IDP စခန္းမ်ားတြင္ COVID-19 ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ကူးစက္ျမန္ကပ္ေရာဂါ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ေရးဆြဲေရး ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၄.၃.၂၀၂၀
    ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား ယာယီခိုလႈံရာစခန္းမ်ား (IDP စခန္းမ်ား)တြင္ COVID-19 ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ကူးစက္ျမန္ကပ္ေရာဂါ ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရးအတြက္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ေရးဆြဲေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းကို ယေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ၫႊန္ၾကားေရး မႉးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
    ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးတြင္ COVID-19 ကမာၻလုံးဆိုင္ရာကပ္ေရာဂါသည္ ကူးစက္ျပန႔္ႏွံ႔ လြယ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း စတင္ကူးစက္ခံရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ COVID-19 ကပ္ေရာဂါ ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရးကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက အတတ္ႏိုင္ဆုံး ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ယာယီခိုလႈံရာစခန္းမ်ားတြင္ေနထိုင္ၾကေသာ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ားအတြက္ COVID-19 ကပ္ေရာဂါ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ လိုအပ္ေသာအစီအမံမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ကူးစက္ျဖစ္ပြားလာပါက စခန္းေနသူမ်ား၊ စခန္းစီမံခန႔္ခြဲသူမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက စနစ္တက် အလ်င္အျမန္တုံ႔ျပန္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ စီမံခ်က္ကို ေရးဆြဲရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ စာရင္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၂၄) ၿမိဳ႕နယ္၌ စခန္းစုစုေပါင္း (၁၂၈) ခု၊ စခန္းေန ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာသူဦးေရ (၁၈၄,၃၃၃) ဦး ရွိပါေၾကာင္း၊ ထိုသူမ်ားအတြက္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲရာတြင္ စခန္းေနသူမ်ားသာမက စခန္း စီမံခန႔္ခြဲသူမ်ားကိုပါ COVID-19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ IDP စခန္းမ်ားသို႔ ကူညီေထာက္ပံ့မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လာေရာက္ေသာ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီေပးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ IDP စခန္းေနသူမ်ားသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ COVID-19 ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လိုက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊  စခန္းမ်ားတြင္ ေရႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး အသုံးအေဆာင္မ်ားျဖစ္သည့္ သန္႔ရွင္းသည့္ေရ၊ ေရပုံး/ေရဇလုံ/ေရခြက္မ်ား၊ ဆပ္ျပာခဲ/ဆပ္ျပာဆီမ်ား၊ လက္ေဆးရန္ေနရာမ်ားစီမံထားရွိေပးျခင္းႏွင့္ ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေစေရး ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း၊ စခန္းတြင္းေနထိုင္သူမ်ားတြင္ ဖ်ားနာျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ ႏွာေခ်ျခင္းတို႔ ျဖစ္ပြားပါက အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ႏွာေခါင္းစည္းမ်ား ႀကိဳတင္စုေဆာင္း ထားျခင္း၊ ၎တို႔ကို (လိုအပ္ပါက) အသြားအလာ ကန႔္သတ္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈရန္ သီးျခား ထားရွိျခင္း (Quarantine) အေဆာက္အဦမ်ား စီစဥ္ထားျခင္းႏွင့္ လိုအပ္သည့္ ေနထိုင္ စားေသာက္ ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ျပင္ဆင္ထားျခင္း၊ ၎တို႔အေနျဖင့္ Quarantine ေနထိုင္စဥ္အတြင္း လိုအပ္သည့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ၾကည့္ ႀကီးၾကပ္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ရန္ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ား စီစဥ္ထားရွိျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ႏွာေစးျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ ဖ်ားနာျခင္း စသည့္လကၡဏာမ်ားေတြ႕ရွိပါက အနီးဆုံး က်န္းမာေရးဌာနမ်ားသို႔ ခ်က္ခ်င္း သတင္းပို႔ျခင္းႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ စခန္းအလိုက္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီးျဖစ္ေသာ စခန္းစီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီက စီမံခ်က္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေရး တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ အစီရင္ခံျခင္း၊ COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လိုအပ္ေသာသန႔္ရွင္းေရးပစၥည္းမ်ား၊ အကာအကြယ္ ပစၥည္းႏွင့္ ကိရိယာမ်ား၊ အျခားလိုအပ္ေသာ အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားေထာက္ပံ့မႈကို လက္ခံျခင္းႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲျခင္း၊ COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စခန္းမ်ားတြင္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝေပးျခင္း တို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ စီမံခ်က္တြင္ထည့္သြင္းေရးဆြဲေရး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား