လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား နိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း၊ ျပည္တြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ(၉) -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ေမလ ၉ရက္ေန႔‌ ေန႔လည္(၁၃း၀၀)နာရီအခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား ပက္-ျမန္မာ အဖြဲ႕အစည္းမွ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ Mr.Richard Harrison ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေတြ႔ဆုံရာ၌ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပတ္-ျမန္မာအဖြဲ႔အစည္းတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာ ရရွိခဲ့ပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား UN-Habitat အဖြဲ႕အစည္းနွင့္ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းတို႔မွ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ (၄) -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ေမလ ၄ရက္ေန႔‌ ေန႔လည္(၁၃း၀၀)နာရီအခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား UN-Habitat မွ Country Programme Mananger ျဖစ္သူ Mr.Bijay Karmacharya ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕မွ လာေရာက္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး၊ ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး အား ျမန္မာနုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၾကက္ေျခနီနွင့္ လျခမ္းနီအသင္းမ်ား ဖက္ဒေရးရွင္းမွ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားမွ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ(၃) -

      လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊ ေမခလာ ခန္းမတြင္ ေမလ ၃ ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၀၉း၃၀) နာရီအခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအး အား UNOCHA မွ Head of Officeျဖစ္သူ Mr.Mark Cutts ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕မွ လာေရာက္ေတြ႔ ဆံုခဲ့ပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား United States Agency for International Development - USAID မွ Administrator ျဖစ္သူ Ms. Gayle Smith ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕မွ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမလ (၂) -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ေမလ၂ ရက္ေန႔ ေန႔လည္(၁၅း၃၀)နာရီအခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား USAID မွ Administrator ျဖစ္သူ Ms. Gayle Smith ဦးေဆာင္၍ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး H.E Mr. Scot Marcielႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္(၉)ဦးမွ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

ေလေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအား ေတြ႕ဆုံအားေပးစကား ေျပာၾကားၿပီး ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမလ ၁ ရက္ -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ၁.၅.၂၀၁၆ ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ရမည္းသင္းခရိုင္၊ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕၊ ထီးလိႈင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဆည္တိုရြာသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ၃၀-၄-၂၀၁၆ ရက္ေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေလေဘးေၾကာင့္ ေဘးဒုကၡၾကဳံေတြ႕ရသည့္ ေလေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား ေတြ႕ဆုံအားေပးစကား ‌ေျပာၾကားကာ ၿပိဳက်ေနအိမ္(၃)လုံးအတြက္ က်ပ္ (၁.၅) သိန္း၊ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းႏွင့္ အသင့္စားေခါက္ဆြဲထုပ္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပ်က္စီးေနအိမ္ (၃၉)လုံးအတြက္ က်ပ္ (၇.၈) သိန္းအားလည္းေကာင္း၊ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ကစားစရာအ႐ုပ္မ်ားအားလည္းေကာင္း ေထာက္ပံ့ေပး အပ္ခဲ့ပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား အင္ဒိုနီးရွားသံအမတ္ႀကီးႏွင့္ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ (၂၉) -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ဧၿပီလ ၂၉ရက္ေန႔ ေန႔လည္(၁၃း၀၀)နာရီအခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား Head of UN Women ျဖစ္သူ Dr.Jean D’Cunha မွ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာ၌ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ က်ား၊ မ အ‌ေျခအေန ေလ့လာဆန္းစစ္မႈစစ္တမ္းကိစၥ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမွ တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒစပ္လ်ဥ္းသည့္ကိစၥ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ခြဲျခားမႈ ပေပ်ာက္ေရး ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢကြန္ေဗးရွင္း စတုတၳႏွင့္ပဥၥမအႀကိမ္ ပူးတြဲအစီရင္ခံစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ကိစၥ၊ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ ေရးထိုးမည့္ကိစၥ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၃-၂၀၂၂)ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမွ ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ားႏွင္‌့ ေတြ႕ဆုံပြဲ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၉.၄.၂၀၁၆ -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ယေန႔နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီက ဝန္ႀကီးဌာနစုေပါင္းခန္းမ၌ ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ားႏွင္‌့ေတြ႕ဆုံ၍ အဖြင္‌့အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင္‌့ ထမ္းေဆာင္ရမည္‌့တာဝန္၊ လိုက္နာရမည္‌့စည္းကမ္း၊ ေစာင္‌့ထိန္းရမည္‌့ က်င္‌့ဝတ္မ်ားကို တိတိက်က် လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္ေနရာတစ္ေနရာရျခင္း သည္ ရာထူးရတာမဟုတ္ဘဲ တာဝန္တစ္ခုရတာသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔တာဝန္ကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မိမိတာဝန္ကို မိမိတို႔သိၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ျပဳျပင္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးနွင့္ ေလေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ သတင္း

၁။ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ခရိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိိသူမ်ားနွင့္အတူ ၂၈-၄-၂၀၁၆ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ရြာငံၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕ႀကီးေက်းရြာသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ေဝဇယႏၱာဓမၼာရုံတြင္ ေလေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား ေတြ႕ဆုံအားေပးစကား ေျပာၾကားၿပီး လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေထာက္ပံ့ေသာ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္း(၉)မ်ိဳး (၈၂)အိမ္ေထာင္စုစာအား လည္းေကာင္း၊ ေနအိမ္မ်ားျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္(၅၈၆)သိန္းအားလည္းေကာင္း၊ ေသဆုံးသူ(၁)ဦးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္(၁)သိန္းအားလည္းေကာင္း၊ အသင့္စားေခါက္ဆြဲ‌ေျခာက္နွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ အသိပညာေပး လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ကေလးမ်ားအတြက္ ကစားစရာမ်ားအားလည္းေကာင္း ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ေထာက္ပံ့ေသာ ဆန္(၇၂၀)အိတ္၊ ဆီ(၁)လီတာဆံ့(၂၈၈၀)ဗူး၊ ငါးေသတၱာ (၁၃၈၂၄)ဗူးအား တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးမွလည္းေကာင္း ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေလေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ

၁။ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ၂၆-၄-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ ည(၀၉း၃၀)နာရီတြင္ မိုးမိတ္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး မိုးမိတ္ၿမိဳ႕၊ ေရႊလီ(၃)ဧည့္ရိပ္သာ၌ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ လားရိႈးခရိုင္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၂ရက္ေန႔မွ ၂၄ရက္ေန႔အထိ (၃)ရက္ဆက္တိုက္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေလေဘးသင့္ေဒသမ်ား ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

သက္ႀကီးရြယ္အုိ မ်ားအတြက္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူ (Care giver) သင္တန္း(အခ‌ေပး)

      လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာနမွ ဦးေဆာင္၍ သက္ႀကီးရြယ္အုိ မ်ားကိုျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား အ‌ေနျဖင့္ စနစ္တက် ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ နည္းပညာမ်ားကုိ ရရွိနုိင္ေစရန္ႏွင့္ သင္တန္း တက္ေရာက္သူ လူငယ္/လူရြယ္ မ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ သက္ႀကီးရြယ္အုိ မ်ားအတြက္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူ (Care giver) သင္တန္း (အခေပး)၊ အမွတ္စဥ္(၃)ကုိ သင္တန္းသားတစ္ဦး လ်ွင္ ၅၀၀၀၀ိ/-ႏႈန္းျဖင့္ ရန္ကုန္ျမဳိ႕၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိ ေန႔ပုိင္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာ၌ (၃၀.၅.၂၀၁၆) ရက္ေန႔မွ (၂၂.၇.၂၀၁၆)ထိ ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။