လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ Asia Disaster Prepareness Center (adpc) နွင့္ ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔ ပူးေပါငး္ျပဳလုပ္ေသာ Mental Helath Psychosocial Support in Emergencies ႏွင့္ Psychological First Aid အကူအညီေပးေရးသင္တန္းဆင္းပြဲက်င္းပ

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ ေနျပည္ေတာ္

လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ Asia Disaster Prepareness Center (adpc) နွင့္ ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနတို႔ ပူးေပါငး္ျပဳလုပ္ေသာ (၅)ရက္ၾကာသင္တန္း Mental Health Psycho social Support in Emergencies ႏွင့္ Psychological First Aid အကူအညီေပးေရးသင္တန္း
ဆင္းပြဲကုိ ၂.၁၂. ၂၀၁၆ ည​ေန ၄း၀၀ နာရီတြင္ Lake Garden Hotel ၌ ​ျပဳလုပ္​ရာ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန ေခတၱညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအးမွ သင္​တန္​းဆင္​းအမွာစကား​ေျပာၾကားၿပီး သင္တန္းဆင္းလတ္မွတ္မ်ား တက္ေရာက္ ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Read More

သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး ႏွင့္ Action Plan ေရးဆြဲႏုိင္ေရး ညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပ

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာ ၃၀ ရက္၊ ေနျပည္ေတာ္
(၃၀.၁၁.၂၀၁၆)ရက္ေန႔တြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ စုေပါင္းအစည္းအေ၀းခန္းမ၌ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ားေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး ႏွင့္ Action Plan ေရးဆြဲႏုိင္ေရး၊ တို႔ကုိ ဆက္စပ္ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊ မိတ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လွ်င္ျမန္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္၊ Resource Mapping ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းေ၀းပြဲကုိ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ေခတၱ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ဆက္စပ္ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊ မိတ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အေသးစိတ္ ၀ုိင္း၀န္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

Read More

Holding Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) Review Meeting at Nay Pyi Taw on 25th Nov, 2016

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာ (၂၉)၊ေနျပည္ေတာ္

၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ(၂၅)ရက္ေန႔တြင္ လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာန(ရုံးခ်ဳပ္) ေနျပည္ေတာ္၌ မက္ဒရစ္ ႏုိင္ငံတကာ သက္ႀကီးရြယ္အုိဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) အား ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ အခမ္းအနားတြင္ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ေခတၱၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာသက္ႀကီးရြယ္အုိေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕(ျမန္မာ) Help Age International (Myanmar) (HAI)မွ Country Director Mr. Godfred Paul မွ (MIPAA) ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းအေပၚ သုံးသပ္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ Ms. Vanessa Steinmayer, Officer-in-charge a.i, Social Development Division, United Nations ESCAP မွ (MIPAA)ပါ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ သုံးသပ္တင္ျပၾကပါသည္။ Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA)သည္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ Policy Declaration ျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၂ ခုနွစ္အထိ ႀကိဳတင္ေရးဆြဲထားေသာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ျဖစ္၍ (၅)နွစ္တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္သုံးသပ္ တင္ျပရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) လုပ္ငန္းစီမံကိန္းကုိ သေဘာတူလက္ခံခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္‌ေသာေၾကာင့္ UNESCAP မွ ေပးပုိ႔လာသည့္ အဆုိပါ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းဆုိင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ မူဝါဒႏွင့္ MIPAA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အေျခအေန၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား၏ လူမႈဘဝျ

