ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအး ျပည္တြင္းလူငယ္ မိတ္သဟာရ အဖြဲ့ တိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ား နွင့္ ေတြ့ဆံုပြဲ သို့ တက္ေရာက္

နိုဝင္ဘာ ၁၂၊ ရန္ကုန္
လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ျကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ယေန့နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ျမို့ရွိ မင္းဓမၼလမ္းရွိ Myanmar Convention Centre ၌ က်င္းပျပုလုပ္ေသာ Internal Youth Fellowship -IYF မွ ျကီးမႉးက်င္းပေသာ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားေတြ့ဆံုပြဲ သို့တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
 ေရွးဦးစြာ Internal Youth Fellowship ၏ Founder Dr. Ock Soo Park (အုပ္ဆြန္းပတ္) နွင့္ေတြဆံုခဲ့ျပီး လူငယ္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္ျပီး Mind Education ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဝန္ျကီးဌာန နွင့္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုသည့္ကိစၥရပ္မ်ား နွင့္ ပတ္သက္ျပီး ရွင္လင္းေျပာျကားခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးက မိမိတို့အေနျဖင့္ လူငယ္ေရးရာမူဝါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိျပီး ဦးစားေပး က႑ဍမ်ားအလိုက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေျကာင္း နွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး ျပန္လည္ေဆြးေနြးခဲ့ပါသည္။
အခမ္းအနားကို တိုင္းရင္းသား ရိုးရာအက၊ အမ်ိုးသမီး အဆိုရွင္မ်ားက ပင္တိုင္စံ သီးခ်င္း၊ အမ်ိုးသား အဆိုရွင္မ်ားက စိတ္ဓါတ္မက်ပါနဲ့ သီခ်င္း၊ သံစံုတီးဝိုင္းမ်ား၊ ကိုရီးယား ရိုးရာအက မ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ျပီး Internal Youth Fellowship အဖြဲ့ မွတ္တမ္းလႈပ္ရွားဗီဒီယိုကို ျပသခဲ့ကာ Jindallae Choir အဖြဲ့က အလင္းျဖစ္ေစ ျပဇာတ္ျဖင့္ ကျပခဲ့ပါသည္။ ထို့ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးက အမွာစကား ေျပာျကားရာတြင္ ယေန့ျပုလုပ္ေသာ အခမ္းအနားသည္ နိုင္ငံတကာလူငယ္မိတ္သဟာအဖြဲ့ နွင့္ ျပည္တြင္းလူငယ္မိတ္သဟာအဖြဲ့ တို့ပူးေပါင္း၍ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားေတြ့ဆံုပြဲ နွင့္ အံ့ျသဖြယ္ရာ စိတ္ကမၻာ ခရီးစာအုပ္မိတ္ဆက္ျခင္း ဟု သိရွိရေျကာင္း၊ ယေန့ အခမ္းအနား ျဖစ္ေပၚလာပံုျကည့္မည္ဆိုပါက လူငယ္မ်ားအတြက္လိုလားေသာ လူသားအားလံုးအတြက္လိုလားေသာ Mind Education (စိတ္ဓါတ္ေရးရာ အသိပညာေပး) ေျကာင့္ဟု ယူဆပါေျကာင္း၊ Mind Education နွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးေဆာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ပညာရွင္ ဆရာျကီး Ock Soo Park နွင့္ ျကြေရာက္လာသူမ်ား အားလံုးကိုလည္း ျကိုဆို နႈတ္ခြန္းဆက္ပါေျကာင္း၊ ျပည္သူ့အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိရာ မိမိတို့နိုင္ငံအေနျဖင့္ နည္းပညာမ်ား လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား၊ အေဆာက္အဦ၊လမ္း တံတားမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ စသည့္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရာတြင္ အခ်ိန္ယူရေျကာင္း၊ သို့ေသာ္ စိတ္ကို လူသား တစ္ဦးခ်င္းက ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္အတြက္ ခ်က္ခ်င္းတိုးတက္ေအာင္ ကိုယ္တိုင္ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္၍ရေျကာင္း၊ မိမိတို့နိုင္ငံသည္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုစုေပါင္းေနထိုင္သည့္ ျပည္ေထာင္စု နိုင္ငံျဖစ္သည့္ အတြက္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္ရွိရန္အေရးျကီးပါေျကာင္း၊ မိမိတို့အစိုးရစတက္ခ်ိန္မွစ၍ တိုင္းရင္းသားအေရးနွင့္ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးစားေပးေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ပါေျကာင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ အလြန္အေရးျကီးျပီး ျငိမ္းခ်မ္းမွဖြံ့ျဖိုးတိုး တက္နိုင္သကဲ့သို့ ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္မွျငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္လြယ္ကူမည္ျဖစ္ပါေျကာင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏စိတ္ထဲတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းခ်င္စိတ္ရွိရမည္ျဖစ္ေျကာင္း၊ မိမိတို့၏ စိတ္တြင္ စြဲျငိေနေသာ သံသယစိတ္မ်ား၊ အာဃာတ တရားမ်ား၊ အမုန္းတရားမ်ား ကင္းစင္သြားရန္ စိတ္ဓါတ္ေရးရာ ေျပာင္းလဲနိုင္ေရး Mind Education သည္ အေရးျကီးေျကာင္း၊ ယေန့လူငယ္မ်ားကိုလည္း ထိုကဲ့သို ခံစားရရွိေစျပီး ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ မ်ားျဖင့္ စိတ္ခြန္အား ျပည့္ဝေစျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရး အေမြကို ေပးခဲ့နိုင္ရန္ အေရးျကီးေျကာင္း၊ ယေန့လူငယ္မ်ား မူးယစ္ေဆးစြဲ ျပသနာကို ရင္ဆိုင္ေနရေျကာင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မူးယစ္သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ေစရန္ လူငယ္မ်ား၏ စိတ္တြင္ ကဲ့ရဲ့ရံႈ့ခ်ခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ျပန္လည္ဝင္ဆံ့ျခင္း၊ စစ္မွန္ေသာ ေပ်ာ္ရွြင္ခ်မ္းေျမ့မႈမ်ား ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္း မ်ား လိုအပ္ေျကာင္း၊ လူငယ္မ်ား အားလံုးသည္ အေမွာင္ကို ခြင္း၍ အလင္းကိုေတြ့ရွိရန္ စိတ္ဓါတ္ေရးရာ အသိပညာေပး Mind Education သည္ အေရးျကီးသျဖင့္ ယေန့အခမ္းအနားသို့ တက္ေရာက္လာျကေသာ တိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ားအားလံုးနွင့္ ဆက္လက္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေျကာင္း ေျပာျကားခဲ့ပါသည္။ ထို့ေနာက္ Internal Youth Fellowship ၏ Founder ျဖစ္သူDr. Ock Soo Park က Mind Lecture ကို ရွင္းလင္းပို့ခ်ေပးခဲ့ျပီး စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ ဓါတ္ပံု ရိုက္ကူးခဲ့ျကေျကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

 

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား