ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္က်ား၊ မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈရွိရန္အတြက္ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးမိတ္ဆက္

ကရင္ျပည္နယ္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၅ရက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္က်ား၊မေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈရွိရန္အတြက္အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ပါဝင္သူမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ေရး စီမံကိန္း မိတ္ဆက္ျခင္းကို ဥေရာပသမဂၢ၏ ကူညီ ပံ႔ပိုးမႈျဖင္႔ က်ားမေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈ ကြန္ရက္၊ ဒီစီေအ-အန္စီေအျမန္မာ၊ ပ်ိဳးပင္အင္စတီက်ဴ႕ႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္း ဦစီးဌာနတို႔မွ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕တြင္၊ ေတာ္ဝင္ရတနာဟိုတယ္တြင္ (၂၅.၅.၂၀၁၈)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၉း၀၀) နာရီ အခ်ိန္က ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ရပ္​႐ြာအ​ေျချပဳအဆင္​့ျမင္​့စက္​ခ်ဳပ္​သင္​တန္​းဆင္​းပြဲအခမ္​းအနားက်င္းပျခင္း

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ၊၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၊ ေမလ ၂၅ရက္ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးလူမႈ၀န္ထမ္းရံုးမွႀကီးမွဴး၍ပဲခူးၿမိဳ႕ၾကခတ္ေတာရေက်ာင္းတိုက္တြင္ဖြင္လွစ္ေသာရပ္႐ြာအေျချပဳအေၿခခံ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းဆင္းပြဲနွင့္ႁပြန္တန္ဆာၿမိဳ႕၊ပင္​းတလဲ ​ေက်ာင္​းတိုက္တြင္ဖြင္​့လွစ္​​ေသာရပ္႐ြာအေျချပဳအဆင္ျမင့္စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအ နားအား(၂၅.၅.၂၀၁၈)ရက္ေန႔တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးလူမႈ၀န္ထမ္းရံုးမွညႊန္ၾကားေရးမွဴးေဒၚျမင့္ျမင့္ၾကည္ႏွင့္တာ၀န္ရိွသူမ်ား ၊ဖိတ္ၾကား ထားသူမ်ား တက္ေရာက္

ၿမိဳ႔နယ္ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီလုပ္ငန္းညိွႏႈိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဖ်ာပံုခရိုင္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၅ရက္ (၂၄.၅.၂၀၁၈)ရက္ေန႔၊နံနက္(၁၀း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ဖ်ာပုံၿမိဳ႔နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံးခန္းမ ၌ၿမိဳ႔နယ္ကေလး သူငယ္အခြင့္အေရးမ်ား ဆိုင္ရာေကာ္ မတီလုပ္ငန္းညိွႏႈိင္းအစည္းအေဝး(၂/၂၀၁၈)ကိုက်င္းပခဲ႔ပါသည္။အဆိုပါအစည္းအေဝးသို ႔ဖ်ာပံုခရိုင္လူမႈ၀န္ထမ္းရံုးမွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအးေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး

လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွဖြဲ႕စည္းထားသည့္M&Eအဖြဲ႕ကြင္းဆင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္

ေညာင္ဦးခရိုင္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၄ရက္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွဖြဲ႕စည္းထားသည့္ M&E အဖြဲ႕သည္ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာလက္ မွတ္ေရးထိုး၍ေျမျပင္တြင္လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည့္ PACT Myanmar ႏွင့္ ADRA Myanmar အဖြဲ႕အစည္းတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနကို (၂၃-၅-၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈ မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ေက်ာင္းဆင္းဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ခ်ီးျမွင့္ပြဲႏွင့္ပေဒသာကပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၄ရက္ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလူမႈ၀န္ထမ္းရံုးကြပ္ကဲမႈေအာက္ရိွသံုးခြ(ပ်ဥ္းမကန္)မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း၊သုံးခြၿမိဳ၏ေက်ာင္းဆင္း ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ခ်ီးျမွင့္ပြဲႏွင့္ ပေဒသာကပြဲအား(၂၃.၅.၂၀၁၈)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၁း၀၀)နာရီတြင္ အဆိုပါေက်ာင္း၌က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။ အခမ္းအနား သို႔ ရန္ကုန္တုိုင္းေဒသႀကီးလူမႈ၀န္ထမ္းရံုးမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးေဒါက္တာေကသီေက်ာ္ႏွင့္ တာ၀န္ရိွသူမ်ား တက္ေရာက္ အားေပးခ်ီးျမွင့္ေပး ခဲ့ၾကပါသည္။