လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚႀကီးေလးေသာ က်ဴးလြန္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္တားဆီးေရးေကာ္မတီ ႏွင့္ UNCTFMR တို႔၏ ေတြ႕ဆုံညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ႀကီးေလးေသာ က်ဴးလြန္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္တားဆီးေရးေကာ္မတီႏွင့္ UNCTFMR တို႔ ေတြ႕ဆုံညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔နံနက္ ပိုင္းတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန စုေပါင္း အစည္းအေဝးခန္းမ၌က်င္းပရာ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ဦးေဆာင္သည့္ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ UNCTFMR ဘက္မွ UNICEF, UNRCO, ILO, Save the Children , UNHCR,WFP, World Vision မွကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ယခု အစည္းအေဝးသည္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ႀကီးေလးေသာ က်ဴးလြန္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္တားဆီးေရးေကာ္မတီ ႏွင့္ Country Task Force on Monitoring and Reporting (CTFMR) တို႔ ပထမအႀကိမ္ ေတြ႕ဆုံညႇိႏႈိင္းသည့္ အစည္းအေဝး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို အေကာင္းဆုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာဥပေဒ (၂၀၁၉)တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ မိမိတို႔ အထူးေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ပဋိပကၡအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားအၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေရး ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၃.၃.၂၀၂၀ ပဋိပကၡအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ ေဆာင္႐ြက္ ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၌ က်င္းပရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီဥကၠဌ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းက႑တြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားပါဝင္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝးသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၃.၃.၂၀၂၀ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း က႑တြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားပါဝင္မႈ ျမႇင့္တင္ေရး ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၌ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက က်င္းပရာ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာအမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၊ ဒုတိယဥကၠဌ(၁) ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ခဲ့ပါ သည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ တမီ(လ္)ဟိႏၵဴေဖာင္ေဒးရွင္း(ဗဟို) က က်င္းပသည့္ ေတာင္သူလယ္သမား ဦးႀကီးမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳသည့္ ေကာက္သစ္စားပြဲေတာ္ အထိမ္းအမွတ္ ပြဲတက္ေရာက္

ရန္ကုန္၊ ၂.၃.၂၀၂၀ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ မေန႔က ညေနပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ သုဝဏၰဘူမိ (Event Park)တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ တမီ(လ္)ဟိႏၵဴေဖာင္ေဒးရွင္း (ဗဟို)က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ တမီ(လ္)မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ ႐ိုးရာပြဲေတာ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ပြန္ဂဲ (ေခၚ) ေတာင္သူလယ္သမား ဦးႀကီးမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳသည့္ ေကာက္သစ္စားပြဲေတာ္ အထိမ္းအမွတ္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

တြံေတးၿမိဳ႕၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာန လုပ္ငန္းမ်ားအဆင့္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး ကြင္းဆင္း ၾကည့္ရႈ

တြံေတး၊ ၂၉.၂.၂၀၂၀ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ တြံေတးၿမိဳ႕ရွိအမ်ိဳးသမီးမ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနကိုလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျ ပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးစိုးေအာင္၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ေဒါက္တာ စန္းစန္းေအးႏွင့္အဖြဲ႕က ယေန႔နံနက္ပိုင္း၌ ကြင္းဆင္း ၾကည့္ရႈ၍ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ျမန္မာ့လူမႈအက်ိဳးျပဳပရဟိတ (စံျပ) ထူးခြၽန္ဆု ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္

ရန္ကုန္၊ ၂၉.၂.၂၀၂၀ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ျမန္မာ့လူမႈအက်ိဳးျပဳပရဟိတ (စံျပ) ထူးခြၽန္ဆုေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနား ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ Myanmar Convention Center တြင္ ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္း၌ Hope Charity Myanmar Foundation က ဦးေဆာင္၍ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးတင္ေမာင္ထြန္း၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးစိုးေအာင္၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အတားအဆီးကင္းမဲ့ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ စံနမူနာျပ တည္ေဆာက္ထားမႈမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ၾကည့္ရႈ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၆.၂.၂၀၂၀ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေရပန္းဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕မေစ်းတို႔၌ မသန္စြမ္းသူမ်ား အတြက္ အတားအဆီးကင္းမဲ့ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ စံနမူနာျပ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အေျခအေန မ်ားကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းက မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠဌ (၁)၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့ပါသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လူငယ္စင္တာ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္

