ေနျပည္ေတာ္၊ ကေလးျပဳစုေရးဌာန အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းမည့္ကိစၥ ညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပ

ဇန္န၀ါရီ ၁၆၊ ေနျပည္ေတာ္

        ရင္ခြင္မဲ့ကေလးမ်ားေလ်ွာ့ခ်ေရးနွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းက ေနျပည္ေတာ္၊ ကေလးျပဳစုေရးဌာန အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္မည့္ကိစၥ ညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းကို ယေန႔မြန္းလြဲပို္င္းတြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီး ဌာန စုေပါင္းအစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်ဆံုးသြားေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ (၁၃)ဦး အတြက္ အလွဴေငြမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၅

        ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်ဆံုးသြားသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ (၁၃)ဦး အတြက္ လွဴဒါန္းေငြ က်ပ္သိန္း(၁၃၀)အား House of Orchid အဖြဲ႕က လာေရာက္ လွဴဒါန္းရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာနက သက္ဆိုင္ရာ မိသားစုဝင္မ်ားထံသို႕ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး အား NBC ၊ MSNBC သတင္းဌာနႏွင့္ Japan Heart တုိ႔မွ အသီးသီးလာေရာက္ေတြ႕ဆံု

ဇန္နဝါရီလ ၁၄၊ ေနျပည္ေတာ္

          လူမူဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးအား NBC၊ MSNBC သတင္းဌာန  မွ Mr. Benjamin Rhodes  နွင့္  Japan Heart မွ Mr. Yuta Momose တုိ႕ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ အဆုိပါ၀န္ႀကီးဌာနရွိ ေမခလာခန္းမ၌ အသီးသီး လာေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။