ပင္းတယျမိဳ႕ ဓႏုေျမဘိုးဘြားရိပ္သာဖြင့္လွစ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီ (၂၃) -

         ရွမ္းျပည္နယ္၊ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ပင္းတယျမိဳ႕ "ဓႏုေျမဘိုးဘြားရိပ္သာ" ဖြင့္ပြဲ အခမ္း အနားအား ဇန္န၀ါရီလ(၂၀)ရက္ေန႔၊ နံနက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠဌ၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ၾကီး ဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးစ၀္ေအာင္ျမတ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္၀န္ၾကီးမ်ား၊ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးဥကၠဌ ဦးထူးကိုကိုႏွင့္ ဦးစီးအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္နယ္/ခရိုင္/ ျမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ဌာနဆိုင္ရာ အၾကီးအကဲမ်ား၊ ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖမ်ား၊ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ေစတနာရွင္ အလွဴရွင္မ်ား၊ ဓႏုတိုင္းရင္းသား/တိုင္းရင္းသူမ်ား စုစုေပါင္းအင္အား (၅၀၀)ဦး တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

ကယားျပည္နယ္တြင္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၉ -

        လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊ လူမႈကာကြယ ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါလွ်က္ ဇန္န၀ါရီလ(၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေအာင္ပန္းျမိဳ႕၊ မူၾကိဳေက်ာင္း တည္ေဆာက္ေနမႈအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါသည္။

နိုင္ငံစြမ္းေဆာင္ရည္ဆု ခ်ီးျမွင့္ေရး (၁/၂၀၁၅) ညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီ (၁၄) -

      မိိမိတုိ႔ ၀န္ႀကီးဌာနသည္ အျခား၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ အစုိးရမွ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ႏိုင္ငံ့စြမ္းေဆာင္ရည္ဆု ရသင့္ရထုိက္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ စနစ္တက် ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေရး အတြက္ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ  ေရြးခ်ယ္ေပးၾကရမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား အေနျဖင့္ ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ လုိသည္မ်ားႏွင့္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မည့္ ကိစၥမ်ားကုိ ၀ုိင္း၀န္းေဆြးေႏြး ေပးၾကေစလုိေၾကာင္းျဖင့္ ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ေဒၚစုစုလႈိင္က ယေန႔ နံနက္(၁၀)နာရီတြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီးရံုး အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပေသာ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ဆုခ်ီးျမွင့္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီ၏ (ပထမအႀကိမ္) လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္း အစည္းအေ၀းတြင္ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားေန႔ အခမ္းအနားက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁ -

                  အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားေန႔အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ ၁၀နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန(MICC -2)၌က်င္းပသည္။ အခမ္းအနားတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ က အမွာစကား ေျပာၾကားရာ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အျခားေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ သက္ၾကီးရြယ္အို ဦးေရ လ်င္ျမန္စြာ တိုးပြားေနသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တြက္ခ်က္မႈ ကိန္းဂဏန္းမ်ား အရ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံတြင္ သက္ၾကီးရြယ္အုိ ဦးေရစုစုေပါင္း၏ (၁၀)ရာခုိင္ႏႈန္း ခန္႔သည္ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုိအပ္သည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတြက္ သက္ၾကီးရြယ္အို ဦးေရတိုးပြားလာမႈသည္ ၾကိဳဆိုရမည့္ ကိစၥရပ္ တစ္ခုျဖစ္သကဲ့သို႔ စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ကို လည္း အားလံုးသတိ ထားၾကရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ တိုးပြားေနသည့္ သက္ၾကီးရြယ္အုိမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္း ႏုိင္ေရးအတြက္ ေအာင္ျမင္ေသာ အိုမင္းမႈျဖစ္စဥ္ နည္းလမ္းမ်ားကို ကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္း ရွိသမ်ွ အေလးထားေဆာင္ ရြက္ေပးသြားၾကရန္ တိုက္တြန္းလုိပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းလူငယ္(နည္းျပ)ဆင့္ပြားသင္တန္းဆင္းပြဲက်င္းပ

ေတာင္ၾကီး၊ စက္တင္ဘာ ၂၇ -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ၾကီးမွဴးဖြင့္လွစ္သည့္ လူမႈေစာင့္ ေရွာက္ေရး ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလူငယ္(နည္းျပ) ဆင့္ပြားသင္တန္း(၁၈/၂၀၁၄)သင္တန္းဆင္းပြဲကို ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁နာရီက ရွမ္းျပည္နယ္အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ရုံးခန္းမ၌ က်င္းပရာ ရွမ္းျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ျပည္နယ္ ဦးစီးမွဴး ဦးတင္ေအာင္ရီက သင္တန္းဆင္းအမွာစကားေျပာၾကားျပီး လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ဦးစီးအရာရွိက သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္မ်ားႏွင့္ထူးခြ်န္စြာ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ သင္တန္းသားမ်ားအား ဆုမ်ားေပးအပ္သည္။

ဝန္ၾကီးဌာန ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားႏွင့္ အေဆာင္မ်ား ဒုတိယဝန္ၾကီး ေဒၚစုစုလိႈင္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၇ -

       လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန ဒုတိယဝန္ၾကီး ေဒၚစုစုလိႈင္သည္ ယေန႔ နံနက္ ၈နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ဇမၺဴသီရိျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ပညာသိဒိၶရပ္ကြက္၊ ေဘာဂသိဒၶိရပ္ကြက္၊ ဓနသိဒၶိရပ္ကြက္၊ ဝဏၰသိဒၶိရပ္ကြက္ႏွင့္ မဂၤလာသိဒိၶရပ္ကြက္တုိ႔ရွိ ဝန္ၾကီးဌာန ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားႏွင့္ လူပ်ိဳေဆာင္၊ အပ်ိဳေဆာင္မ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားႏွင့္ အေဆာင္မ်ား၌ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္း သာယာသပ္ရပ္မႈ အေျခအေန၊ ရာသီ သီးပင္စားပင္၊ ပန္းအလွပင္၊ အရိပ္ရ ေလကာပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးထားရွိမႈ အေျခအေန၊ ေနအိမ္ခန္းမ်ား သန္ရွင္းမႈႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ား၊ ေရစီးေရလာေကာင္မြန္မႈ ရွိ/မရွိ အေျခအေနမ်ား ကို လွည့္လည္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးသည္။

ဓႏု ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသသို႔ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးအပ္

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ(၂၅) -

      လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ စက္တင္ဘာ (၂၀)ရက္က ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ မူလတန္းႀကိဳ ေက်ာင္း၌ ဦးစီးဌာနႏွစ္ခုမွ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ေထာက္ပ႔ံေငြေပးအပ္

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၄ -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ စက္တင္ဘာ ၂၀ရက္တြင္ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) ေတာင္ၾကီးခရုိင္၊ လင္းေခးခရိုင္ႏွင့္ လြိဳင္လင္ခရုိင္ အတြင္းရွိ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ပြဲႏွင့္ လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ သဘာဝေဘး ေလ်ာ့ပါးေရး ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလူငယ္မ်ား နည္းျပသင္တန္း (၁၈/၂၀၁၄) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ျပီး ဝန္ၾကီးဌာနမွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းစုစုေပါင္း ၁၂၉၇ဖဲြ႕အား ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္မွစျပီး ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြမ်ားကို ၃ ဒသမ ၁၃ဆတိုးျမွင့္၍ စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၇၁၆၆သိန္းအား ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ နည္းျပသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၄)မွ (၁၇/၂၀၁၄)ထိအား ေက်းရြာစုစုေပါင္း ၅၀၀ေက်ာ္မွ လူငယ္ေမာင္မယ္ စုစုေပါင္း ၁၈၀၀ ခန္႔ကို နည္းျပသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ က်န္ရွိသည့္ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွာလည္း နည္းျပသင္တန္းမ်ားႏွင့္ ဆင့္ပြား သင္တန္းမ်ားကို ဆက္လက္ ဖြင့္လွစ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတၾကီး၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ လူငယ္မ်ားအတြက္ အေလးထားစဥ္းစားျပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းလည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။

ေစတနာ႔ဝန္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၈ -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ စက္တင္ဘာ ၁၃ရက္တြင္ မံုရြာျမိဳ႕ ျမစႏၵာခန္းမ၌ က်င္းပေသာ စစ္ကိုင္းတုိင္း ေဒသၾကီး မံုရြာခရုိင္၊ ေရႊဘိုခရိုင္၊ ယင္းမာပင္ခရိုင္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းခရုိင္ အတြင္းရွိ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေထာက္ပ႔ံေငြ ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၃ -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ စက္တင္ဘာ ၁၁ရက္ နံနက္ ၁၀နာရီက UN Women မွ Senior Advisior Gender Dr.Jean DCunha ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ေနျပည္ေတာ္ရွိ အဆုိပါ ဝန္ႀကီးရုံး၊ ေမခလာခန္းမ၌ ေတြ႔ဆံုျပီး ျမန္မာနိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ေကာ္မတီ၏ အခန္းက႑မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ ေရးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း ၂၀၁၃-၂၀၂၂အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေန သည့္အေျခအေနမ်ား၊ UN Women ႏွင့္ World Food Program တို႔ပူးေပါင္း၍ က်ား/မ တန္းတူညီမ်ွေရးဆုိင္ရာ အသိပညာ ေပးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးၾကသည္။