တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးအား လက္ခံေတြ႕ဆုံ၍ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သည့္လႉဒါန္းေငြ လက္ခံရယူ

၃၀ - ၁၂ - ၂၀၂၁ ၊ ေနျပည္ေတာ္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္ သည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ ၌ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး Mr. Chen Hai အား လက္ခံေတြ႕ဆုံ၍ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံ အစိုးရက လႉဒါန္းေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃) သိန္းအား လက္ခံရယူပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏(၁/၂၀၂၂)လပတ္ လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးတက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

႐ုံးအမွတ္-၂၃ ၁၀-၁-၂၀၂၂ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ (၁/၂၀၂၂)လပတ္ လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါဝန္ႀကီး႐ုံးအစည္းအေဝးခန္းမတြင္ Video Conferencing စနစ္ျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီအစည္းအေဝး

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီအစည္းအေဝးကို (၂၉.၁၂.၂၀၂၁) ရက္ေန႔၌ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ား တိုက္ပြဲေရွာင္ေနရာမ်ားသြားေရာက္ၾကည့္ရႈျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္အတြက္လူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ပရဟိတေဂဟာ/ရိပ္သာမ်ားအားေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ရွိ ႐ုံး/ဌာန/သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားအားၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ၁၅-၁-၂၀၂၂ မွ ၁၆-၁-၂၀၂၂ ထိ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးကို ယခုလ(၁၅)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး မလိခခန္းမ၌က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ

ကိုဗစ္-၁၉ေရာဂါကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံေရးအစီအစဥ္ႏွင့္ ထပ္ေဆာင္းကာကြယ္ေဆး (Booster dose) ထိုးႏွံေရး အစီအစဥ္တြင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ပရဟိတအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ေရး

ကိုဗစ္-၁၉ေရာဂါကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံေရးအစီအစဥ္ႏွင့္ ထပ္ေဆာင္းကာကြယ္ေဆး (Booster dose) ထိုးႏွံေရး အစီအစဥ္တြင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ပရဟိတအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ေရး ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးကို Virtual ျဖင့္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွဖြင့္လွစ္ထားေသာ အိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္း ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းအေျချပဳသင္တန္း (၃/၂၀၂၂) ဖြင့္လွစ္ေနမႈ သတင္းစဥ္

၂၀၂၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁၄)ရက္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာနသည္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ပုသိမ္၊ ေတာင္ငူ၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ဖ်ာပုံ၊ စစ္ေတြ၊ ႐ြာငံ ႏွင့္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ အိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္းပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားအား ဖြင့္လွစ္ထားရွိကာ

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီအစည္းအေဝး

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီ အစည္းအေဝးကို (၂၉-၁၂-၂၀၂၁)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀:၀၀) နာရီတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး၊ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