ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအး ျပည္တြင္းလူငယ္ မိတ္သဟာရ အဖြဲ့ တိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ား နွင့္ ေတြ့ဆံုပြဲ သို့ တက္ေရာက္

နိုဝင္ဘာ ၁၂၊ ရန္ကုန္
လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ျကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ယေန့နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ျမို့ရွိ မင္းဓမၼလမ္းရွိ Myanmar Convention Centre ၌ က်င္းပျပုလုပ္ေသာ Internal Youth Fellowship -IYF မွ ျကီးမႉးက်င္းပေသာ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားေတြ့ဆံုပြဲ သို့တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ျမန္မာနိုင္ငံမသန္အားကစားအဖြဲ့ခ်ုပ္တြင္ မသန္စြမ္းအားကစားသမားမ်ားနွင့္ေတြ့ဆံုေဆြးေနြး


နိုဝင္ဘာ ၁၂၊ ရန္ကုန္
    လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရဝန္ျကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီး မသန္စြမ္းသူမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠဌ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ယေန့ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ျမို့၊ ဒဂံုျမို့သစ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ျမန္မာနိုင္ငံမသန္စြမ္း အားကစား အဖြဲ့ခ်ုပ္သို့ သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ဝန္ႀကီးဌာနတြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားစြမ္းရည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္မွ ဘြဲ႕ရတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ေတြ႕ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၆.၁၁.၂၀၁၉ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးႏွင့္ ဦးစီးဌာနအသီးသီးမွတာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းက ဝန္ႀကီးဌာနတြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကမည့္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္ ( ရန္ကုန္၊ စစ္ကိုင္း)တို႔မွ ပညာသင္ယူခဲ့ေသာ ဘြဲ႕ရတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕၊ ပရဟိတေက်ာင္းအတြက္ ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ရွိ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၃-၁၁-၂၀၁၉ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ယမန္ေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ ျပည္နယ္ ဧည့္ရိပ္သာခန္းမ၌ ေတာင္တန္းသာသနာျပဳ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕မ ပရဟိတေက်ာင္းအတြက္ အေရးေပၚ စားနပ္ရိကၡာဖိုးေငြမ်ားေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ ကယားျပည္နယ္အတြင္း တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ေနေသာ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ကယားျပည္နယ္အတြင္း ထိခိုက္လြယ္အုပ္စုမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးအပ္

လြိဳင္ေကာ္၊ ၂.၁၁.၂၀၁၉ ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ မိခင္ဝိုင္းမ်ားအား လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အေထာက္အပံ့မ်ားေပးအပ္ပြဲကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းက လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ ျပည္နယ္အစိုးရခန္းမ၌က်င္းပရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊ ကယားျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးအယ္ေဖာင္းရႈိ၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးစိုးေအာင္၊ ကယားျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ႀကီးေလးေသာ က်ဴးလြန္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္တားဆီးေရးေကာ္မတီ (၃/၂၀၁၉) အစည္းအေဝးက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁.၁၁.၂၀၁၉ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ႀကီးေလးေသာက်ဴးလြန္မႈ မ်ားမွ ကာကြယ္တားဆီးေရးေကာ္မတီ၏(၃/၂၀၁၉)အစည္းအေဝးကို ယေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စုေပါင္းအစည္း အေဝးခန္းမ၌က်င္းပရာ ေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးႏွင့္ ဟိႏၵဴလူငယ္အဖြဲ႕တို႔ ေတြ႕ဆုံ

ရန္ကုန္၊ ၃၁-၁-၂၀၁၉ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန႐ုံးတြင္ ဦးသူရဆန္းေအာင္ ဦးေဆာင္ေသာ ဟိႏၵဴလူငယ္အဖြဲ႕ (Hindu Youth Society )ႏွင့္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အား ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ျသစေျတးလ်နိုင္ငံသံအမတ္ျကီး လာေရာက္ေတြ့ဆံု

ေအာက္တိုဘာ ၂၆၊ ေနျပည္ေတာ္
    လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ျကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ျသစေျတးလ်နိုင္ငံသံအမတ္ျကီး H.E Ms. Andrea Faulkner ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ့က ယမန္ေန့ နံနက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါဝန္ျကီးရံုး ေမခလာခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ့ဆံုခဲ့ပါသည္။

မသန္စြမ္းသူမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ စတုတၳအျကိမ္(၂/၂ဝ၁၉) အစည္းအေဝးက်င္းပ

ေအာက္တိုဘာ ၂၅၊ ေနျပည္ေတာ္
    မသန္စြမ္းသူမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ စတုတၳအျကိမ္ (၂/၂ဝ၁၉)အစည္းအေဝးကို ယေန့နံနက္ပိုင္းက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဝန္ျကီးဌာန စုေပါင္းအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပုလုပ္ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။