ေရႊသံလြင္ဘိုးဘြားရိပ္သာသို႔ေလ့လာေရးခရီးသြားေရာက္ျခင္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊၂၀၁၇။ေအာက္တိုဘာ ၂၀ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားေန႔ပိုင္းေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာ၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိေသာသက္ႀကီးရြယ္အိုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ သူမ်ားသင္တန္း(CaregiverTraining)အပတ္စဥ္(၅)မွသင္တန္းသား/သင္တန္းသူမ်ားသညတာ၀န္ရွိ၀န္ထမ္းမ်ားလိုက္္ပါ၍(၂၀.၁၀.၂၀၁၇)ရက္ေန႔ တြင္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ေရႊသံလြင္ဘိုးဘြားရိပ္သာသို႔ေလ့လာေရးခရီးသြားေရာက္ခဲ့ၿပီး

လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပျခင္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊၂၀၁၇၊ေအာက္တိုဘာ ၂၀ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ငွက္ေအာ္စမ္းလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းမွေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္၀န္ထမ္းမ်ားသည္(၁၈.၁၀.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္္Terre de shomes (TdhL)အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ေတြ႕ဆံု၍CRC dayက်င္းပေရးစီမံခ်က္ႏွင့္သင္တန္းသားမ်ားမိသားစုႏွင့္ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး

ညြွန္းပို႔ျခင္းကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္သည့္ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း

မြန္ျပည္နယ္၊၂၀၁၇၊ေအာက္တိုဘာ ၂၀ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊မြန္ျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္းရံုးနွင့္YKBWAအဖြဲ႔တို႔ပူးေပါင္းက်င္းပေသာညြွန္းပို႔ျခင္းကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္သည့္ေဆြးေႏြးပြဲကို လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ေမာ္လၿမိဳင္အိမ္တြင္းမႈေက်ာင္း၊အစည္းအေ၀းခန္းမ၌(၂၀.၁၀.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

လာအိုျပည္သူ႕ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏုိင္ငံ၊ လြန္ပရာဘြန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ (၅)ႀကိမ္ ေျမာက္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အာဆီယံဝန္ႀကီးမ်ားအဆင့္အစည္းအေဝး သို႕ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊၂၀၁၇၊ေအာက္တိုဘာ၂၀ လာအိုျပည္သူ႕ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏုိင္ငံ၊လြန္ပရာဘြန္ၿမိဳ႕တြင္၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ေအာက္တိုဘာ(၁၉)ရက္ေန႔တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ(၅)ႀကိမ္ေျမာက္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ အာဆီယံဝန္ႀကီးမ်ားအဆင့္ အစည္းအေဝးသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

မိဘဆရာအသင္းႏွစ္ပတ္လည္ႏွင့္ဉာဏၿပိဳင္ပြဲဆုေပးပြဲအခမ္းအနားက်င္းပျခင္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၊ေအာက္တိုဘာ ၂၀ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊သု၀ဏၰမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌(၁၉.၁၀.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္မိဘဆရာအသင္းႏွစ္ပတ္လည္ႏွင့္ဉာဏၿပိဳင္ပြဲဆုေပး ပြဲအခမ္းအနားအားက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

သီလရွင္ကေလးမ်ားဘိုးဘြားရိပ္သာသို႔ေလ့လာေရးခရီးသြားေရာက္ျခင္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊၂၀၁၇။ေအာက္တိုဘာ ၁၉ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားေန႔ပိုင္းေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာ၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိေသာသက္ႀကီးရြယ္အိုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ သူမ်ားသင္တန္း(CaregiverTraining)အပတ္စဥ္(၅)မွသင္တန္းသား/သင္တန္းသူမ်ားသညတာ၀န္ရွိ၀န္ထမ္းမ်ားလိုက္္ပါ၍(၁၉.၁၀.၂၀၁၇)ရက္ေန႔ တြင္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊သီလရွင္ကေလးမ်ားဘိုးဘြားရိပ္သာသို႔ေလ့လာေရးခရီးသြားေရာက္ခဲ့ၿပီး

ဆီး၀မ္းထိန္းသိမ္းျခင္း၊အာရံုခံစားျခင္းႏွင့္ေျပာင္းေရႊ႕ျပဳလုပ္ျခင္းသင္ခန္းစာသင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊၂၀၁၇၊ေအာက္တိုဘာ ၁၉ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားေန႔ပိုင္းေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာ၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိေသာသက္ႀကီးရြယ္အိုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ သူမ်ားသင္တန္း(CaregiverTraining)အပတ္စဥ္(၅)မွသင္တန္းသား/သင္တန္းသူမ်ားအား(၁၇.၁၀.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊အေရွ႕ပိုင္း သူနာျပဳသင္တန္းေက်ာင္းမွနည္းျပေဒၚဆိုင္းထြယ္ဘူမွဆီး၀မ္းထိန္းသိမ္းျခင္း

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ား ဆိုင္ရာေကာ္မတီ၊(TCRC)လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပျခင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ေက်ာက္ျဖဴခ႐ိုင္၊၂၀၁၇၊ေအာက္တိုဘာ၁၉ (၁၈.၁၀.၂၀၁၇)ရက္ေန႔၊နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုး၌ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ၊(TCRC)လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ

မိုင္းအသိပညာေပးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏(၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပျခင္း

ကခ်င္ျပည္နယ္၊၂၀၁၇၊ေအာက္တိုဘာ၊၁၉ (၁၇.၁၀.၂၀၁၇)ရက္​​ေန႔နံနက္(၀၉း၀၀)နာရီတြင္ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳCityParkRoyal၌မိုင္​းအသိပညာ​ေပးလုပ္ငန္​းအဖြဲ႔၏(၁၁)ႀကိမ္​ေျမာက္လုပ္ငန္​းညႇိႏိႈင္​း အစည္​းအ​ေဝးက်င္​းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။အဆိုပါအစည္းအေ၀းသို႔ကခ်င္​ျပည္​နယ္​ အစိုးရအဖြ႔ဲ လူမႈ​ေရးဝန္​ႀကီး ​ေဒါက္​တာသင္​းလြင္​တက္ေရာက္ အဖြင္​့အမွာစကား​ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး

ဒုတိယအႀကိမ္မိဘအသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း

ရွမ္းျပည္နယ္၊ကိ်ဳင္းတံုခ႐ိုင္၊၂၀၁၇။ေအာက္တိုဘာ၁၉ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ကိ်ဳင္းတံုမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းတြင္(၁၇.၁၀.၂၀၁၇)ရက္ေန႔၌ဒုတိယအႀကိမ္မိဘအသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္။