ကေလးသူငယ္ အဓိက အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အ၀ရရွိခံစားေစရန္ ေဖာ္ေဆာင္လ်က္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီ (၂၁)ရက္ -

      ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢသေဘာတူစာခ်ုဳပ္ (United Nations Convention on the Right of the Child)အဖ႔ြဲ၀င္နုိင္ငံျဖစ္သည့္ အားေလ်ွာ္စြာကေလး သူငယ္မ်ားအတြက္ အဓိကအခြင္႔အေရး (၄) ရပ္ျဖစ္သည့္ အသက္ရွင္သန္ခြင့္၊ ဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္ခြင့္၊ အကာအကြယ္ရရွိခြင့္ နွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္တုိ႔ကို အျပည့္အ၀ ခံစားနုိင္ေစရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ၊ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ျခင္း နွင့္ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း လုပ္ငန္း(၃)ရပ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္းျဖင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ အမ်ိိဳးသားေကာ္မတီဥကၠဌ၊လူမွု၀န္္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး နွင့္ျပန္္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္္းခင္က ယေန့နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ အဆုိပါ၀န္္ၾကီးရံုး စုေပါင္းအစည္းအေ၀းခန္းမ၌က်င္းပသည္႔ ကေလးသူငယ္အခြင္႔အေရးမ်ားဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ (၁/၂၀၁၄) အစည္းအေ၀း ၌ ေျပာၾကားခ႔ဲသည္။

မသန္စြမ္းအားကစားသမားမ်ားအား ေတြ႕ဆံုအားေပး

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီ (၈)ရက္ -

      လူမွဳ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ ဒုတိယ၀န္ၾကီး ေဒၚစုစုလွိဳင္ႏွင့္အတူယေန႕မြန္းလြဲ ၁နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္အားကစားရြာ၌ (၇)ၾကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံမသန္စြမ္းအားကစားၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္မည့္ လူမွဳ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ နိုင္ငံ့ကိုယ္စားျပဳ မသန္စြမ္းအားကစားသမ်ားအား ေတြ ့ဆံုအားေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဆံုး က်င္းပသည့္ ကမာၻ႕အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖုိရမ္ ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားသုိ႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ တက္ေရာက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ (၈)ရက္ -

         ေျပာင္းလဲလာသည့္ ေခတ္သစ္၊ စနစ္သစ္ႏွင့္ အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး က်င္းပသည့္  ကမၻာ့အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖုိရမ္ (ေျပာင္းလဲမႈ ျမန္ဆန္ေသာ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္း အတြင္းမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား) Women's  Forum (2013)- Women in a fast-opening society ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားကုိ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္ ညေန ၄ နာရီခြဲတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Chatrium Hotel ၌ က်င္းပရာ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုး ဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ တက္ေရာက္ျပီး နိဂံုးခ်ဳပ္ အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး ျဖစ္သည့္ သက္ၾကီးရြယ္အုိ မ်ားေန႔ပုိင္းေစာင့္ေရွာက္ ေရးေဂဟာ ဖြင့္ပြဲသုိ႔တက္ေရာက္

ရန္ကုန္ -

     လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား ေန႔ပုိင္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာဖြင့္ပြဲကုိ ယမန္ေန႔နံနက္ ၈ နာရီက ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသၾကီး မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကမၻာေအး ဘုရားလမ္းရွိ အဆုိပါ အေဆာက္အအံုေရွ႕၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသတြင္းရွိ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး မ်ားအတြက္ ဒုတိယအၾကိမ္ အဆင့္ ျမင့္အရာရွိမ်ား အစည္းအေ၀းသုိ႕ တက္ေရာက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တုိဘာလ(၂၈) ရက္ -

      လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ အမိ်ဳးသမီးမ်ားဖုိရမ္သုိ႕ တက္ေရာက္ရန္ ျပင္သစ္နိုင္ငံသုိ႕ ေအာက္တုိဘာ(၁၆)ရက္ေန႕မွ (၁၈)ရက္ ေန႕ထိ လည္းေကာင္း၊ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသတြင္းရွိ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး မ်ားအတြက္ ဒုတိယအၾကိမ္ အဆင့္ ျမင့္အရာရွိမ်ား  အစည္းအေ၀းသုိ႕ တက္ေရာက္ရန္ အိႏိၵယနုိင္သုိ႕ ေအာက္တုိဘာ(၂၁)ရက္ေန႕မွ (၂၅)ရက္ ေန႕ထိ လည္းေကာင္းသြားေရာက္ခဲ႕ပါသည္။

