ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး လားရႈိးၿမိဳ႕ ဆင္းေ႐ႊလီဘိုးဘြားရိပ္သာ၊သီရိမဂၤလာမန္ဆူရွမ္းေက်ာင္းတိုက္ဦးစီးပဓာန နာယကဆရာေတာ္တို႔အားသြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ျခင္းႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္လူမႈေရးပင္စင္ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္စီမံခန႔္ခြဲမႈဆိုင္ရာအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲဖြင့္ပြဲသို႔တက္ေရာက္

လားရႈိးၿမိဳ႕/ ေနျပည္ေတာ္ ၂၄/၂၅ -၅-၂၀၂၂ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္၊ အေရွ႕ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမႉး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ႏိုင္ဦးတို႔ ဦးေဆာင္ေသာ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ (၂၄-၅-၂၀၂၂) ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ လားရႈိးၿမိဳ႕ ဆင္းေ႐ႊလီဘိုးဘြားရိပ္သာသို႔ေရာက္ရွိၾကရာ

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕လားရႈိးၿမိဳ႕ရွိ ဝန္ႀကီးဌာနဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း၊ လူမႈေရးပင္စင္ႏွင့္ပရဟိတေဂဟာမ်ားသို႔ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ျခင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း၊ လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းသိုေလွာင္႐ုံ၊ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

လားရႈိးၿမိဳ႕ ၂၂/၂၃-၅-၂၀၂၂ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္ႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ (၂၂-၅-၂၀၂၂) ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ လားရႈိးၿမိဳ႕ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ လားရႈိးခ႐ိုင္အတြင္းရွိ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန႔္ခြဲမႈဦးစီးဌာနႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာနမွဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ပရဟိတေဂဟာ/ရိပ္သာမ်ားႏွင့္ အသက္(၈၅)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ဘိုးဘြားမ်ားအတြက္လူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ားေဆာင္႐ြက္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၂၂-၅-၂၀၂၂ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ပရဟိတေဂဟာ/ ရိပ္သာမ်ားႏွင့္ အသက္(၈၅)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ဘိုးဘြားမ်ားအတြက္လူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့ျခင္း အခမ္းအနားကို

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕ ပုသိမ္ႀကီးလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း၊ မႏၲေလးလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း၊ မသန္စြမ္းသက္ငယ္သင္တန္းေက်ာင္း (မႏၲေလး) ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန (မႏၲေလး) တို႔အား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၂၁-၅-၂၀၂၂ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ တိုင္းေဒသႀကီး လူမႈေရးဝန္ႀကီးလိုက္ပါလ်က္ (၂၁-၅-၂၀၂၂) ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အင္က်ယ္ေက်း႐ြာရွိ ပုသိမ္ႀကီးလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းသို႔ေရာက္ရွိၾကရာ

 လူမႈဝန္ထမ္းအတတ္သင္သိပၸံေက်ာင္း သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ရန္ပုံေငြက်ပ္ (၃) ဘီလီယံျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းအစည္းအေဝး

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လူမႈဝန္ထမ္းအတတ္သင္သိပၸံေက်ာင္းတြင္ Onlineျဖင့္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ UN Conventions, Laws & Policies Awarenessသင္တန္း၊ သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားအား ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ Video Conferencing က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန အရာထမ္းမ်ားအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပး Online သင္တန္းဖြင့္လွစ္

(ရန္ကုန္၊ ေမလ ၁၇) ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန အရာထမ္းမ်ားအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပး Online သင္တန္း ဖြင့္လွစ္ျခင္းအခမ္းအနားကို ၁၇-၅-၂၀၂၂ ရက္ေန႔၊ ၁၃း၀၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ Video Conferencing System ျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ

အသက္(၃) ႏွစ္မွ (၅) ႏွစ္၊ ေရွးဉီးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အေျခခံ (အခမဲ့) သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၂၂) သို႔ သြားေရာက္၍ သင္တန္းသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း

၁၃.၅.၂၀၂၂၊ ရန္ကုန္ (၁၃.၅.၂၀၂၂) ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၁:၄၅) နာရီအခ်ိန္တြင္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန (႐ုံးခ်ဳပ္) မွ ေဒါက္တာေကသီေက်ာ္ (ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ စီမံ/ဘ႑ာ) သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလူမႈဝန္ထမ္း႐ုံးတြင္