ကုသုိလ္လည္းရ၊ ၀မ္းလည္း၀

ကုသိုလ္လည္းရ၊ ၀မ္းလည္း၀ ေဆာင္းပါးရွင္ - ေဒၚညိဳညိဳ ကေလာင္အမည္ - ညိဳ(လူမႈ) ရာထူး - ဦးစီးအရာရွိ ဌာန - လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမက႑အလိုက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရး ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၃)ရက္ -

          ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီရံုးတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမ က႑အလိုက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရး ရွင္းလင္းပြဲ အခမ္းအနားကုိ ယေန႔ မြန္းလဲြ(၁း၀၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီ၀င္ ဦးသန္းေဌးမွ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ဖုိ႔အတြက္ ၀န္ႀကီးဌာန အသီးသီးက က႑အလိုက္ ေဒသအလိုက္ ေရတုိေရရွည္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ျပီး လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ေအာက္ရွိ လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာနရဲ႕ က႑အလိုက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ ရမည့္ေဒသအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူငယ္မ်ားေန႔ အႀကိဳဂုဏ္ျပဳေဆာင္းပါး

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၆)ရက္

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူငယ္မ်ားေန႔ အႀကိဳဂုဏ္ျပဳေဆာင္းပါး၊

သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ကမၻာႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ လူငယ္ထုႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္စုိ႔

လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန ေအာက္ရိွ လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း မ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္း သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ (၂၀၁၁-၂၀၁၂) ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ထူးခၽြန္စြာေအာင္ျမင္ ခဲ့ၾကေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳပြဲအခမ္းအနား

ရန္ကုန္။ ၂၀၁၂ခုုနွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၁၈)ရက္ - ၂၀၁၂ခုုနွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၁၈)ရက္ေန႔ တြင္ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန ေအာက္ရိွ လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း မ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္း သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ (၂၀၁၁-၂၀၁၂) ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ထူးခၽြန္စြာေအာင္ျမင္ ခဲ့ၾကေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳပြဲအခမ္းအနားကို အမွတ္(၆၅) က်ဳိက္၀ိုင္းဘုရားလမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အမ်ိုဳးသမီးသင္တန္း ေက်ာင္းမ်ား၏ အရည္အေသြး တိုးတက္ျမင့္မားေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

ရန္ကုန္။ ၂၀၁၂ခုနွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁၃)ရက္ -

    လူမႈ၀န္ထမ္းဦီးစီးဌာနမွ ၾကီးမွဴး၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ မရန္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၆၅)၊ က်ိဳက္၀ိုင္းဘုရားလမ္းရွိ လူမႈ၀န္ထမ္း အတတ္သင္ သိပံၸေက်ာင္းတြင္ အမ်ိုဳးသမီးသင္တန္း ေက်ာင္းမ်ား၏ အရည္အေသြး တိုးတက္ျမင့္မားေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားကို ၾသဂုတ္လ(၁၃)ရက္ေန႕ နံနက္(၉)နာရီအခ်ိန္တြင္ က်င္းပခဲ့ရာ ဦးေစာ၀င္း၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဌာနခြဲ)မွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။