ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ေပါင္ျမို့နွင့္ေမာ္လျမိုင္ျမို့မ်ားတြင္ ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရးနွင့္ လူမႈအက်ိုးျပုကူညီေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္

ေဖေဖာ္ဝါရီ  ၂၂ ၊ ေမာ္လျမိုင္
     ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေျမေနရာ လႉဒါန္းျခင္း အခမ္းအနားကို ေပါင္ျမို့နယ္၊ အလွပ္ေက်းရြာတြင္ ယေန့နံနက္ပိုင္းက က်င္းပျပုလုပ္ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ျကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ျကီး၊ ညွြန္ျကားေရးမႉးခ်ုပ္မ်ား၊ ျပည္နယ္၊ ခရိုင္နွင့္ ျမို့နယ္ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ့အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေဒသခံမ်ား၊ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးငယ္မ်ားနွင့္ မိဘမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
     အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးက ေရွးဦးအရြယ္ကေလးမ်ား ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္မႈသည္ မိသားစုအတြက္သာမက မိမိတို့ေနထိုင္ရာပတ္ဝန္းက်င္နွင့္ အနာဂတ္နိုင္ငံဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရး အတြက္ပါ အေရးပါပါေျကာင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ား ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္မႈဆိုရာ၌ ဦးေနွာက္ဉာဏ္ရည္ ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္မႈ၊ ကိုယ္ခနၶာသန္စြမ္းက်န္းမာမႈနွင့္ လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္မႈကို ဆိုလိုပါ ေျကာင္း၊ အနာဂတ္မွာ နိုင္ငံ့တာဝန္မ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္းထမ္းေဆာင္ျကမည့္ ယခုေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရးအတြက္ အစိုးရအေနျဖင့္ ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းလ်က္ စီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါေျကာင္း၊ ထိုသို့ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ လိုအပ္ပါေျကာင္း၊ ျပည္သူလူထု၏ဆနၵနွင့္ကိုက္ညီျခင္း၊ ျပည္သူလူထု၏ ပူးေပါင္း ပါဝင္မႈရွိျခင္းနွင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို တန္းတူညီမွ်ရရွိေရး ေဖာ္ေဆာင္ ေပးနိုင္ျခင္းတို့သည္ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အေရးပါေသာ ေဆာင္ရြက္ရန္မ်ားျဖစ္ပါေျကာင္း၊ ယခုလို ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္း မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေျမေနရာလႉဒါန္းေပးျခင္းသည္ ျပည္သူက ျပည္သူ့လိုအပ္ခ်က္ကို အစိုးရနွင့္ ပူးေပါင္းျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းျဖစ္ပါေျကာင္း၊ ယခုလိုေျမေနရာရရွိလာျပီျဖစ္တဲ့အတြက္ အဆိုပါ ေျမေနရာကို ေဒသခံကေလးသူငယ္မ်ားအက်ိုးအတြက္ အေကာင္းဆံုးအသံုးခ်နိုင္ေရး ေဒသခံျပည္သူမ်ားနွင့္ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျကရန္ျဖစ္ေျကာင္း၊ အနာဂတ္နိုင္ငံ၏ လူ့စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္သည့္ ကေလးသူငယ္မ်ား လြတ္လပ္လံုျခံုစြာ ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရးအတြက္ ကေလးသူငယ္ကာလတြင္ အေကာင္းဆံုးရင္းနွီးျမႈပ္နွံျခင္းျပုျကရန္ တိုက္တြန္းလိုပါေျကာင္းေျပာျကားခဲ့ပါသည္။
     ထို့ေနာက္ ေျမေနရာအလႉရွင္ဦးျမင့္လြင္က လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ညွြန္ျကားေရးမႉးခ်ုပ္ ထံသို့ ေျမေနရာနွင့္ပတ္သက္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား လွြဲေျပာင္းေပးအပ္လႉဒါန္းျခင္း၊ အလႉရွင္အား ေက်းဇူးတင္ဂုဏ္ျပုလွြာ ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းနွင့္ မြန္ျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ညွြန္ျကားေရးမႉးက ေျမေနရာလႉဒါန္းမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ေျပာျကားျခင္းတို့ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျကပါသည္။
     ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးသည္ အဆိုပါေက်းရြာတြင္ ေန့ကေလးထိမ္း ေနရာအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ မိခင္ဝိုင္း(၁)ဝိုင္း ဖြင့္လွစ္နိုင္ေရး ေထာက္ပံ့ေငြကို ေပးအပ္လႉဒါန္းခဲ့ျပီး ကေလး သူငယ္မ်ားကို ကစားစရာမ်ားေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။
    ဆက္လက္၍ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးနွင့္အဖြဲ့သည္ မြန္ျပည္နယ္၊ေမာ္လျမိုင္ျမို့ ရွိ ေဘးအနၱရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန့္ခြဲမႈဦးစီးဌာနရံုးတြင္ျပုလုပ္သည့္ ေမာ္လျမိုင္ျမို့နယ္၊ ေကာ့စိန္ ေက်းရြာတြင္ ေသာက္သံုးေရရရွိေရးအတြက္ လက္တူးတြင္း(၃)တြင္း တူးေဖာ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ အတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားသို့ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
     အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးက ယခုကဲ့သို့ လွြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျကီးမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ့အစည္းမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားနွင့္ ေတြ့ဆံုခြင့္ရသည့္အတြက္ ဝမ္းေျမာက္မိပါေျကာင္း၊ ေသာက္သံုးေရ ရရွိေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ပညာေရးနွင့္ က်န္းမာေရးတို့သည္ ျမန္မာနိုင္ငံေနရာအနွံ့အျပား၌ တူညီေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ပါေျကာင္း၊ ယခု ေကာ့စိန္ေက်းရြာတြင္ ေသာက္သံုးေရရရွိေရး လက္တူးတြင္း(၃)တြင္း လႉဒါန္းမႈသည္ ျပည္သူ့ဆနၵ နွင့္အညီ ျဖစ္ေပၚလာေသာအစိုးရ၏ ျပည္သူ့လိုအပ္ခ်က္ကို လက္ေတြ့ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း ျဖစ္ေျကာင္း ေျပာျကားခဲ့ပါသည္။
     ထို့ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးက ေကာ့စိန္ေက်းရြာျပည္သူမ်ားထံသို့ လက္တူးတြင္း (၃)တြင္း တူးေဖာ္နိုင္ေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ ၄,၄၄၀,ဝ၀ဝ (ေလးဆယ့္ေလးသိန္း ေလးေသာင္းတိတိ)ကို ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ရာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက လက္ခံျပီး၊ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက ゞင္းတို့ေက်းရြာတြင္ ေနြရာသီကာလ၌ နွစ္စဉ္ျကံုေတြ့ေနရေသာ ေသာက္သံုးေရရွားပါးမႈ ျပႆနာမ်ားကို အစိုးရက ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအတြက္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္မိပါေျကာင္း ျပန္လည္ေျပာျကားခဲ့ေျကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

 

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား