ေ႐ႊဂုံတိုင္ကေလးျပဳစုေရးဌာနတြင္ Corona virus disease (COVID-19) လတ္တေလာ အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါ အသိပညာေပး

    (၁၁.၃.၂၀၂၀)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေ႐ႊဂုံတိုင္ကေလးျပဳစုေရးဌာနတြင္ Corona virus disease (COVID-19) လတ္တေလာ အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္း ဆိုင္ရာ ေရာဂါ အသိပညာ ေပးျခင္းအား လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ေဒါက္တာေနျခည္သက္ႏိုင္၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးမွ ဦးေဆာင္၍ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ကေလးမ်ားအား လက္သန႔္ရွင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စနစ္တက် ေဆးေၾကာရန္ ႏွင့္ ႏွာေစးေခ်ာင္းဆိုးပါက ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား သ႐ုပ္ျပ ျခင္းမ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

 

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား