လူငယ္ေရးရာမူဝါဒဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ (၂၀၂၀-၂၀၂၄) စာအုပ္ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ိျခင္း အခမ္းအနားက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ လူငယ္ေရးရာမူဝါဒဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ (၂၀၂၀-၂၀၂၄) စာအုပ္ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ိျခင္း အခမ္းအနားကို ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၌ Virtual စနစ္ျဖင့္ က်င္းပရာ ႏိုင္ငံေတာ္ ၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က Video Message ေပးပို႔၍ အဖြင့္အမွာ စကားေျပာ ၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕၊ သဘာဝတရားရိပ္သာရွိ COVID - 19 ေရာဂါကူးစက္ခံရသည့္ အေစာင့္အေရွာက္ခံ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးအပ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕၊ သဘာဝတရားရိပ္သာရွိ COVID – 19 ေရာဂါကူးစက္ ခံရသည့္ အေစာင့္အေရွာက္ခံ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားကို ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ Video Conferencing စနစ္ျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ျပည္သူလူထုအေျချပဳ COVID – 19 ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအစီအစဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ၊ ေနျပည္ေတာ္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဦးေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉး၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအးသည္ ျပည္သူလူထုအေျချပဳ COVID – 19 ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အစီအစဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔နံနက္ပိုင္း၌ အဆိုပါဝန္ႀကီး႐ုံးတြင္ video conferencing စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါ သည္။

ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံမွ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပသည့္ (၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီအစည္းအေဝးႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၅.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔ႏွင့္ (၁၆) ရက္ေန႔တို႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ (၁၉) ႀကိမ္ ေျမာက္အာဆီယံအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီအစည္းအေဝးႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ virtual ျဖင့္ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ (၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီ အစည္းအေဝး (19th ACW Meeting) ႏွင့္ (၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံအမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာေကာ္မရွင္-အာဆီယံအမ်ိဳးသမီး ေကာ္မတီ (7th ACWC-ACW Consultation Meeting) အစည္းအေဝး ၏ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ (Secretary of State) H.E Kheng Samvada (Mrs.) က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဘ႐ူႏိုင္းဒါ႐ုဆလာမ္ႏိုင္ငံ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူငယ္ႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ Mme. Dayang Saidah binti Haji Wahid က ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ကာလမ်ားအတြင္း အာဆီယံ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီ၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊

အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူမႈသဟဇာတျဖစ္မႈ မူေဘာင္ေရးဆြဲ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၄.၁၂.၂၀၂၀ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္၍ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူမႈသဟဇာတ ျဖစ္မႈ မူေဘာင္(National Framework on Social Cohesion-NFSC)ေရးဆြဲေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို (၁၄.၁၂.၂၀၂၀)ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ(၁:၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ Zoom Appalication အသုံးျပဳ၍ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ လူမႈဝန္ထမ္းဉီးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မွ NFSC ေရးဆြဲေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ စတင္ျဖစ္ေပၚလာခဲ့မႈ၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ Core Group ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္႐ြက္မႈအေျခအေန၊ Paung Sie Facility၊ Football United တို႔ႏွင့္ေရွ႕ေဆာင္႐ြက္ မည့္အစီအစဥ္မ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ျပည္သူလူထုအေျချပဳ COVID – 19 ကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အထူးစီမံခ်က္တြင္ ခ်ိတ္ဆက္ ပူးေပါင္း ကူညီေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ၊ ေနျပည္ေတာ္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဦးေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉး၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ျပည္သူလူထုအေျချပဳ COVID – 19 ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အထူးစီမံခ်က္တြင္ ခ်ိတ္ဆက္ပူးေပါင္း ကူညီေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းက အဆိုပါဝန္ႀကီး႐ုံး၌ Video Conferencing စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိန္သံအမတ္ႀကီးအား လက္ခံေတြ႕ဆုံ

ဒီဇင္ဘာ၁၁၊ေနျပည္ေတာ္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E Mr.Dan Chugg အား Online Meeting ျဖင့္ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

(၂၁) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝးသို႔ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မွ Virtual Conferencing ျဖင့္ တက္ေရာက္ဆြးေႏြးျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ၈.၁၂.၂၀၂၀ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အာဆီယံ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ားေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း ဥကၠ႒၊ ေဒၚေမယဥ္ထြန္းႏွင့္ အာဆီယံ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအးတို႔သည္ (၈.၁၂.၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ေန႔လယ္ (၁:၃၀) မွ (၄:၃၀) ထိ virtually က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ (၂၁) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝး (21st ACWC Meeting) သို႔ လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးႏွင့္ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးတို႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ား ပါဝင္ပတ္သက္မႈဆိုင္ရာ ေနာက္ဆက္တြဲ အေျချပစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီ၏ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝးက်င္းပ

ဒီဇင္ဘာ ၇ ၊ ေနျပည္ေတာ္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားပါဝင္ ပတ္သက္မႈဆိုင္ရာ ေနာက္ဆက္တြဲ အေျချပစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီ၏ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝးကို ယေန႔နံနက္တြင္ ေကာ္မတီဥကၠ႒ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ဦးေဆာင္၍ Virtual Meeting ျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

COVID – 19 ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ကုသေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ၾကမည့္ ေစတနာ့၀န္ ထမ္းမ်ားကို သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ အားေပးစကားေျပာၾကားျခင္း အစီစဥ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ပါ၀င္ေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ၅-၁၂-၂၀၂၀ COVID–19 ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ကုသေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ၾကမည့္ ေစတနာ့ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ဆင့္ပြားသင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ အားေပးစကားေျပာၾကားျခင္းအစီစဥ္ကို Online စနစ္ျဖင့္က်င္းပရာ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး၊ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္၊လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာႏွင့္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔မွ သင္တန္းဆရာ၊ဆရာမမ်ား၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေစတနာ့၀န္ထမ္းဦးေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရး မႉး႐ုံးအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွ သင္တန္းသား ေစတနာ့၀န္ထမ္း(၁၃၀)ဦးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။