ႏွစ္သစ္ကူးလက္ေဆာင္ေပးသည့္အထုပ္ပါ ေငြက်ပ္သိန္း(၅၀)ကို အလြန္လိုအပ္ေသာေနရာတြင္ ေသာက္သုံးေရ အဆင္ေျပေစေရး ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

      နိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးမွ (၂၀.၄.၂၀၁၆)ရက္ေန႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္၏ ကိုယ္ေရးအရာရွိအား ႏွစ္သစ္ကူးလက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးအပ္သည့္အထုပ္ပါ ေငြသားက်ပ္သိန္း (၅၀)အား ေႏြရာသီတြင္ ေရရွားပါးသျဖင့္ ေသာက္သုံးေရရရွိေရး ေဆာင္ရြက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ အလွဴေငြအျဖစ္ ေပးလွဴမည္ဟု ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္ပါသည္။

      ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ သနပ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ကသစ္ခုံရြာကုန္း၊ ကပင္၊ ကၽြဲတဲ၊ ေအာင္ဘုံ၊ နတ္ေရကန္စသည္‌့ ေက်းရြာေပါင္း(၂၀)နီးပါးခန္႔၊ လူဦးေရ(၅)ေသာင္းေက်ာ္သည္ ေသာက္သုံးေရ ရွားပါးမႈႏွင့္ ၾကဳံေတြ႕ေနရၿပီး အေရးေပၚ အကူအညီလိုအပ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

      သို႔ပါ၍ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ အမွတ္(၁) မဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေစာညိဳဝင္းသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာ အဆိုပါေဒသတြင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးဦးထင္ေက်ာ္မွ လွဴဒါန္းထားေသာ ကသစ္ခုံရြာေဟာင္းရွိ ယာယီေရႊ႕ေျပာင္း ေရေလွာင္ကန္(၁၀)ခု၊ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ လႉဒါန္းထားေသာ ကၽြဲတဲႏွင့္နတ္ေရကန္ရွိ ယာယီ ေရႊ႕ေျပာင္းေရေလွာင္ကန္(၈)ခု၊ စုစုေပါင္း(၁၈)ခုတို႔တြင္ လက္ရွိေရမ်ား သိုေလွာင္အသုံးျပဳ၍ ရေနပါေၾကာင္း၊ သနပ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရြာေပါင္း(၂၅)ရြာတြင္ရွိေသာ ေျမသားေရကန္မ်ားမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ၿပီး ျဖစ္၍ ေရငံေရစိမ့္ဝင္မႈေၾကာင့္ ေသာက္သုံးေရအျဖစ္ အသုံးျပဳ၍မရဘဲ သုံးေရျဖင့္သာ အသုံးျပဳေနရသျဖင့္ ေသာက္သုံးေရ ျပတ္လပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းမ်ားသိရွိရပါသည္။

       အဆိုပါေရကန္မ်ားအနက္ အလြန္လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ အထက္က်ဴံပါေက်းရြာ၊ နတ္ေရကန္ ေက်းရြာ၊ ခလပ္စုေက်းရြာ၊ သနတၱန္းေက်းရြာ၊ က်ီးပင္စုေက်းရြာမ်ားရွိ ေရကန္ေဟာင္း (၅)ကန္ကို ျပန္လည္တူးေဖာ္ ျပဳျပင္ရန္စီစဥ္လ်က္ရွိရာ ျပန္လည္တူးေဖာ္ပါက ရက္သတၱ(၂) ပတ္အတြင္း ေသာက္သုံးေရ ျပန္လည္ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ကန္မ်ားသည္ အရြယ္ပမာဏ ႀကီးမားပါသျဖင့္ ျပဳျပင္စရိတ္(၁)ကန္လ်င္ က်ပ္ (၁၀)သိန္းခန္႔ကုန္က်မည္ျဖစ္ပါသည္။

       ထိုကန္မ်ားျပဳျပင္ျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို နိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၏ ေဖာ္ျပပါထုတ္ျပန္ခ်က္အရ မီဒီယာကုမၸဏီႀကီးမွ အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္၏ ကိုယ္ေရးအရာရွိအား ႏွစ္သစ္ကူးလက္ေဆာင္ေပးသည္‌့ အထုပ္ပါ ေငြက်ပ္သိန္း(၅၀)ကို အသုံးျပဳ သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု(၂၉၄၉)ရွိ လူဦးေရေပါင္း (၁၂၇၉၅) ဦးတို႔အတြက္ ေသာက္သုံးေရ ဖူလုံေစနိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter