လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား Nippon Foundation နွင့္ UNESCO အဖြဲ႔တို႔ပူးေပါင္း၍ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္လ(၂၁) -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ရက္၁၀၀စီမံကိန္းတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာ(၂၀၁၆-၂၀၂၅)ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိရာ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အထူးေစာင့္ေရွာက္မႈ သင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်လ်က္ရွိပါသည္။

ႏွစ္သစ္ကူးလက္ေဆာင္ေပးသည့္အထုပ္ပါ ေငြက်ပ္သိန္း(၅၀)ကို အလြန္လိုအပ္ေသာေနရာတြင္ ေသာက္သုံးေရ အဆင္ေျပေစေရး ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

      နိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးမွ (၂၀.၄.၂၀၁၆)ရက္ေန႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္၏ ကိုယ္ေရးအရာရွိအား ႏွစ္သစ္ကူးလက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးအပ္သည့္အထုပ္ပါ ေငြသားက်ပ္သိန္း (၅၀)အား ေႏြရာသီတြင္ ေရရွားပါးသျဖင့္ ေသာက္သုံးေရရရွိေရး ေဆာင္ရြက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ အလွဴေငြအျဖစ္ ေပးလွဴမည္ဟု ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ လိုအပ္ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္း အတြင္းသို႔ ဝင္ဆံ့နိုင္ေစရန္ လူမႈဝန္ထမ္း နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္လိုအပ္

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးစိုးၾကည္၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာကိုကိုနိုင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါလ်က္ (၄-၆-၂၀၁၆)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဗဟန္းၿမိဳ႔နယ္ရွိ ေရႊဂုံတိုင္ ကေလးျပဳစုေရးဌာနသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ေမြးကင္းစမွ အသက္(၃)ႏွစ္အရြယ္အတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ကိုယ္ခႏၶာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဥာဏ္ရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသည္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ဤကေလးျပဳစုေရးဌာနတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ကေလးသူငယ္မွ အနာဂတ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာနိုင္သျဖင့္ ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း မွာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံေရေဘးသင့္ေဒသမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံအမ်ိဳးသား သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီသို႔ အလွဴပစၥည္းမ်ား လာေရာက္လွဴဒါန္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၉ -

      ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၉ ရက္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေရႀကီးေရလ်ွံမႈနွင့္ေျမၿပိဳမႈမ်ားေၾကာင့္ ေဘးဒုကၡေရာက္ခဲ့ရသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ နိုင္ငံေတာ္မွ ဦးေဆာင္၍ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားက သက္ဆိုင္ရာ ေဘးသင့္ေဒသမ်ားတြင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳနိုင္ရန္အတြက္ Asian Honda Co.,Ltd မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၀,၀၀၀ တန္ဖိုးရွိ HONDA Generator မီးစက္ (၁၇၀)လုံးနွင့္ NCX Co.,Ltd မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀,၀၀၀ တန္ဖိုးရွိ HONDA Water Pump ေရစုပ္စက္ (၁၀၀)လုံးတို႔အား ျမန္မာနိုင္ငံ အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘး အႏၱရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီသို႔ လာေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ရာ ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဘုန္းေဆြက လက္ခံရယူခဲ့ကာ အလွဴရွင္မ်ားျဖစ္ေသာ Asian Honda Co.,Ltd မွ Mr.Shinichi Noyori နွင့္ NCX Co.,Ltd မွ ဦးေနမင္းဟန္တို႔သို႔ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ လူငယ္မူဝါဒေရးဆြဲေရး တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္မ်ားမွ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္လ (၃၀) -

      လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၏ ရက္(၁၀၀)စီမံကိန္းတြင္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေနေသာ လူငယ္မူဝါဒ ေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္အရ ျပည္နယ္နွင့္ တိုင္းအသီးသီးမွ လုပ္ငန္းျဖစ္ေျမာက္ေရး လူငယ္ညွိႏိႈင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ျမန္မာလူငယ္ဖိုရမ္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ UN Joint Team မွ တာ၀န္ခံမ်ား၊ ျပည္တြင္းအႀကံေပးအဖြဲ႔မ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ လုပ္ငန္းညိွႏိႈင္း အစည္းအေ၀းကို လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ၃၀-၆-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀း၀၀)အခ်ိန္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈ ကနဦးစာရင္းအား KOBO Mobile Application အသုံးျပဳ၍ ေကာက္ယူနိုင္ရန္အတြက္ Mobile Application မိတ္ဆက္ျခင္း အခမ္းအနား

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလုိင္လ(၁) ရက္ -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာ ကူညီမႈဆိုင္ရာ ညႇိႏွိုင္းေရးမွဴး႐ုံး (UNOCHA)တို႔ ပူးေပါင္း၍ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ရက္(၁၀၀) စီမံခ်က္တြင္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈ ကနဦးစာရင္းအား KOBO Mobile Application အသုံးျပဳ၍ ေကာက္ယူနိုင္ရန္အတြက္ Mobile Application မိတ္ဆက္ျခင္း အခမ္းအနားအား အဆိုပါ ဝန္ႀကီး႐ုံးစုေပါင္း အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ၁.၇.၂၀၁၆ ရက္ေန႔၊ နံနက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအား ကေမၻာဇဘဏ္လီမိတက္မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံျခင္း

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးကို ကေမၻာဇဘဏ္လီမိတက္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၂၅)ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀း၃၀)နာရီတြင္ ဝန္ႀကီး၏အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား NewZealand နိုင္ငံအေျခစိုက္ Moveahead Software အဖြဲ႔အစည္း ႏွင့္ Brighter Future Foundation အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ သီးျခားစီ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလုိင္လ (၂၂) -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ဇူလိုင္လ ၂၂ရက္ေန႔၊ နံနက္(၀၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား NewZealand နိုင္ငံအေျခစိုက္ Moveahead Software အဖြဲ႔အစည္း မွ Director ျဖစ္သူ Mr.Trevor ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ားသို႔ ေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ၾသဂုတ္လ (၂)ရက္ -

၁။ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးသည္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ (၂.၈.၂၀၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ဧရာ၀တီျမစ္ေရ ျမင့္တက္ၿပီး ေရ၀င္ေရာက္သျဖင့္ ေရလြတ္ရာေနရာမ်ားသို႔ ယာယီေရႊ႔ေျပာင္းထားရေသာ မင္းဘူးၿမိဳ႔နယ္ႏွင့္ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႔နယ္အတြင္းရွိ ရပ္ကြက္ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေတြ႔ဆံုအားေပးစကား ေျပာၾကားကာ ဆန္၊ ငါးေသတၱာ၊ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္း (၄)မ်ိဳးႏွင့္ ဆန္ဖိုးရန္ပံုေငြမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မိုးရာသီသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲ အခမ္းအနားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား Community and Family Services International(CFSI) မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလုိင္လ (၈) -

      လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ မိုးရာသီ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲ အခမ္းအနားကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ၈ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ၀န္ႀကီး႐ုံးစိုက္ပ်ိဳးကြင္း၌ က်င္းပခဲ့ရာ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး၊ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးစိုးေအာင္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားႏွင္‌့ ဒုတိယအျမဲတမ္းအတြင္း၀န္တို႔က ရတနာတန္း၀င္ကၽြန္းပင္ကို ဦးေဆာင္စိုက္ပ်ိဳးေပးၾကၿပီး အရာထမ္းႏွင္‌့ အမႈထမ္းမ်ားက ရတနာတန္း၀င္အပင္မ်ားႏွင္‌့ အရိပ္ရေလကာပင္မ်ားကို သတ္မွတ္ေနရာမ်ား၌ စိုက္ပ်ိဳးေပးခဲ့ၾကပါသည္။