စိတ္ဓါတ္ ခံယူခ်က္သေဘာထားအျမင္မ်ားေျပာင္းလဲလာေစေရးေဟာေျပာပြဲက်င္းပျခင္း

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၂၀၁၈၊ေဖေဖၚဝါရီ ၂၃ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း ၊မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ (၂၀.၂.၂၀၁၈) ရက္ေန႔၌ သင္တန္းေက်ာင္း သားမ်ား စိတ္ဓါတ္ခြန္အား ရရွိႏိုင္ေစ ရန္အတြက္ စိတ္ဓါတ္ ခံယူခ်က္ သေဘာ ထား အျမင္မ်ားေျပာင္းလဲလာေစေရးေဟာေျပာပြဲအား က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၊ေရႊဇနကအမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၼဏီ လီမီတက္မွ ဒါ႐ိုက္ တာေဒါက္တာဖုန္းျမင့္မွ လာေရာက္ေဟာေျပာေပးခဲ့၍

ဆိုင္ကယ္ျပင္သင္တန္း (၂ / ၂၀၁၇)သင္တန္းဆင္းပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊၂၀၁၈၊ေဖေဖၚဝါရီ ၂၃ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ငွက္ေအာ္စမ္းလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း၊ေကာ့မႈးၿမိဳ႕၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ (၁၉.၂.၂၀၁၈) ရက္ေန ႔၌ ဆိုင္ကယ္ျပင္သင္တန္း (၂/၂၀၁၇) သင္တန္း ဆင္းပြဲ အား က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေက်ာင္းအုပ္ႀကီး မွ သင္တန္းဆင္းအမွာ စကားေျပာ ၾကားခဲ့ပါသည္။

ရပ္ရြာအေျချပဳအေျခခံစက္ခ်ဳပ္သင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ဖ်ာပံုခ႐ိုင္၊၂၀၁၈၊ေဖေဖၚဝါရီ ၂၃ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ဖ်ာပံုအိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္းပညာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္၊ ကနိပရဟိတေဂဟာ တိုပူးေပါင္း ဖြင့္လွစ္သည့္ ရပ္ရြာအေျချပဳအေျခခံစက္ခ်ဳပ္သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားအား(၁၉.၂.၂၀၁၈၀) ရက္ေန့ တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ ရာ ဖ်ာပံုခ႐ိုင္လူမႈ၀န္ထမ္းရံုးမွ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအးေက်ာ္ တက္ေရာက္၍ အဖြင့္ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါ သည္။

ျပည္သူနွင့္တိုက္ရိုက္ထိေတြ့ေနေသာ တာဝန္ခံဝန္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ အေရးၾကီးေၾကာင္း လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီး ဌာန လုပ္ငန္းညွိနွိုင္းအစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ရက္ အစိုးရသစ္၏ (၂)နွစ္တာကာလအတြင္း လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ မူဝါဒသစ္ခ်မွတ္ျပီးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာန၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာန၊ ေဘးအနၱရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန့္ခြဲမႈဦးစီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား တစ္ခုနွင့္တစ္ခုဆက္စပ္ေနသျဖင့္ အတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျပည့္ေျမာက္ေအာင္ျမင္မွာျဖစ္ျပီး မိမိတို့ဌာန မူဝါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္နည္းတူ စဉ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ့ျဖိုးမႈပန္းတိုင္မ်ား (Sustainable Development Goals –SDGs) ကိုပါ ပူးတြဲ ေဖာ္ေဆာင္ၾကရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူအက်ိုးရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ျပည္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ သေဘာေပါက္နားလည္သည္အထိ အသိေပးရန္လိုအပ္ျပီး ျပည္သူမ်ား ပါဝင္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္နိုင္ ရန္ လိုအပ္သျဖင့္ တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ တာဝန္ခံဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အေရးၾကီးပါေၾကာင္း၊ ဝန္ထမ္းပိုင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေနမွသာ ျပည္သူလိုအပ္ခ်က္ကို မဆိုင္းမတြျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္နိုင္မည္ျဖစ္ျပီး မိမိတို့လုပ္ငန္းနွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ကို မေသြဖည္ဖို့လိုေၾကာင္းျဖင့္ ၂၀.၂.၂၀၁၈ ရက္ေန့တြင္က်င္းပေသာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာန လုပ္ငန္းညွိနွိုင္း အစည္းအေဝး၌ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက သက္ဆိုင္ရာ ဌာနတာဝန္ခံ အရာထမ္းမ်ားနွင့္ တိုင္းေဒသၾကီး / ျပည္နယ္ဦးစီးမႉးမ်ားသို႔ မွာၾကားပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအးအား ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ စကၤာပူသံအမတ္ႀကီးမွ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

၂၀-၂-၂၀၁၈၊ ေနျပည္ေတာ္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးအား ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ စကၤာပူသံအမတ္ႀကီး H.E Ms. Vanessa Chan က ယေန႔ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ အဆုိပါ၀န္ႀကီးရုံး ေမခလာခန္းမ၌ လာေရာက္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။ ထုိသုိ႔ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအေျခခံလူ႔အခြင့္ အေရး ျပည့္ဝစြာရရွိခံစားႏုိင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လူမႈ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္မ်ား၊ ေဘးအႏၱရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္ေရးေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဗဟုိေကာ္မတီ တည္ေထာင္ထားၿပီး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ မ်ား ဖြဲ႕စည္း၍ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ေမလမွစတင္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာအႀကံေပးေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္မ်ားကုိ

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ျပည္သူ႕အတြက္ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ေရး ယူနီဆက္ (ျမန္မာ)ႏွင့္ ေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၀)ရက္ ယမန္ေန႕ညေနပိုင္းတြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးအား အဆိုပါ၀န္ႀကီးဌာန အစည္း အေဝးခန္းမ၌ ယူနီဆက္ (ျမန္မာ) လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အႀကံေပးျဖစ္သူ Mr. Michael Samson က လာေရာက္ေတြ႕ဆုံၿပီး လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမႇင့္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စီမံခ်က္ေရးဆြဲရာတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္နိုင္ေရးအတြက္ အဓိကထည့္သြင္းသင့္သည့္ အခ်က္မ်ား၊ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ ကုန္က်ေငြမ်ား၊ လိုအပ္မည့္ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ကာလလတ္ အစီအစဥ္ျဖင့္ စီမံခ်က္ခ် ေရးဆြဲထားမႈကို တင္ျပခဲ့ပါသည္။

ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးမူလတန္ႀကိဳေက်ာင္းသို႔ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဖ်ာပံုခ႐ိုင္၊ ၂၀၁၈၊ေဖေဖၚဝါရီ ၁၉ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ဖ်ာပံုခ႐ိုင္လူမႈ၀န္ထမ္းရံုးမွလက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးေအးေက်ာ္သည္ဖ်ာပံုၿမိဳ႕၊အမွတ္(၁၈) ရပ္ကြက္၊ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းသို႔ (၁၉.၂.၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ သြားေရာက္၍ လုပ္ ငန္း ေဆာင္ ရြက္ ေန မႈ မ်ား အားၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး

လက္ေတြ႕သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၊၂၀၁၈၊ေဖေဖၚဝါရီ ၁၉ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ငွက္ေအာ္စမ္းလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းတြင္New Humanityႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လွ်ပ္စစ္အေျခခံသင္တန္းအား သင္တန္းေက်ာင္းသား(၂၆)ဦးျဖင့္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားလ်က္ရွိရာ CVT Myanmar မွသင္တန္းသားမ်ားအား(၁၉.၂.၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ လွ်ပ္စစ္ပိုင္းဆိုင္ရာလက္ေတြ႕သင္တန္းလာေရာက္ပို႔ခ်ခဲ့

အေျခခံဇာထိုး၊ ပန္းထိုးသင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒႀကီး၊ ၂၀၁၈၊ေဖေဖၚဝါရီ ၁၉ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလူမႈ၀န္ထမ္းရံုးမွႀကီးမွဴး၍စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ၊မံုရြာၿမိဳ႕ ၊ပုရစ္ကုန္း (ေျမာက္)ရြာလယ္ဓဓၼာရံု၌(၁၉.၂.၂၀၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ရပ္ရြာအေျချပဳ အေျခခံ ဇာထိုး၊ ပန္းထိုးသင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း အခမ္းအနား က်င္း ပျပဳ လုပ္ခဲ့ၿပီး စစ္ကိုင္း တိုင္းေဒသႀကီး လူမႈ၀န္ထမ္းရံုးမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးေဒၚခင္သီတာေအာင္ တက္ေရာက္ ၍ အ ဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားခဲ့

သက္ႀကီးရြယ္အိုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၆)သို႔ၾကည့္ရႈအားေပးျခင္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊၂၀၁၈၊ေဖေဖၚဝါရီ ၁၉ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားေန႔ပိုင္းေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာ၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ (၁၉.၂.၂၀၁၈) ရက္ေန႔မွစတင္ ၍ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားလ်က္ရွိေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၆) သို႔ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လူမႈ၀န္ထမ္းရံုး မွၫႊန္ၾကားေရးမွဴးေဒါက္တာေကသီေက်ာ္ မွလာေရာက္ၿပီး သင္တန္းသူ/သင္တန္းသားမ်ားအား တစ္ဦးခ်င္း မိတ္ ဆက္၍ အားေပး စကားေျပာၾကားခဲ့