စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လူငယ္စင္တာ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္

မုံ႐ြာ၊ ၂၇.၂.၂၀၂၀
    လူမႈဝန္ထမ္း၊  ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ အတူ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မုံ႐ြာၿမိဳ႕မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းသို႔ေရာက္ရွိၾကၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံကာ ဝန္ႀကီးဌာနက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ႐ြက္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္း မ်ားကို ျပည္သူလူထု ထိေရာက္စြာအက်ိဳးခံစားရရွိေစေရး ဆက္စပ္ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ  လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ႐ြက္ႏိုင္ေရးကိစၥမ်ားကို ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
    ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းရွိ ကေလးငယ္ မ်ားအား အာဟာရမုန႔္ႏွင့္ ကစားစရာအ႐ုပ္မ်ားကို ေပးေဝခဲ့ၾကပါသည္။
    မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာျမင့္ႏိုင္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးသန္း၊ စစ္ကိုင္းေဒသႀကီးလူငယ္ေရးရာ ေကာ္မတီဥကၠဌ၊ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဇာ္ဝင္းတို႔ႏွင့္အတူ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လူငယ္ စင္တာကို ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းႏွင့္ လူငယ္စင္တာမုခ္ဦးကို အေမႊးနံ႔သာမ်ားျဖင့္ ပတ္ျဖန္းေပးခဲ့ၾကပါသည္။
    အခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူငယ္ေရးရာ ေကာ္မတီဥကၠဌ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအးက စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လူငယ္စင္တာကို ဖြင့္လွစ္ႏိုင္သည့္အတြက္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးလူငယ္ထုအတြက္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ရပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းသည္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ၏ အက်ိဳးရလဒ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လူငယ္မူဝါဒကို အစိုးရစတင္တာဝန္ယူခဲ့စဥ္ ရက္(၁၀၀)စီမံခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ား၏ ရပ္တည္မႈႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈအတြက္ ကိုယ္စားျပဳလူငယ္မ်ားျဖင့္ လူငယ္မ်ားကိုယ္တိုင္ ေရးဆြဲခဲ့ၾက ပါေၾကာင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၌ လူငယ္စင္တာေနရာ ရရွိၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ ထိုေနရာမွ လူငယ္မ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို စည္းလုံးညီၫြတ္စြာ ေဆာင္႐ြက္သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူငယ္စင္တာေနရာ ရရွိၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္  လူငယ္မူဝါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တာဝန္မ်ား ရွိလာပါေၾကာင္း၊ ထိုတာဝန္ကို အစိုးရႏွင့္လူငယ္မ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူမ်ားအားလုံးက ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လူငယ္တစ္ဦးခ်င္းသည္ အနာဂတ္အတြက္ တန္ဖိုးရွိပါေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ားသည္ ကိုယ့္၏တန္ဖိုးကို ျမႇင့္တင္သြားရန္ ကိုယ္တိုင္ႀကိဳးစားၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တန္ဖိုးရွိသည့္ အခ်ိန္ အကန႔္အသတ္အတြင္း ကိုယ့္လူငယ္တာဝန္မ်ားကို ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ သြားႏိုင္ပါက ေနာင္လူငယ္မ်ားအား လက္ဆင့္ကမ္းအေမြေကာင္းမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ ကာလအတြင္း မည္မွ်ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ေအာင္ျမင္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ မ်ားရရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းသည္ သမိုင္းမွတ္တိုင္မ်ားျဖစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ား ရွိမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မည္မွ်ပင္ အခက္အခဲရွိေစကာမူ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားျဖင့္ ေက်ာ္လႊားသြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူငယ္စင္တာတြင္ လူငယ္မ်ား အတြက္ အႏုပညာ၊ အားကစားႏွင့္ လူငယ္အခ်င္းခ်င္း ထိေတြ႕ဆက္ဆံ သင္ယူရန္ျဖစ္ၿပီး လက္ေတြ႕အက်ိဳးရွိမည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း သင္တန္းမ်ား ေလ့က်င့္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူငယ္မူဝါဒပါ  က႑(၁၆)ရပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ စတင္ရန္ ေနရာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လူငယ္မူဝါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ မဟာဗ်ဴဟာအေပၚ အေျခခံၿပီး မိမိတို႔ေဒသ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရးဆြဲေဆာင္႐ြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားကို ျပည္သူမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလုံးႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရအေနျဖင့္ လူငယ္မူဝါဒ အေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္ ပုံမွန္ ရန္ပုံေငြရရွိေရးကို