ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔မွ ေမြးဖြားလာ ေသာ အသက္(၂)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးေရးအစီအစဥ္ လုပ္ငန္းၫွိနႈိင္း  ေပါင္းစပ္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပေဆာင္ရြက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ(၁၉)  လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ေခတၱၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ (၁၉.၅.၂၀၁၇)  ရက္ေန႔တြင္ နံနက္(၀၉း၀၀)နာရီမွ ေန႔လည္(၁၂း၀၀)နာရီထိ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ရံုးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ '' ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔မွ ေမြးဖြားလာ ေသာ အသက္(၂)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးေရးအစီအစဥ္ လုပ္ငန္းၫွိနႈိင္း  ေပါင္းစပ္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ'' ကို တက္ေရာက္ခဲ့ပါ သည္။           အဆိုပါ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ နယ္စပ္ေဒသလံုျခံဳေရး၀န္ႀကီးဗိုလ္မွဴးႀကီး ထိန္လင္းမွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေခတၱၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအးမွ အစီအစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကား ခဲ့ၿပီး သိလိုသည္မ်ားကို အျပန္အလွန္ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါေၾကာင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔  စုစုေပါင္း (၈၀) တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။           မြန္းလြဲပိုင္းတြင္  ေပါက္ေတာၿမိဳ႕ရွိ မီးေဘးသင့္၍ စစ္ေဆးရံုသို႔ တက္ေရာက္ကုသမႈခံယူေနရသူ (၅)ဦး အား တစ္ဦးလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၅၀၀၀ဝိ/- စီျဖင့္ လူမႈက႐ုဏာေထာက္ပံ့ေၾကးသြားေရာက္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။           ထိုမွတစ္ဆင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ျပည္နယ္လူမႈ၀န္ထမ္းရံုးတြင္

လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ေခတၱၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မွ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်မႈႏွင့္ ကေလးေပ်ာ္ေနရာမ်ားၾကည့္ရႈစစ္ေ္ဆး

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ(၁၈) လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ေခတၱၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ (၁၈.၅.၂၀၁၇)ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိၿပီး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ စစ္ေဘးရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ပံ့ပိုးဖြင့္လွစ္ေပး ေနေသာ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းမ်ားတြင္ သင္တန္းသူမ်ား သင္ၾကားေနမႈကို ၾကည့္ရွဳေလ့လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုသင္တန္းတြင္ ထူးခၽြန္သူ (၁)ဦးစီအား ေရြးခ်ယ္၍ အပ္ခ်ဳပ္စက္(၁)လံုးစီ ခ်ီးႁမွင့္မည့္အေၾကာင္း အားေပးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ Save the Children ႏွင့္ Australian AID တို႔ ပူးေပါင္းပံ့ပိုး ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ''ကေလးေပ်ာ္ေနရာမ်ား'' သို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

လူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ရွင္းလင္းပြဲ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမ(၂၄)၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္(၂၈)ၿမိဳ႕နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမ်ားသို႔ လူမႈေရးပင္စင္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ရွင္းလင္းပြဲအား (၂၃-၅-၂ဝ၁၇)ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးမွဴး႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္က်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီး ဦးမ်ဳိးသစ္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲပါေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴးမွ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ လူမႈဝန္ထမ္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းခဲ့ၿပီး အဆိုရွင္းလင္းပြဲသို႔ အင္အား(၆၆)ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

က်ား/မ ခြဲျခားေသာ အျမင္ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ  အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏  သေဘာတရားမ်ားနွင့္ ျပဳက်င့္ခံရသူမ်ားအား  ကူညီေပးျခင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သင္တန္း

မြန္ျပည္နယ္၊ ေမ(၂၄)ရက္ (၂၄.၅.၂၀၁၇) ရက္ေန့ ၊ နံနက္ (၀၉း ၀၀) နာရီအခ်ိန္  ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ အိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္း ပညာသင္က်ာင္းခန္းမ၌ မြန္ျပည္နယ္လူမွုဝန္ထမ္းရုံးနွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕(International  Rescue  Committee  ) တို့ပူးေပါင္းက်င္းပျပုလုပ္ေသာ က်ား/မ ခြဲျခားေသာ အျမင္ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ  အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏  သေဘာတရားမ်ားနွင့္ ျပဳက်င့္ခံရသူမ်ားအား  ကူညီေပးျခင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သင္တန္း ကို (၂၄.၅.၂၀၁၇)ရက္ေန့ မွ(၂၆.၅.၂၀၁၇)ရက္ေန့ထိ   သင္တန္းသား(၃၀)ဦးနွင့္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ People In Need အဖြဲ႕တုိ႔အၾကားနားလည္မႈစာခြ်န္လႊာေရးထုိးျခင္း

ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၂၃ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ေမလ(၂၃) ရက္ေန႔၊ ေန႕လယ္(၁၃းဝဝ)နာရီအခ်ိန္တြင္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ အစည္း အေဝးခန္းမ၌ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ေခတၱၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ People In Need အဖြဲ႕မွ Country Director ျဖစ္သူ Mr. Vladislav Vik တို႕သည္ ရပ္ရြာအေျချပဳ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ လူမႈဖြံ႔ျဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ နားလည္မႈစာခၽႊန္လႊာလက္မွတ္ေရးထုိးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

World Bank မွ Consultant ျဖစ္သူမွ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ေခတၱၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အား ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လာေရာက္ေတြ႕ဆံု

၂၀၁၇ခုနွစ္၊ ေမလ (၁၅)ရက္ - World Bank မွ Consultant ျဖစ္သူ Dr. Alex Korns နွင့္ National Consultant ျဖစ္သူ ေဒၚထားထားအိ၊ ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ ေဒၚညိဳမာေအာင္တို႔သည္ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ေခတၱၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ National Strategy for Development of Statistics –(NSDS) နွစ္ရွည္စီမံကိန္းနွင့္ ပတ္သက္၍ စာရင္းအင္းယူနစ္မ်ားရွိ စီမံကိန္းမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဉ္းသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား လာေရာက္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

Holding Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) Review Meeting at Nay Pyi Taw on 25th Nov, 2016

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာ (၂၉) -

      ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ(၂၅)ရက္ေန႔တြင္ လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာန(ရုံးခ်ဳပ္) ေနျပည္ေတာ္၌ မက္ဒရစ္ ႏုိင္ငံတကာ သက္ႀကီးရြယ္အုိဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) အား ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ားသို႔ ေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ၾသဂုတ္လ (၂)ရက္ -

၁။ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးသည္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ (၂.၈.၂၀၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ဧရာ၀တီျမစ္ေရ ျမင့္တက္ၿပီး ေရ၀င္ေရာက္သျဖင့္ ေရလြတ္ရာေနရာမ်ားသို႔ ယာယီေရႊ႔ေျပာင္းထားရေသာ မင္းဘူးၿမိဳ႔နယ္ႏွင့္ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႔နယ္အတြင္းရွိ ရပ္ကြက္ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေတြ႔ဆံုအားေပးစကား ေျပာၾကားကာ ဆန္၊ ငါးေသတၱာ၊ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္း (၄)မ်ိဳးႏွင့္ ဆန္ဖိုးရန္ပံုေငြမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္္ဆယ္္္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ

ရန္ကုန္၊ ဇူလုိင္လ (၃၁) -

      လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား ရင္းႏွီးစြာေတြ႔ဆုံ၍ ျပည္သူမ်ား လူမႈေရးအခက္အခဲမ်ား၊ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းရပ္မ်ား၊ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ အေရးေပၚတုန္႔ျပန္မႈမ်ားအား ျပည္သူကေရြးခ်ယ္ေသာ ျပည္သူ႔အစိုးရက စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီလမ္းစဥ္ျဖင့္ ခ်ီတက္ရာ၀ယ္ လြတ္လပ္လုံၿခဳံေသာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း တရားမၽွတၿပီး ဥပေဒသက္ေရာက္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေအးခ်မ္းသာယာၿပီး လုံၿခဳံစိတ္ခ် ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ လူေနမႈဘ၀ ရရွိေစ‌ေရးအတြက္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟူေသာ ယုံၾကည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ယေန႔တြင္

ရွင္သန္ခြင့္၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးခြင့္၊ ကာကြယ္ခြင့္ႏွင့္ ပါဝင္ခြင့္သည္ ကေလးတိုင္း၏ ရပိုင္ခြင့္ျဖစ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလုိင္လ (၂၆) -

      ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳး‌ေရးလုပ္ငန္း အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၆.၇.၂၀၁၆ရက္ေန႔ (၀၉း၀၀)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ မဂၤလာသီရိဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကား ‌ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။