လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ေျမယာ၊ အေျခခံအေဆာက္အဦ၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီးႏွင့္ သံအမတ္ႀကီးမ်ားမွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမလ (၂၅) -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္ (၁၃း၀၀) နာရီအခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံ သံအမတ္ H.E Mr.Paul R. Seger ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔မွ လာေရာက္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘး တုံ႔ျပန္ေရးမူေဘာင္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေလ့လာေရး စီမံခ်က္အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားျခင္း၊ ေရေဘးသင့္ ေဒသမ်ားအတြက္ အလွဴပစၥည္းမ်ား လက္ခံျခင္းႏွင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမလ (၂၄) ရက္ -

       လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးသည္ ေနျပည္ေတာ္၊ အမရဟိုတယ္တြင္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ေမလ(၂၄) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၀၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘး တုံ႔ျပန္ေရးမူေဘာင္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေလ့လာေရးစီမံခ်က္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ International Disaster Response Law (IDRL) in Myanmar: Strengthening the National Framework for International Disaster Response” အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္၍ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား The Lutheran World Federation, LWF(Myanmar) မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ (၂၀) -

        လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔၊ ‌ေန႔လည္(၁၂း၃၀)နာရီအခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအားThe Lutheran World Federation, LWF(Myanmar) မွ Regional Representative ျဖစ္သူ Mr. David H Mueller ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္မ်ားညီလာခံအခမ္းအနားသတင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမလ (၁၈) -

      ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အသက္(၁၀)ႏွစ္မွ (၁၉)ႏွစ္အရြယ္ရွိေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ဦးေရသည္ နိုင္ငံ့ဦးေရ၏ ၂၁.၄၆% ရွိသျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္၏ႀကီးမားေသာ အင္အားတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား၏ ဘက္စုံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးစားၾကရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယေန႔အခမ္းအနားကို “နိုင္ငံ့အနာဂတ္တိုးတက္ဖို႔ ဆယ္ေက်ာ္သက္က႑ျမႇင့္တင္စို႔” ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္း အတြက္ အက်ိဳးျပဳေသာ လူႀကီးမ်ားျဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား နိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း၊ ျပည္တြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ (၁၇) -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၁၀း၃၀)နာရီအခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား UNICEF အဖြဲ႔အစည္းမွ Senior Social Protection Consultant ျဖစ္သူ Mr. Philip Goldman ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

ေလေဘးသင့္ေက်းရြာမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မႈသတင္း

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးသည္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အတူ (၁၆.၅.၂၀၁၆)ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ မင္းဘူး(စကု)ၿမိဳ႔နယ္၊ ေက်ာက္ဆစ္ပံုေက်းရြာသို႔ေရာက္ရွိၿပီး (၁၅.၅.၂၀၁၆)ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေလေဘးေၾကာင့္ ေဘးဒုကၡႀကံဳေတြ႔ရသည့္ ေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႔ဆံု အားေပးစကားေျပာၾကားကာ ကနဦးရရွိသည့္သတင္းအရ ၿမိဳ႔နယ္အတြင္းရွိ ၿပိဳက်ေနအိမ္(၇၄)လံုးႏွင့္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပ်က္စီးေနအိမ္ (၆၀၀)လံုး ျပန္လည္ျပဳျပင္ႏိုင္ေရးအတြက္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္(၁၅၇)သိန္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား၊ အသင့္စား ေခါက္ဆြဲေျခာက္မ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ကစားစရာအရုပ္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိသူ(၂)ဦးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြအားလည္းေကာင္း ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး စာရင္းက်န္ရွိသည့္ ၿပိဳက်ပ်က္စီး ေနအိမ္မ်ားအား ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ႏိုင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

ေလေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးအပ္

      လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးသည္ ေမလ(၁၂)ရက္ေန႔တြင္ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးစိုးေအာင္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါလ်က္ ေမလ(၉)ရက္ေန႔တြင္ ေလျပင္းတိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆုံးရႈံးခဲ့မႈမ်ား ၾကဳံေတြ႔႕ခဲရသည့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ သရက္ၿမိဳ႔ႏွင့္ ကံမၿမိဳ႔သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ရက္(၁၀၀)လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအျဖစ္ လူမႈေရးအသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ

မံုရြာ၊ ေမ(၁၂) -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ရက္(၁၀၀)လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအျဖစ္ လူမႈေရးအသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲကို ေမလ (၁၂)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ရံုး အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပရာ တိုင္းေဒသႀကီး လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဇာ္ထြန္းမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မွ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၏ ရက္(၁၀၀)လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ လူမႈအသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။

လူငယ္မူဝါဒေရးဆြဲေရး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအဆင္‌့ အသိေပးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း

၁။ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားမွ လူငယ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ မသန္စြမ္းလူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးလူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူလူထု အေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္‌့ပူးေပါင္း၍ လူငယ္မူဝါဒေရးဆြဲေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား နိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း၊ ျပည္တြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ(၉) -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ေမလ ၉ရက္ေန႔‌ ေန႔လည္(၁၃း၀၀)နာရီအခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား ပက္-ျမန္မာ အဖြဲ႕အစည္းမွ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ Mr.Richard Harrison ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေတြ႔ဆုံရာ၌ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပတ္-ျမန္မာအဖြဲ႔အစည္းတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာ ရရွိခဲ့ပါသည္။