လ်ာထားေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနက လူငယ္မူဝါဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ၂၀၁၈ −၂၀၁၉ ႏွင့္ ၂၀၁၉−၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္မ်ားအတြက္  တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားအလိုက္ ရန္ပုံေငြ ခြဲေဝေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၊ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားကလည္း ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိၾကပါေၾကာင္း၊ လူငယ္မူဝါဒႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကိုလည္း က႑ာမ်ားအလိုက္ ရန္ပုံေငြမ်ား လ်ာထားေပးႏိုင္ေရး တိုက္တြန္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာ ေရးထိုးထားသည့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လူငယ္က႑မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပံ့ပိုးႏိုင္ရန္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ၾကရာတြင္ လူငယ္မ်ား အခ်င္းခ်င္း၊ လူငယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အခ်င္းခ်င္းႏွင့္ လူငယ္၊ လူလတ္ႏွင့္ လူႀကီးမ်ားအၾကား စည္းလုံး ညီၫြတ္မႈရွိၾကရန္ အေရးႀကီးသည္ကို အထူးေျပာစရာပင္ မလိုပါေၾကာင္း၊ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈမရွိပါက ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ ခက္ခဲၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုကာလသည္ အက်ိဳးမဲ့ကုန္ဆုံးသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါး အႏၲရာယ္သည္ အားလုံးႏွင့္သက္ဆိုင္ၿပီး လူငယ္မ်ား၏ ရပ္တည္မႈႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို ဟန႔္တားေႏွာက္ယွက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးကို လုံးဝ မစမ္းသပ္ၾကည့္ၾကေစလိုေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ပူးေပါင္း၍ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ မူးယစ္ ပညာေပးလုပ္ငန္းကို က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ေဆာင္႐ြက္ရန္စီစဥ္လ်က္ရွိရာ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကေစလိုေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အားလုံး ေလွ်ာက္လွမ္းေနသည့္ စစ္မွန္သည့္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ျပည္သူဆႏၵႏွင့္အညီျဖစ္ရန္ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အေျခခံအခြင့္အေရး မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရမည္ျဖစ္ရာ ယခုလူငယ္မူဝါဒကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းသည္ လူငယ္မ်ား၏ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ျဖစ္ၿပီး လူငယ္အမ်ားစု၏ သေဘာဆႏၵႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ထိုလူငယ္မူဝါဒကို က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ သိရွိေအာင္ ေလ့လာၿပီး ပူးေပါင္းပါဝင္ေပးၾကရန္ တိုက္တြန္းပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က မိမိတို႔ေဒသ၌ လူငယ္ေရးရာမူဝါဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ လူငယ္စင္တာေပၚေပါက္လာသည့္ အတြက္ ဂုဏ္ယူရပါေၾကာင္း၊  စင္တာေပၚေပါက္ၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ မူဝါဒပါ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား အတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကေစလိုေၾကာင္းႏွင့္ လူငယ္စင္တာကို လူငယ္မ်ားအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ ေကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ ဝိုင္းဝန္းဖန္တီးေပးၾကရန္ တိုက္တြန္းပါေၾကာင္း  ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။
    ဆက္လက္၍ စစ္ကိုင္းေဒသႀကီးလူငယ္ေရးရာေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊ လူမႈေရးဝန္ႀကီးက ႀကိဳဆို ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ယင္းေနာက္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလူငယ္ေရးရာေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉးဦးေဝမိုးႏိုင္က လူငယ္စင္တာ ရရွိေရး ေဆာင္႐ြက္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ လူငယ္ေရးရာမူဝါဒ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း၌ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည့္ ကိစၥမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။
    ဆက္လက္၍ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လူငယ္ကြန္ရက္၊ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ေဟာင္း ဦးေဇာ္သူရိန္ထြန္းႏွင့္ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးကိုကိုေအာင္တို႔က လူငယ္စင္တာဖြင့္လွစ္ႏိုင္ျခင္း အတြက္ မုဒိတာစကားမ်ား ေျပာၾကားခဲ့ၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ႏွင့္ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက စုေပါင္းမွတ္တမ္း ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ကူးခဲ့ ၾကပါသည္။
    ယင္းေနာက္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လူငယ္ေရးရာေကာ္မတီႏွင့္ ပုလဲနဒီကုမၸဏီတို႔အၾကား နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ဂ်ပန္ဘာသာစကား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးမႈမ်ားႏွင့္ လူငယ္စင္တာကို လွည့္လည္ၾကည့္ရႈခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား