လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္း၊ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ နည္းပညာ ကုမၸဏီမ်ားမွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္လ(၈) -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ဇြန္လ၈ရက္ေန႔၊ နံနက္(၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား UNFPA အဖြဲ႔မွ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ Ms.Janet E.Jackson ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

ဟသၤာတခရိုင္ သဘာ၀ေဘး ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္ ေထာက္ပံ့ေငြ ေပးအပ္ပြဲႏွင့္ ေလေဘးသင့္ ေဒသမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္ႏွင့္ စာေရးကိရိယာ ပစၥည္းမ်ားေပးအပ္

      လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးစိုးၾကည္၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာကိုကိုနိုင္၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ၅-၆-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဟသၤာတခရိုင္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးမွဴး႐ုံးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ဟသၤာတခရိုင္ သဘာ၀ေဘး ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္ ေထာက္ပံ့ေငြ ေပးအပ္ပြဲႏွင့္ ေလေဘးသင့္ ေဒသမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္ႏွင့္ စာေရးကိရိယာပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ လိုအပ္ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္း အတြင္းသို႔ ဝင္ဆံ့နိုင္ေစရန္ လူမႈဝန္ထမ္း နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္လိုအပ္

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးစိုးၾကည္၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာကိုကိုနိုင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါလ်က္ (၄-၆-၂၀၁၆)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဗဟန္းၿမိဳ႔နယ္ရွိ ေရႊဂုံတိုင္ ကေလးျပဳစုေရးဌာနသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ေမြးကင္းစမွ အသက္(၃)ႏွစ္အရြယ္အတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ကိုယ္ခႏၶာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဥာဏ္ရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသည္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ဤကေလးျပဳစုေရးဌာနတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ကေလးသူငယ္မွ အနာဂတ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာနိုင္သျဖင့္ ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း မွာၾကားခဲ့ပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအား The World Bank မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ(၂၇) -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔၊ ‌ေန႔လည္(၁၂း၀၀)နာရီအခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး  ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား ကမၻာ့ဘဏ္မွ Country Managerျဖစ္သူ Mr.Abdoulaye Seck  ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ေျမယာ၊ အေျခခံအေဆာက္အဦ၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီးႏွင့္ သံအမတ္ႀကီးမ်ားမွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမလ (၂၅) -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္ (၁၃း၀၀) နာရီအခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံ သံအမတ္ H.E Mr.Paul R. Seger ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔မွ လာေရာက္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘး တုံ႔ျပန္ေရးမူေဘာင္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေလ့လာေရး စီမံခ်က္အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားျခင္း၊ ေရေဘးသင့္ ေဒသမ်ားအတြက္ အလွဴပစၥည္းမ်ား လက္ခံျခင္းႏွင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမလ (၂၄) ရက္ -

       လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးသည္ ေနျပည္ေတာ္၊ အမရဟိုတယ္တြင္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ေမလ(၂၄) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၀၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘး တုံ႔ျပန္ေရးမူေဘာင္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေလ့လာေရးစီမံခ်က္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ International Disaster Response Law (IDRL) in Myanmar: Strengthening the National Framework for International Disaster Response” အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္၍ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား The Lutheran World Federation, LWF(Myanmar) မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ (၂၀) -

        လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔၊ ‌ေန႔လည္(၁၂း၃၀)နာရီအခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအားThe Lutheran World Federation, LWF(Myanmar) မွ Regional Representative ျဖစ္သူ Mr. David H Mueller ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္မ်ားညီလာခံအခမ္းအနားသတင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမလ (၁၈) -

      ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အသက္(၁၀)ႏွစ္မွ (၁၉)ႏွစ္အရြယ္ရွိေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ဦးေရသည္ နိုင္ငံ့ဦးေရ၏ ၂၁.၄၆% ရွိသျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္၏ႀကီးမားေသာ အင္အားတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား၏ ဘက္စုံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးစားၾကရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယေန႔အခမ္းအနားကို “နိုင္ငံ့အနာဂတ္တိုးတက္ဖို႔ ဆယ္ေက်ာ္သက္က႑ျမႇင့္တင္စို႔” ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္း အတြက္ အက်ိဳးျပဳေသာ လူႀကီးမ်ားျဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား နိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း၊ ျပည္တြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ (၁၇) -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၁၀း၃၀)နာရီအခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား UNICEF အဖြဲ႔အစည္းမွ Senior Social Protection Consultant ျဖစ္သူ Mr. Philip Goldman ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

ေလေဘးသင့္ေက်းရြာမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မႈသတင္း

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးသည္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အတူ (၁၆.၅.၂၀၁၆)ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ မင္းဘူး(စကု)ၿမိဳ႔နယ္၊ ေက်ာက္ဆစ္ပံုေက်းရြာသို႔ေရာက္ရွိၿပီး (၁၅.၅.၂၀၁၆)ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေလေဘးေၾကာင့္ ေဘးဒုကၡႀကံဳေတြ႔ရသည့္ ေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႔ဆံု အားေပးစကားေျပာၾကားကာ ကနဦးရရွိသည့္သတင္းအရ ၿမိဳ႔နယ္အတြင္းရွိ ၿပိဳက်ေနအိမ္(၇၄)လံုးႏွင့္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပ်က္စီးေနအိမ္ (၆၀၀)လံုး ျပန္လည္ျပဳျပင္ႏိုင္ေရးအတြက္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္(၁၅၇)သိန္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား၊ အသင့္စား ေခါက္ဆြဲေျခာက္မ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ကစားစရာအရုပ္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိသူ(၂)ဦးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြအားလည္းေကာင္း ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး စာရင္းက်န္ရွိသည့္ ၿပိဳက်ပ်က္စီး ေနအိမ္မ်ားအား ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ႏိုင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။