လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ (၂၅) -

                 လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ဧၿပီလ ၂၅ ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္(၁၃း၃၀)နာရီအခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား Handicap International Program Director   ျဖစ္သူ Mr.Yann Faivre ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕မွ လာေရာက္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာ၌ မိုင္းေၾကာင့္ဒုကၡေရာက္သူမ်ား ကူညီပံ့ပိုးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ကရင္ျပည္နယ္၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕တြင္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္မည့္ကိစၥရပ္မ်ား၊ မိုင္းအသိပညာေပးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ကိစၥမ်ားကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ေသာက္သုံးေရရရွိေရး၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးနွင့္ ေလေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ၂၃.၄.၂၀၁၆ ရက္ေန႔၊ နံနက္ပုိင္းတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ အလုပ္သမားနွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဝန္ႀကီးဦးျမင့္ေဇာ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္အတူ ေသာက္သုံးေရ အလြန္လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ ပခုကၠဴခရိုင္၊ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေျမရင့္ေက်းရြာနွင့္ ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ တာေခ်ာင္းေက်းရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ားနွင့္ ရင္းရင္းနွီးနွီးေတြ႕ဆုံကာ ဝန္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ငန္းမ်ား၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေထာက္ပံ့သည့္ ေျမရင့္ေက်းရြာတြင္ ဂါလန္(၅၀၀၀)ဆံ့ စင္ျမွင့္ေရစင္ေဆာက္လုပ္ရန္ က်ပ္(၃.၈)သန္းအားလည္းေကာင္း၊ တာေခ်ာင္းေက်းရြာတြင္ ဂါလန္ (၂၀၀၀) ဆံ့ အုတ္ေရကန္ ေဆာက္လုပ္ရန္ က်ပ္ (၁.၈၅) သန္းနွင့္ အသင့္စား ေခါက္ဆြဲေျခာက္ထုတ္မ်ားအားလည္းေကာင္း ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား သံအမတ္ႀကီးမ်ားမွ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ (၂၂) -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ဧၿပီလ(၂၂)ရက္ေန႔ ေန႔လည္(၁၃း၀၀)နာရီအခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံဆိုင္ရာ သံအမတ္ႀကီး H.E Mr. Hong Liang ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕မွ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

ႏွစ္သစ္ကူးလက္ေဆာင္ေပးသည့္အထုပ္ပါ ေငြက်ပ္သိန္း(၅၀)ကို အလြန္လိုအပ္ေသာေနရာတြင္ ေသာက္သုံးေရ အဆင္ေျပေစေရး ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

      နိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးမွ (၂၀.၄.၂၀၁၆)ရက္ေန႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္၏ ကိုယ္ေရးအရာရွိအား ႏွစ္သစ္ကူးလက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးအပ္သည့္အထုပ္ပါ ေငြသားက်ပ္သိန္း (၅၀)အား ေႏြရာသီတြင္ ေရရွားပါးသျဖင့္ ေသာက္သုံးေရရရွိေရး ေဆာင္ရြက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ အလွဴေငြအျဖစ္ ေပးလွဴမည္ဟု ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္၊ တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္၊ တြီးလ္လီေခ်ာင္းဖ်ားရွိ ေျမၿပိဳဆည္မွ ဆည္ေရက်ိဳးေပါက္မႈေၾကာင့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္မႈ မရွိေစရန္ မိုးမက်မီ စီမံေဆာင္ရြက္ရမည့္အ‌ေျခအေနမ်ား ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ကေလးေဒသေရေဘး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးမ်ား ေဆြးေႏြးျခင္း

၁။ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ (၁၈-၄-၂၀၁၆)ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကေလးၿမိဳ႕သ႔ို ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ကေလးခရိုင္ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန၊ တည္ေဆာက္ေရးရိပ္သာ(၄)တြင္ ေျမၿပိဳဆည္အစီရင္ခံစာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵႏွင့္အညီ ေရတိုေရရွည္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္ လူမႈေရးဝန္ႀကီး၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကေလး/ဖလမ္းခရိုင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား၊ ကေလး/တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား၊ တည္ေဆာက္ေရး(၄)တာဝန္ခံ၊ ရာဇၿဂိဳလ္ဆည္တာဝန္ခံ၊ ခရိုင္ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ေသာက္သုံးေရ အလြန္လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ ေက်းရြာမ်ားသို႔ စက္ေရတြင္းနွင္‌့ ေရသန္႔စင္စက္ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧျပီလ ၁၁ -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ၁၁.၄.၂၀၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ျဖဴးၿမိဳ႕ ဘိုးဘြား ရိပ္သာသို႔ေရာက္ရွိျပီး နွစ္သစ္ကူးကုသိုလ္အျဖစ္ ဘိုးဘြား(၃၅)ဦးတို႔အား အဝတ္အထည္ အသုံးအေဆာင္နွင္‌့ ေငြမ်ား လွဴဒါန္းေပးအပ္ခဲ့ျပီး ရင္းရင္းနွီးနွီး ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

အယ္နီညိဳေၾကာင့္ ေသာက္သုံးေရ အလြန္လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္း၍ အလွဴေငြနွင့္ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧျပီ ၈ -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ၈.၄.၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိျပီး၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန၊ ေညာင္ဦးခရိုင္ဦးစီးမွဴးရုံးနွင့္ သိုေလွာင္ရုံတို႔အား ၾကည္‌့ရႈျပီး သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ပါက ခ်က္ခ်င္းတုန္႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္မႈျပဳနိုင္ရန္နွင့္ ေဘးဒုကၡ က်ေရာက္ေနေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ထိေရာက္စြာ အကူအညီေပးနိုင္ေရး ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအးအား ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုျခင္းႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေန စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဗဟိုဌာန(Emergency Operation Centre-EOC)ရွိ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား အသံုးျပဳျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ (၆) -

      လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ဧျပီလ(၆) ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးအား UNOCHA အဖြဲ႕အစည္းမွ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ညွိႏႈိင္းေရးမွဴး Ms.Renata Lok-Dessallien ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္း အစည္းအေဝးက်င္းပ

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္း အစည္းအေဝးကို (၄.၄.၂၀၁၆)ရက္ေန႔ နံနက္(၀၉း၃၀)နာရီတြင္ အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာန စုေပါင္းအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။

မီးေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလွဴေငြႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားေပးအပ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၃ -

      လယ္ေ၀းၿမဳိ႕နယ္၊ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္တြင္ (၂.၄.၂၀၁၆)ရက္ေန႕၊(၁၅း၃၀)နာရီတြင္ မီးေဘးျဖစ္ပြားခဲ့ရာ သြပ္မုိး၊ ထရံကာေနအိမ္(၂)လုံး၊ သက္ကယ္မုိးထရံကာ ေနအိမ္(၅)လုံး၊ စုစုေပါင္းေနအိမ္(၇)လုံး မီးေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ၿပီး အိမ္ေထာင္စု(၇)စုမွ လူႀကီး(၂၂)ဦး၊ ကေလး(၈)ဦး စုစုေပါင္း(၃၀)ဦး ေဘးဒုကၡႀကဳံ ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။