မူးယစ္ေဆးဝါးအသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲအခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္ျခင္း

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊၂၀၁၇၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးလူမႈ၀န္ထမ္းရံုးမွတိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴးသည္(၁၂.၁၂.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးဦးစီးဌာန၊ပုသိမ္ေကာလိပ္တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ေသာမူးယစ္ေဆးဝါးအသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲသို႔တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး

ကာယစြမ္းရည္ျပိဳင္ပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊၂၀၁၇၊ဒီဇင္ဘာ၁၃ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊မူလတန္းႀကီဳေက်ာင္း၊အမွတ္(၁)၊မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္(၈.၁၂.၂၀၁၇)ရက္ေန႔၊နံနက္(၈း၀၀)နာရီ၌ကာယစြမ္းရည္ျပိဳင္ပြဲက်င္းပျပဳ လုပ္ခဲ့ရာေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊အသက္ေမြးမႈပညာရပ္မ်ားသင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားက်င္းပျခင္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊၂၀၁၇၊ဒီဇင္ဘာ ၁၃ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊မသန္စြမ္းသက္ႀကီးသင္တန္းေက်ာင္း၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္(၈.၁၂.၂၀၁၇)ရက္ေန႔၌၂၀၁၇-၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ အသက္ေမြးမႈပညာရပ္မ်ား သင္ တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနား က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လူမႈ၀န္ထမ္းရံုးမွတိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴးတက္ေရာက္သင္တန္းဆင္းအမွာ စကားေျပာ ၾကားခဲ့ၿပီးသင္တန္းဆင္းလက္မွတ္မ်ားခ်ီးႁမွင့္ခဲ့ပါသည္။

ကာယစြမ္းရည္ျပိဳင္ပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊၂၀၁၇၊ဒီဇင္ဘာ၁၃ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ပဲခူးျမိဳ႕အမွတ္(၂)မူလတန္းၾကိဳေက်ာင္းတြင္(၁၃.၁၂.၂၀၁၇)ရက္ေန႔၌မူၾကိဳကေလးမ်ားစြမ္းရည္ဖြံ႕ျဖိဳးလာေစရန္ကာယ စြမ္းရည္ျပိဳင္ပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာမူၾကိဳအငယ္အဆင့္ကေလးငယ္မ်ားကရိုးရိုးေျပးျခင္း၊အာလူးေကာက္ျခင္း၊ေက်ာပိုးအိတ္လြယ္ေျပးျခင္း၊မုန္႔စားျခင္း မ်ားျပိဳင္ပြဲဝင္ၾကျပီးမူၾကိဳအၾကီးအဆင့္ကေလးငယ္မ်ားကအေရာင္ဆင့္စီျခင္း၊ပန္းၾကိဳးထိုးျခင္း၊အက်ၤီဝတ္၊အရုပ္စီး၊လက္ဆင့္ကမ္းသယ္၊စသည့္ အားကစားနည္းမ်ားျဖင့္ပါဝင္ ယွဥ္ျပိဳင္ၾကသည့္အျပင္ဆရာမမ်ားကလည္းစာအုပ္ရြက္၍ေျပးျခင္းျဖင့္ေပ်ာ္ရႊင္စြာကစားၾကပါသည္။

UEHRD လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိ္င္ေရး World Bank နွင့္ UNHCR မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးထံ သီးျခားစီလာေရာက္ေတြ႕ဆံု

ေနျပည္ေတာ္ ၊၂၀၁၇၊ဒီဇင္ဘာ ၁၃ UEHRDဒုတိယဥကၠဌ၊လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အား ကမၻာ့ဘဏ္၏အာရွပစိဖိတ္ေဒသဆုိ္င္ရာ ဒုတိယ ဥကၠဌ Ms. Victoria Kwakwa ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕နွုင့္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္ မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရံုးမွ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသဆုိင္ရာညွိႏိႈင္းေရးမွဴး Mr. Jame Lynch ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕တုိ႔က (၁၂.၁၂.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္ အဆိုပါဝန္ႀကီးရံုး၊ ေမခလာခန္းမ၌ သီးျခားစီလာေရာက္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။