Read More

သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေရးညိွႏႈိင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၈
သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား ပိုမိုမ်ားျပား လာျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု စိတ္ႏွလုံး မခ်မ္းေျမ႕ဖြယ္ ျဖစ္ရၿပီး ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ဂုဏ္သိကၡာ ညွဳိးႏြမ္း ေစသျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းရိွ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ လူမႈဘ၀မ်ား လုံၿခဳံေရးအတြက္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးညိွႏိႈင္းအစည္းအေ၀းကို ယေန႔မြန္းလြဲ (၂) နာရီတြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ရုံးအမွတ္ ၂၃၊ ေနျပည္ေတာ္ရိွ ၀န္ႀကီးရုံးစုေပါင္းခန္းမ တြင္က်င္းပရာ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက တက္ေရာက္ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ယင္းသုိ႕ေျပာၾကားရာတြင္ လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနေသာ သက္ငယ္မုဒိန္းမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ က်ဴးလြန္ခံရေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး၊ စိတ္ပုိင္း၊ရုပ္ပုိင္း ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ကူညီပံ့ပုိးေရးတုိ႔ကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ျဖင့္ အျမန္ဆံုး ေျဖရွင္းႏုိင္ေရး ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ ညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းသုိ႕ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္၊ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီဝင္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဆက္စပ္ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အရာရိွႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ညိွႏိႈင္းအစည္းအေ၀းတြင္ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ လူမႈေရးရာျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ား၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွသက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေရးနည္းလမ္းမ်ား အဆိုျပဳ တင္ျပျခင္းႏွင့္ ယင္းအဆိုျပဳခ်က္အေပၚ ၀ုိင္း၀န္းသုံးသပ္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။
သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ားသည္ ျဖစ္စဥ္မ်ားအရ ေက်းလက္္ေဒသမ်ားတြင္အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသကဲ့သို႕ ၿမိဳ့ျပမ်ားတြင္လည္း ၿမိဳ႕စြန္ရပ္ကြက္မ်ား၌ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေနပါသည္။ သို႕ျဖစ္၍ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ား

Read More

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ထိေရာက္ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာ (၂၉) ေနျပည္ေတာ္
လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေရး၊ ကာကြယ္ေရးနွင့္တုန္႕ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ပိုမုိထိေရာက္ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္နုိင္ေရး အတြက္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႔ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္နွင့္ ဌာနဆုိင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ယေန႕နံနက္ ပိုင္းတြင္ ေကာ့ေသာင္းျမိဳ့ သို႕ ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ခရိုင္လူမႈဝန္ထမ္းရံုးေဆာက္လုပ္ရန္ လ်ာထားေျမေနရာအား လည္းေကာင္း၊ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၏ ရဳပ္ပိုင္းနွင့္စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ လူမႈဝန္ထမ္းပညာရပ္မ်ားျဖင့္ ကူညီမွဳနွင့္ ရပ္ရြာအတြင္းျပန္လည္ဝင္ဆံ့ေပါင္းဆည္းေရး ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေသာ ေလးမုိင္ရြာရွိ ယာယီလက္ခံေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာအား လည္းေကာင္း၊ သဘာဝေဘးျဖစ္ပြားေပၚေပါက္ပါက ယာယီခုိလွဳံရန္နွင့္သာမာန္အခ်ိန္တြင္ စာသင္ေက်ာင္းအျဖစ္အသုံးျပဳနုိင္ရန္ မုန္တုိင္းဒဏ္ခံအေ ဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္နုိင္ေရး၊ ပုလံုးတံုးတံုးေက်းရြာရွိ လ်ာထားေျမေနရာအားလည္းေကာင္း၊ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ ရန္ ေရႊျပည္သာရပ္ကြက္ရွိ လ်ာထားေျမေနရာအားလည္းေကာင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲၿပီး ေဆးကုသမွဳခံယူၿပီးသူမ်ားအား ရုပ္ပိုင္းစိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးျခင္း၊ အသက္ ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ပညာရပ္မ်ားသင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲေစာင့္ေရွာက္မွဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတုိ႕ကို စခန္းအေျချပဳ၊ စခန္းနွင့္ရပ္ရြာအေျချပဳ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး နည္းဗ်ဴဟာ သံုးရပ္ျဖင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းဖြင့္လွစ္နုိင္ေရး လ်ာထားေျမေနရာအား လည္းေကာင္း၊ ခရုိင္ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးမွဴးရံုးနွင့္ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းမ်ားသိုေလွာင္ထားရွိမွဳအေျခအေနအားလည္းေကာင္း

Read More

Pages