လူမႈကရုဏာ ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ ဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေခတ္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တုိဘာ (၇) ရက္ -

    လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ သည္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား လုိက္ပါလွ်က္ ေအာက္တုိဘာ (၅)ရက္ ညေနပုိင္းတြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ တုိင္းေဒသႀကီး လူမႈ၀န္ထမ္းရံုး အစည္းအေ၀း ခန္းမ၌ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျပီး ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိသည့္ ေခတ္၊ စနစ္ႏွင့္အညီ လူမႈကရုဏာ ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ ဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပုိမုိအေလးထား ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ၾက ရန္မွာၾကားခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း (၂၀၁၃-၂၀၂၂) မိတ္ဆက္တင္ျပျခင္း အခမ္းအနား က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တုိဘာ (၃) ရက္ -

    လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး တန္းတူညီမွ် ျဖစ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး ကိစၥမ်ားကုိ ႀကိဳးပမ္း အေကာာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္းျဖင့္ ယေန႔နံနက္ (၀၉း၀၀)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟုိတယ္၌ က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး  အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ  စီမံကိန္း (၂၀၁၃-၂၀၂၂)  မိတ္ဆက္တင္ျပျခင္း အခမ္းအနားတြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး အမ်ိဳးသမီးတန္းတူညီမွ် ျဖစ္မႈႏွင့္ ဖြံ႕တုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ ကမာၻ႕ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအစီရင္ခံစာ(၂၀၁၂) မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းျခင္း အခမ္းအနား သုိ႕ တက္ေရာက္

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာလ(၁၈)ရက္ -

    လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ ယေန႕နံနက္(၉း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ဟုိတယ္ဇုန္ရွိ သဂၤဟဟုိတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ကမၻာ႕ဘဏ္မွ ျပဳစုထုတ္ေ၀  ထားသည္႕ အမ်ိဳးသမီး တန္းတူညီမွ် ျဖစ္မႈႏွင့္ ဖြံ႕တုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ ကမၻာ့ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး အစီရင္ခံစာ (2012) (Gender and Development Report 2012 by World Bank) မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းျခင္း အခမ္းအနား သုိ႕ တက္ေရာက္ျပီး

ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေခါင္းေဆာင္ေသာ ျမန္မာ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ လူမႈ၀န္ထမ္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဆုိင္ရာ အာဆီယံ အဆင့္ အစည္းအေ၀းမ်ား သို႔ တက္ေရာက္

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာလ(၉)ရက္ -

    လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ လူမႈ၀န္ထမ္းနွင့္ ဖြ႕ံျဖဳိးတုိးတက္ေရး ဆုိင္ရာ အာဆီယံ ၀န္ၾကီးမ်ားအဆင့္ အစည္းအေ၀းမ်ားသုိ႕တက္ေရာက္ရန္ ကေမၻာဒီးယားနုိင္ငံသုိ႕စက္တင္ဘာလ(၅)ရက္ေန႕မွ(၈)ရက္ေန႕ထိသြားေရာက္ခဲ႕ပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးစြမ္းပကား ျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ပထမအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ (၁၆) ရက္ -

    အမ်ိဳးသမီး စြမ္းပကား ျမွင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ Enhancing of Women's of Empowerment Sector Working Group (EWE-SWG)၏ ပထမအၾကိမ္ ေတြ႔ဆံု ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲကုိ ယေန႔ နံနက္ (၀၈း၄၅) နာရီ တြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန စုေပါင္း အစည္းအေ၀း ခန္းမ၌ က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ တက္ေရာက္ အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ပထမအႀကိမ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ဖုိရမ္ (1st Myanmar Development Cooperation Forum) မွ ထြက္ေပၚလာေသာ ေနျပည္ေတာ္ ေၾကညာစာတမ္း (Nay Pyi Taw Accord) အရ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ၁၆ ဖြဲ႕အနက္ လူမႈအကာအကြယ္ ေပးေရးႏွင့္ သဘာ၀ေဘး ေလ်ာ့ပါးေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး စြမ္းပကား ျမွင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕တို႔တြင္ မိမိတို႔ ၀န္ၾကီးဌာနမွ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူ ထမ္းေဆာင္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း။