ရန္ကုန္အိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္းပညာသင္ေက်ာင္းတြင္ Corona virus disease (COVID-19) လတ္တေလာ အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါ အသိပညာေပး

    (၁၁.၃.၂၀၂၀)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္းပညာသင္ေက်ာင္း တြင္ သင္တန္းတက္ေရာက္လ်က္ရွိေသာ သင္တန္းသား/သင္တန္းသူမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိ ဆရာ/ ဆရာမမ်ားအား Corona virus disease (COVID-19) လတ္တေလာ အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္း ဆိုင္ရာ ေရာဂါ အသိပညာေပးျခင္းအား လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ေဒါက္တာေနျခည္သက္ႏိုင္၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးမွ ဦးေဆာင္၍ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး သင္တန္းသား(၁၂၀)ဦးခန႔္တက္ေရာက္ခဲ့ပါ သည္။

 

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား