဥကၠဌ ဦးထူးကိုကိုႏွင့္ ဦးစီးအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္နယ္/ခရိုင္/ ျမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ဌာနဆိုင္ရာ အၾကီးအကဲမ်ား၊ ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖမ်ား၊
လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ေစတနာရွင္ အလွဴရွင္မ်ား၊ ဓႏုတိုင္းရင္းသား/တိုင္းရင္းသူမ်ား စုစုေပါင္းအင္အား(၅၀၀)ဦး တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

Read More

ကယားျပည္နယ္တြင္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္

ကယားျပည္နယ္တြင္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္
ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၉
လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊ လူမႈကာကြယ ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ သည္
တာ၀န္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါလွ်က္ ဇန္န၀ါရီလ(၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေအာင္ပန္းျမိဳ႕၊ မူၾကိဳေက်ာင္း တည္ေဆာက္ေနမႈအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ျမိဳ႕သို႔
ေရာက္ရွိျပီး ကယားျပည္နယ္ အစိုးရ၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ၾကီး၊ ဦးေတာ့ရယ္ လိုက္ပါလ်က္ ၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သက္ၾကီးသူမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ေသာ ျပည္နယ္
အဆင့္ လူမႈ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအား ၾကည့္ရႈ အားေပးပါသည္။ ၄င္းေနာက္ မူၾကိဳေက်ာင္း၌ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္း မ်ားအား လမ္းညႊန္အမွာ စကားေျပာၾကားျပီး
ျပည္နယ္ ကယ္ဆယ္ေရး ဂိုေဒါင္အား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါသည္။ ဆက္လက္၍ (၆၃)ႏွစ္ေျမာက္ ကယားျပည္နယ္ေန႔ အခမ္းအနားသုိ႔ သြားေရာက္ကာ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ ခင္းက်င္း ျပသ ထားမႈမ်ားအား ၾကည့္ရႈအားေပး
ပါသည္။

Read More

ျမန္မာႏိုင္ငံ က်ား၊မေရးရာ အေျခအေန ဆန္းစစ္မႈဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈစာတမ္း (မူၾကမ္း)အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီ (၁၈)
ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီဥကၠဌ၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္ လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ ဇန္န၀ါရီလ(၁၆)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၉း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ မဂၤလာသီရိဟိုတယ္၌က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ က်ား၊ မေရးရာ အေျခအေနဆန္းစစ္မႈဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈစာတမ္း(မူၾကမ္း) အလုပ္ ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ အဖြင့္အမွာ စကား ေျပာၾကားရာတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၅)ရက္ေန႔မွ (၆)ရက္ေန႕အထိ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖိုရမ္ကုိ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ ေအာင္ျမင္စြာ လက္ခံက်င္းပႏိုင္ခဲ့ဲဲဲျပီး ေဒသတြင္းႏွင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အပါအ၀င္ စုစုေပါင္းအင္အား (၇၀၀)ဦးေက်ာ္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါ ေၾကာင္း၊ ဖိုရမ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး ကိုယ္တိုင္

Read More

နိုင္ငံစြမ္းေဆာင္ရည္ဆု ခ်ီးျမွင့္ေရး (၁/၂၀၁၅) ညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပ

နိုင္ငံစြမ္းေဆာင္ရည္ဆု ခ်ီးျမွင့္ေရး (၁/၂၀၁၅) ညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပ
ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီ (၁၄)
မိိမိတုိ႔ ၀န္ႀကီးဌာနသည္ အျခား၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ အစုိးရမွ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ႏိုင္ငံ့စြမ္းေဆာင္ရည္ဆု ရသင့္ရထုိက္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ စနစ္တက် ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေရး အတြက္ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ေပးၾကရမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား အေနျဖင့္ ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ လုိသည္မ်ားႏွင့္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မည့္ ကိစၥမ်ားကုိ ၀ုိင္း၀န္းေဆြးေႏြး ေပးၾကေစလုိေၾကာင္းျဖင့္ ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ေဒၚစုစုလႈိင္က ယေန႔ နံနက္(၁၀)နာရီတြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီးရံုး အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပေသာ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ဆုခ်ီးျမွင့္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီ၏ (ပထမအႀကိမ္) လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္း အစည္းအေ၀းတြင္ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Read More

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္
လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ မင္းတပ္ျမိဳ႕သို႕ေရာက္ ရွိ ေနေသာ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးနွ င့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန လူမႈေရးကာ ကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါလ်က္ ဇန္န၀ါရီလ ၉ ရက္ေန႕တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ မင္းတပ္ျမိဳ႕၊ ကြက္စိပ္(၅)ရပ္ ကြက္တြင္ ေနထိုင္ေသာ အသက္(၁၀၄)နွစ္ရွိ အဘိုး ဦးမိန္ထံုထံသို႕ သြားေရာက္ကာ ႏို္င္ငံေတာ္သမၼတၾကီး ကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ဂုဏ္ျပဳလႊာႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ဒုတိယ သမၼတမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးမ်ားနွင့္ ဒုတိယ ၀န္ၾကီးမ်ား၏ခ်ီးျမွင့္ေငြ(၂၅)ရာခိုင္နွဳန္းမွ ေထာက္ပံ့ေငြ (၂)သိန္းက်ပ္အား ႏိုင္ငံေတာ္ ကိုယ္စားေပးအပ္ကာ အဘိုးႏွင့္မိသားစု၀င္မ်ားအား ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္မိ ပါေၾကာင္း ေျပာၾကား ပါသည္။ ထို႕ေနာက္မင္းတပ္ခရိုင္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာနရံုး တည္ေဆာက္မည့္ ေျမေနရာအား သြားေရာက္ၾကည့္ရွုုကာ လိုအပ္သည္မ်ားကို လမ္းညႊန္ မွာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ မငက္းတပ္ျမိဳ႔ အထက(၁)တြင္ က်င္းပေသာ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ အသက္(၁၀၀)နွစ္နွင့္အထက္ သက္ၾကီး၀ါၾကီးမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳလႊာနွင့္ ေထာက္ပံ့ေငြ ခ်ီးျမွင့္ ပဲြ ေစတနာ့ ၀န္ထမ္း အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအား (၂၀၁၄-၂၀၁၅) ဘ႑ာေရးနွစ္ ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ပဲြႏွင့္ လူမႈေစာင့္ ေရွာက္ေရးႏွင့္ သဘာ၀ေဘးေလ်ာ့ပါးေရးေစတနာ့၀န္ထမ္းလူငယ္မ်ား နည္းျပသင္ တန္း(၂/၂၀၁၅)ဖြင့္ပဲြ အခမ္းအနားသို႕တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားပါသည္။အစီအစဥ္အရ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ အဖဲြ႕၀င္ လူမႈေရး၀န္ၾကီး ေဒါက္တာဘေမာင္က ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေသာ လူမႈစီးပြားဘ၀ ျမင့္မားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ဦးစိုးၾကည္က လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရး ေစတနာ့ ၀န္ထမ္းလူငယ္မ်ား စီမံကိန္းအေၾကာင္းႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီး ဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ဦးစိုးေအာင္က သဘာ၀ေဘးေလ်ာ့ပါးေရး ေစတနာ့၀န္ထမ္း လူငယ္ မ်ား စီမံကိန္းအေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားၾကပါသည္။

Read More

Pages