လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး စံျပမူႀကိဳေက်ာင္း မ်ားအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ ၁၃ -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေန ရာခ်ထား ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ယေန႔နံနက္ ၉နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ ကေလး ၂၀၀ဆံရင္ေသြးရတနာမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းသို႔ေရာက္ရွိျပီး ေရွးဦးကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးဥပေဒ ၂၀၁၄ႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒ ၂၀၁၄ႏွင့္အညီ စံျပမူႀကိဳေက်ာင္းမ်ား၏ အဂၤါရပ္မ်ား ျဖစ္သည့္အတြင္းသင္ယူမႈေနရာမ်ားႏွင့္အတြင္းကစားကြင္း၊ အျပင္သင္ယူမႈေနရာမ်ားႏွင့္ အျပင္ကစားတုိ႔အား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးသည္။

ဘီးတပ္ကုလားထုိင္ အစီး ၁၈၀ ေပးအပ္လွဴ ဒါန္းပြဲက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလုိင္ ၂၃ -

     လူမႈွဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးခန္းမ၌ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Latter Day Saint Charities(LDSC)ႏွင့္ လူမႈဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း(CDA)တုိ႔က ဘီးတပ္ကုလားထုိင္ အစီး ၁၈၀ ေပးအပ္လွဴဒါန္းပြဲကို ဇူလုိင္ ၂၂ ရက္ နံနက္ ၁၁နာရီခြဲက က်င္းပရာ Couthry Director Mr.Larry Fredrick Sippel က ဘီးတပ္ကုလားထုိင္မ်ားလွဴဒါန္းရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားျပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ထံ ဘီးတပ္ကုလားထုိင္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေတာင္ပိုင္းခရုိင္ ကိုးၿမိဳ႕နယ္ ေစတနာ႔ ဝန္ထမ္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္

ရန္ကုန္၊ ဇူလုိင္ ၁၅ -

          ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး ေတာင္ပို္င္းခရိုင္ အတြင္းရွိ ကိုးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ဘိုးဘြားရိပ္သာ၊ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း၊ လူငယ္ပရဟိတေဂဟာ၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္း ၂၂ခုအား ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ အတြက္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာနမွ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ ၇၀၂ ဒသမ ၇၃သိန္းအား ေထာက္ပ့ံေပးအပ္ပြဲကို ဇူလုိင္ ၁၄ရက္ နံနက္ ၈နာရီခြဲက ရန္ကုန္ျမိဳ႕ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္းရွိ လူမႈဝန္ ထမ္း အတတ္သင္ သိပၸံေက်ာင္း ခန္းမ ေဆာင္တြင္ ျပဳလုပ္ရာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကားျပီး ေထာက္ပ႔ံေငြမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ  ဘိုးဘြား ရိပ္သာ၊ ေက်ာင္း၊ ေဂဟာ တာဝန္ရွိသူမ်ားသို ့ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒမိတ္ဆက္ အခမ္းအနားက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလုိင္ ၁၀ -

      ျမန္မာႏုိင္ငံ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသား ေကာ္မတီဥကၠဌ၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ ဇူလုိင္ ၈ရက္ နံနက္ ၉နာရီက သဂၤဟဟိုတယ္၌ က်င္းပသည့္ ျမန္မာ့ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒမိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိျခင္း အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမ်ားကို ႏွစ္စဥ္က်င္းပလ်က္ရွိျပီး ဥပေဒ၊ မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊

ေက်းရြာလူထုမ်ားအထိ သဘာဝေဘး အႏၱရာယ္ ၾကိဳတင္သတိေပးျခင္း စနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ႏွစ္ပတ္လည္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလုိင္ ၁၀ -

      ေက်းရြာလူထုမ်ားအထိ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ႀကိဳတင္ သတိေပးစနစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ႏွစ္ပတ္လည္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကို ဇူလုိင္ ၈ရက္မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဂရန္းအမရဟုိတယ္၌က်င္းပရာ ျမန္မာနုိင္ငံ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ တက္ေရာက္ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေ၇းဦးစီးဌာန၊ မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီJICAတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျပီး သဘာဝေဘးအႏၱရယ္ဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္သတိေပး စနစ္အဆင့္ျမွင့္တင္ႏုိင္ေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထုစြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေက်းရြာလူထုမ်ားအထိ (End- to- End) ႀကိဳတင္သတိေပးစနစ္ကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊

မိုးရာသီ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလုိင္ ၉ -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ၂၀၁၄ခုႏွစ္ မိုးရာသီသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲ အခမ္းအနားကို ဇူလုိင္ ၉ရက္ နံနက္ပိုင္းက အဆိုပါ ဝန္ႀကီးရုံးစိုက္ပ်ိဳးကြင္း၌ က်င္းပရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးဘုန္းေဆြႏွင့္ေဒၚစုစုလႈိင္တုိ႔က ရတနာတန္းဝင္ ကြ်န္းပင္ကို ဦးေဆာင္စုိက္ပ်ိဳးေပးၾကျပီး အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ားက သတ္မွတ္ေနရာမ်ား၌ စိုက္ပ်ိဳးေပးၾကရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး၊ ဒုတိယဝန္ၾကီးမ်ား၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာအၾကီးအကဲမ်ားက လွည့္လည္ၾကည့္ရႈအားေပးၾကသည္။

လူငယ္လူရြယ္မ်ား အားလံုး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရရွိ ေက်းရြာ အေျချပဳ ေစတနာ႔ဝန္ထမ္း လူငယ္မ်ား နည္းျပ သင္တန္းဖြင့္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္ ၆ -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး၊ မိတၳီလာျမိဳ႕၊ ပညာေရးေကာလိပ္ ပညာရတနာခန္းမ၌ က်င္းပေသာ မိတၳီလာခရုိင္ႏွင့္ ရမည္းသင္းခရုိင္တုိ႔မွ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ၂၀၁၄-၂၀၁၅ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။ ဆက္လက္၍ မႏၱေလးတုိင္း ေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ဇံက အမွာစကားေျပာ ၾကားသည္။

ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ ဂုဏ္ျပဳအခမ္းအနားက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလုိင္ ၃ -

      ယေန႔ နံနက္ ၉နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔အခမ္းအနားကို က်င္းပရာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္နာယကမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း၏ဇနီး ေဒၚနန္းေရႊမႈန္ႏွင့္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဥာဏ္ထြန္း၏ ဇနီး ေဒၚခင္ေအးျမင့္၊ နာယက ေဒၚနီနီဝင္း၊ ေဒၚက်င္ခိုင္ႏွင့္ ေဒၚျမသိဂၤ ီ၊ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠဌ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္၊ ဒုတိယဝန္ၾကီးမ်ား၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ လူမႈဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီဥကၠဌႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး၊ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ တုိင္းေဒသၾကီး/ ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႔ နာယကမ်ား၊ မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း ဥကၠဌႏွင့္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔မ်ား၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းလူငယ္မ်ားအား မိုဘိုင္းဖုန္းဆင္းကတ္ေထာက္ပံ့

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ ၂၉ -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ ဇြန္ ၂၇ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္းရွိ ဗဟိုကယ္ဆယ္ေရး ဂုိေဒါင္ေရဝင္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားမႈအေျခအေနမ်ားအား ၾကည့္ရႈၿပီး လုိအပ္သည္မ်ား လမ္းညႊန္ မွာၾကားသည္။

လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ သဘာဝေဘးေလ်ာ့ပါးေရး ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလူငယ္မ်ား နည္ျပသင္တန္းဖြင့္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ ၂၅ -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ ယေန႔မြန္းလြဲ ၂နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဝင္း ဇမၺဴသီရိခန္းမ၌ က်င္းပေသာ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီအတြင္းရွိ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ေထာက္ပ့ံေငြ ေပးအပ္ပြဲႏွင့္ လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရးေစတနာ့ဝန္ထမ္း လူငယ္မ်ားႏွင့္ သဘာဝေဘးေလ်ာ့ပါးေစတနာ့ဝန္ထမ္း လူငယ္မ်ားနည္းျပသင္တန္း(၆/၂၀၁၄)ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား၌ အမွာစကားေျပာၾကားပါသည္။
ထုိ႔ေနာက္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဝင္ ဦးသန္းေဌးက အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလူငယ္မ်ား စီမံကိန္းအေၾကာင္းကို တာဝန္ရွိသူတုိ႔က ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။