က်ား၊ မေရးရာ တန္းတူညီမၽွျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခအေန ဆန္းစစ္မႈ အစီရင္ခံစာ မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိျခင္းႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၇ ရက္ -

     ျမန္မာနိုင္ငံ လူဦးေရစုစုေပါင္း၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရး မ်ား ျမႇင့္တင္နိုင္ေရးႏွင့္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာသည့္ ေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေစေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳနိုင္မည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ က်ား၊ မေရးရာ တန္းတူညီမၽွျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခအေန ဆန္းစစ္မႈ အစီရင္ခံစာ မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိျခင္း အခမ္းအနားအား ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ၊ Hilton Hotel ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အား ျပည္တြင္း/ ျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လာေရာက္ေတြ႕ဆံု

 ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္ -

          လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား ယေန႕နံနက္ (၉)နာရီတြင္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူကုန္ကူးမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေရးႏွင့္တုိက္ဖ်က္ေရးရံုးမွ  H.E. Ms. Susan Coppedge ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Scot Marciel လုိက္ပါလ်က္ အဆိုပါ ဝန္ႀကီးရံုး ေမခလာခန္းမတြင္ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား နိုင္ငံတကာမီဒီယာေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ ဖိုယိုမီဒီယာ အင္စတီက်ဳအဖြဲ႕အစည္းမွ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံျခင္း

       လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမ တြင္ နိုဝင္ဘာလ (၁၁) ရက္ေန႔၊ ‌နံနက္ (၀၉း၀၀)နာရီ အခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအး အား နိုင္ငံတကာ မီဒီယာေထာက္ ပံ့ ေရးႏွင့္ ဖိုယိုမီဒီယာ အင္စတီက်ဴ အဖြဲ႕အစည္းမွွ အႀကံေပး အရာရွိ ျဖစ္သူ Ms. Agneta Soderberg Jacobson ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕မွ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာ၌ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန မွ ေဆာင္ရြက္ေန ေသာ က်ား/ မ ေရးရာကိစၥရပ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းပါ က်ား/ မ ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မီဒီယာမ်ား၏ အ‌ေရးပါမႈ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ နိုင္ငံတကာ မီဒီယာေထာက္ပံ့ ေရးႏွင့္ ဖိုယိုမီဒီယာ အင္စတီက်ဴ မွ ေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိေသာ မီဒီယာႏွင့္ က်ား/ မ ေရးရာ သုေတသန ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၊ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား ကို သတင္းမီဒီယာမ်ား အပါအဝင္ အမ်ားျပည္သူလူထုက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိနိုင္ေရး က႑မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ ၀န္ႀကီးဌာနရိွအရာထမ္း/အမႈထမ္းမ်ားနွင္‌့ ေတြ႔ဆံုပြဲ

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ (၁၈) -

    လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ ယေန႔ မြန္းလဲြ (၂း၀၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ အဆုိပါ ၀န္ႀကီးရံုးရိွ စုေပါင္းခန္းမတြင္ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ားနွင္‌့ေတြ႕ဆံုျပီး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက အမွာစကား ေျ‌ပာရာတြင္ ဤ၀န္ၾကီးဌာနသည္ ျပည္သူေပါင္း သန္း(၆၀) ၏ လူမႈဒုကၡကုိ ကူညီရေသာ ဌာနျဖစ္ၿပီး မြန္ျမတ္၍ ေစတနာေကာင္းေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္ရန္၊

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၊ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ

ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္ -

       လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္   ၂၀၁၆  ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ(၂၄)ရက္ေန႔တြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ  ပဲခူးၿမိဳ႕၊ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕ႏွင္‌့ ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕ တို႔တြင္ ေဒသခံ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍ အမွာစကားေျပာၾကားရာ

၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူငယ္မ်ားေန႔ အႀကိဳဂုဏ္ျပဳေဆာင္းပါး

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၆)ရက္

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူငယ္မ်ားေန႔ အႀကိဳဂုဏ္ျပဳေဆာင္းပါး၊

သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ကမၻာႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ လူငယ္ထုႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္စုိ႔

မိသားစုႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ၏ ပုံမွန္ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝး

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ (၁၇)ရက္ -

      ေနျပည္ေတာ္သဂၤဟဟိုတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ မိသားစုႏွင့္ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ၏ ပုံမွန္ညႇိႏွိုင္း အစည္းအေဝးတြင္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ေခတၱညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအးမွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ မိသားစုႏွင့္ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမ်ားကို က်င္းပခဲ့ရာ(၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ရွိိၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳခဲ့သည့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေနာက္ဆက္တြဲေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအား

စစ္မွန္ျပီး လက္ေတြ႕က်တဲ့ လူငယ္မူဝါဒ တစ္ရပ္ေပၚထြန္းလာေစေရး လူငယ္မ်ား ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ေရးဆြဲရမွာျဖစ္ေၾကာင္း

ကယားျပည္နယ္၊ ၂၀၁၇ ခုနွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၅)ရက္ -

      ျပည္သူ႕အစိုးရအဖြဲ႕သစ္အေနနဲ႕ တိုင္းရင္းသားအေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ၊ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ဥပေဒနွင္‌့အညီ ျပည္သူကို အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ စနစ္ေပၚေပါက္ေရး၊ တိုင္းရင္းသားအားလုံး စုစည္းျပီး ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး ေပၚထြန္းလာေစေရးနွင္‌့ ျပည္သူအားလုံး လြတ္လပ္လုံျခံဳစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေရးကို ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါျေကာင္း၊ မိမိတို႔ ဝန္ၾကီးဌာနအေနျဖင္‌့ ေမြးကင္းစမွ သက္ၾကီးရြယ္အို အထိ လူမႈကာကြယ္ေစာင္‌့ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားနွင္‌့ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ တုံ႕ျပန္ေရးနွင္‌့ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္သူနဲ႔ အနီးစပ္ဆုံးေနျပီး ျပည္သူယုံၾကည္မႈ ရရွိေအာင္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားနွင္‌့အညီ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္နွင္‌့ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုထိေရာက္ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူမႈေရးအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားနွင္‌့ ခ်ိတ္ဆက္၍ ကြန္ယက္တစ္ခု ထူေထာင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ကယားျပည္နယ္၊ လိြဳင္ေကာ္ျမိဳ႕၊ ျမိဳ႕နယ္ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ေတြ႔ဆုံပြဲတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး က ေျပာၾကားပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ -

      အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒကို အတည္ျပဳ ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိျပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ရႈေထာင့္ေပါင္းစံုမွ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေပးႏိုင္ရန္ ေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာၾကားသည္။