မုံ႐ြာ၊ ၂၇.၂.၂၀၂၀ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ အတူ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မုံ႐ြာၿမိဳ႕မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းသို႔ေရာက္ရွိၾကၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံကာ ဝန္ႀကီးဌာနက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ႐ြက္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္း မ်ားကို ျပည္သူလူထု ထိေရာက္စြာအက်ိဳးခံစားရရွိေစေရး ဆက္စပ္ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ႐ြက္ႏိုင္ေရးကိစၥမ်ားကို ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ေမာ္လျမိုင္ျမို့ရွိ ကေလး၊ လူငယ္နွင့္ အမ်ိုးသမီးမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနမ်ားသို့သြားေရာက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၃.၂.၂၀၂၀ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ျကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ျကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊ ညွြန္ျကားေရးမႉးခ်ုပ္မ်ားနွင့္ အဖြဲ့ဝင္မ်ားသည္ ေမာ္လျမိုင္ျမို့ရွိ က်ိုက္သလႅံေစတီသို့ ယေန့နံနက္ပိုင္းက သြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ျကည္ညိုကာ အလႉေငြမ်ား လႉဒါန္းခဲ့ျပီး ၂၀၁၈ ခုနွစ္ မိုးရာသီကာလအတြင္း မိုးျကီးမႈေျကာင့္ ေစတီရင္ျပင္ေတာ္ ေျမသားနိမ့္က်ပ်က္စီးခဲ့မႈအတြက္ ျပုျပင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ားကို ေစတီေဂါပကအဖြဲ့က လိုက္လံရွင္းလင္းျပသျကပါသည္။ ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးနွင့္အဖြဲ့သည္ ေမာ္လျမိုင္လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းသို့ သြားေရာက္ခဲ့ရာ သင္တန္းေက်ာင္းအုပ္ျကီးက သင္တန္းေက်ာင္း၏ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။ ထို့ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးနွင့္အဖြဲ့သည္ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ဆံပင္ညွပ္၊ ဝရိန္ လုပ္ငန္း၊ကြန္ပ်ူတာနွင့္ စိုက္ပ်ိုးေရးဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား ေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ ကိုယ္ကာယက်န္းမာသန္စြမ္းေရးအတြက္ ျမန္မာ့သိုင္းပညာသင္ျကားေလ့က်င့္ေနမႈ၊ ဘက္စံုသံုး အားကစားကြင္းတည္ေဆာက္ေနမႈအေျခအေနမ်ားကို ျကည့္ရႈေလ့လာျပီး သင္တန္းသား အိပ္ေဆာင္မ်ားကို လွည့္လည္စစ္ေဆးခဲ့ကာ သင္တန္းသားမ်ားနွင့္ ေတြ့ဆံု၍ ဆံုးမစကားေျပာျကားခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ေပါင္ျမို့နွင့္ေမာ္လျမိုင္ျမို့မ်ားတြင္ ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရးနွင့္ လူမႈအက်ိုးျပုကူညီေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္

ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေျမေနရာ လႉဒါန္းျခင္း အခမ္းအနားကို ေပါင္ျမို့နယ္၊ အလွပ္ေက်းရြာတြင္ ယေန့နံနက္ပိုင္းက က်င္းပျပုလုပ္ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ျကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ျကီး၊ ညွြန္ျကားေရးမႉးခ်ုပ္မ်ား၊ ျပည္နယ္၊ ခရိုင္နွင့္ ျမို့နယ္ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ့အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေဒသခံမ်ား၊ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးငယ္မ်ားနွင့္ မိဘမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးက ေရွးဦးအရြယ္ကေလးမ်ား ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္မႈသည္ မိသားစုအတြက္သာမက မိမိတို့ေနထိုင္ရာပတ္ဝန္းက်င္နွင့္ အနာဂတ္နိုင္ငံဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရး အတြက္ပါ အေရးပါပါေျကာင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ား ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္မႈဆိုရာ၌ ဦးေနွာက္ဉာဏ္ရည္ ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္မႈ၊ ကိုယ္ခနၶာသန္စြမ္းက်န္းမာမႈနွင့္ လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္မႈကို ဆိုလိုပါ ေျကာင္း၊ အနာဂတ္မွာ နိုင္ငံ့တာဝန္မ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္းထမ္းေဆာင္ျကမည့္ ယခုေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရးအတြက္ အစိုးရအေနျဖင့္ ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းလ်က္ စီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါေျကာင္း၊ ထိုသို့ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ လိုအပ္ပါေျကာင္း၊