ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္အတြင္းရွိ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား ပါဝင္ေသာ လူမႈအားမာန္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု ေထာက္ပ့ံ

ျပင္ဦးလြင္၊ ၂၁.၉.၂၀၁၉

    လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာနျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္အတြင္းရွိ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား ပါဝင္ေသာ လူမႈအားမာန္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုေထာက္ပ့ံျခင္း အခမ္းအနားကို အင္းပုတ္ေက်းရြာ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။
    ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၏ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာအရ သက္ၾကီးသူမ်ားဦးေဆာင္ေသာ သက္ၾကီးသူခ်င္းကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ (Older People Self-Help Group) မ်ားကို ေထာက္ပ့ံလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယခုအခါ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား၊ လူလတ္ပိုင္းမ်ားပါ ပါဝင္၍ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္အတူ ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ ပူးေပါင္း၍ အားလံုးပါဝင္ေသာ အခ်င္းခ်င္းကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕  ( Inclusive Self-Help Group)ကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွစ၍ လူမႈအားမာန္အဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ေအာက္တိုဘာလ(၁)ရပ္တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားေန႔ ေရာက္ရွိေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္မွစ၍ သက္ၾကီးဘိုးဘြားမ်ားအား အသက္အရြယ္ေၾကာင့္ ခြဲျခားျခင္းမ်ိဳးမရွိေစရဘဲ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈအလိုက္ ေရွ႕ဆက္ ေလွ်ာက္လွမ္း ႏိုင္ေအာင္ ပ့ံပိုးကူညီ ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔တက္ေရာက္လာၾကသည့္ လူမႈအားမာန္အဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ၾကံဳေတြ႕ရသည့္အခက္အခဲမ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးေပးၾကရန္ ဖိတ္ေခၚပါေၾကာင္း၊ ပူူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုသည့္ နည္းလမ္းမ်ားရွိပါကလည္း လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနသို႔ ဆက္သြယ္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ယခုလူမႈအားမာန္အဖြဲ႕မ်ားတြင္ ပါဝင္ေနၾကသည့္ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားသည္ အိုမင္းေသာ္လည္း စြမ္းေဆာင္မႈအလိုက္ မိမိအပါအဝင္၊ မိသားစု၊ ရပ္ရြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ဝမ္းေျမာက္မိပါေၾကာင္း၊ ယေန႔ေတြ႕ဆံုရေသာ လူမႈအားမာန္အဖြဲ႕ (၁၁)ဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွင္သန္တည္ၿမဲမႈရွိေနရန္ ဝန္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ ဆက္လက္ပူးေပါင္း ပ့ံပိုးေထာက္ပ့ံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်ယ္ရီေျမသက္ၾကီးရြယ္အိုေစာင့္ေရွာက္ေရး ၿမိဳ႕နယ္ခ်ိတ္ဆက္ ဆပ္ေကာ္မတီဥကၠဌဦးထြန္းတင္က လူမႈအားမာန္အဖြဲ႕မ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။  ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္ အဖြဲ႕က လူမႈအားမာန္အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ေသာ ဖူးပြင့္ေဝဆာအဖြဲ႕၊ လင္းေရာင္ျခည္အဖြဲ႕၊ မိုးေသာက္ပန္း အဖြဲ႕၊ အရုဏ္ဦးအဖြဲ႕၊ စမ္းေသာ္တာအဖြဲ႕၊ ခ်မ္းေျမ့သာယာအဖြဲ႕၊ လျပည့္ဝန္းအဖြဲ႕၊ ၾကယ္စင္ လင္းလက္အဖြဲ႕၊ သုခရိပ္သာအဖြဲ႕၊ ေရာင္ျခည္ဦးအဖြဲ႕ႏွင့္ ပြင့္သစ္စအဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိ ဘိုးဘြားမ်ားအား တစ္ဖြဲ႕လွ်င္ ေငြက်ပ္ (၁၀)သိန္းစီ ေထာက္ပ့ံေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။
    ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အားလံုးပါဝင္ေသာ အခ်င္းခ်င္းကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕  ( Inclusive Self-Help Group) အေနျဖင့္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၁၁)ဖြဲ႕၊ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၁၀)ဖြဲ႕၊ ပုသိမ္ၾကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၈)ဖြဲ႕၊ မလိႈင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၃၀)ဖြဲ႕၊ ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၃၀) ဖြဲ႕၊ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၃၀)ဖြဲ႕ႏွင့္ ႏြားထိုးၾကီးၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ (၃၀)ဖြဲ႕ စုစုေပါင္း လူမႈအားမာန္ အဖြဲ႕ (၁၄၉)ဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား