က်ား/မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းသင္တန္းဖြင့့္လွစ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ -

      က်ား/မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြဲျခင္း သင္တန္းကို ယေန႔နံနက္ (၉း၃၀) နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ရုံးအမွတ္ (၂၃)၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး နွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထား ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနတြင္ ဖြင့္လွစ္က်င္းပရာ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအးက အဖြင့္အမွာစကား‌ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားအတြက္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူ (Care giver) အခ‌ေပးသင္တန္း

ရန္ကုန္ -

      လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာနမွ ဦးေဆာင္၍ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား အ‌ေနျဖင့္ စနစ္တက်ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္မႈ နည္းပညာမ်ားကုိ ရရွိနုိင္ေစရန္ႏွင့္ သင္တန္းတက္ေရာက္သူ လူငယ္/လူရြယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားအတြက္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူ (Care giver)သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၅)ကုိ ရန္ကုန္ျမဳိ႕၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိ ေန႔ပုိင္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာ၌ (၁.၉.၂၀၁၅)ရက္ေန႔မွ (၂၂.၁၀.၂၀၁၅)ထိ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ လက္စြဲစာအုပ္မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိျခင္း အခမ္းအနားက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၃ -

      လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ လက္စြဲစာအုပ္မိတ္ဆက္ျခင္း အခမ္းအနားအား ယေန႔နံနက္ (၉)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ဟိုတယ္ဇုံရွိ အမရာဟိုတယ္၌ က်င္းပရာ လူကုန္ကူး ခံရသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရး၊ ျပန္လည္ဝင္ဆံ့ေပါင္းစည္းေရးနွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ဦးစိုးၾကည္က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာနမွ ေရေဘးသင့္ ၿမိဳ႕နယ္ (၇)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စိတ္လူမႈေရးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

၁။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္၊ ဇူလိုင္လမ်ား အတြင္း မုတ္သံုမိုး သည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈ မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ ပမာဏ ႀကီးမားၿပီး သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ေသာ ေဒသမ်ားအျဖစ္ ေၾကညာခဲ့သည့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ မ်ားတြင္ ေရေဘးအႏၱရာယ္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ ခဲ့ရၿပီး စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ား၊ စိတ္ဖိစီးမႈ၊ စိတ္ဒဏ္ရာ ရရွိသူမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ၊ အႏၱရာယ္ က်ေရာက္လြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ားအတြက္ ခံစားေနရမႈမ်ား

ကန္ေတာ္မဂၤလာဘိုးဘြားရိပ္သာ၊ အဘိုးေဆာင္ (ဗလေဆာင္) အေဆာက္အဦသစ္ ဖြင့္ပြဲက်င္းပ

ဖ်ာပုံ၊ ေအာက္တိုဘာလ(၃၁)ရက္ -

      ကန္ေတာ္မဂၤလာဘိုးဘြားရိပ္သာ၊ အဘိုးေဆာင္ (ဗလေဆာင္) အေဆာက္အဦသစ္ ဖြင့္ပြဲက်င္းပ ဖ်ာပုံျမိဳ႕၊ (၁၈)ရပ္ကြက္၊ ကန္ေတာ္္မဂၤလာ ဘိုးဘြားရိပ္သာ၊ အဘိုးေဆာင္ (ဗလေဆာင္) အေဆာက္အဦသစ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ေအာက္တိုဘာလ(၃၁)ရက္ေန႔၊ နံနက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါ ဘိုးဘြားရိပ္သာ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ျကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ျကီး၊ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊ ေဒါက္တာျမတ္ျမတ္အုန္းခင္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးနိုင္နွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဖဲၾကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးျပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက ဂုဏ္ျပဳအမွာစကား ‌ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ မွာ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား အတြက္ လူမႈေရးပင္စင္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းနွင့္ သက္ႀကီးသူခ်င္းကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕မ်ား အား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္ လူမႈေရး အရ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္တဲ့ အုပ္စုမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးနွစ္ အလိုက္ တဆင့္ျပီးတဆင့္ ေထာက္ပံ့ေဆာင္ရြက္ သြားမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားတြင္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ ေနရသည့္ လူမႈအခြင့္အေရး မ်ားကို လူ႔အသိုက္အဝန္း တစ္ခုလံုးက သိရွိျဖည့္ဆည္း ေပးရန္လိုအပ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တိုဘာ  ၁ -

      ဘိုးဘြားအားလံုး ပါ၀င္ဖို႔၊ ေရရွည္တည္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းစို႔ ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သက္ႀကီးရြယ္အို မ်ားေန႔ အခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟိုဌာန-၂ ၌ က်င္းပသည္။

ကေလးသံုးမႊာပူး ေမြးဖြားသည့္ မိခင္နွင္‌့ကေလး ဆုေၾကးေငြ ေပးအပ္

ေနျပည္ေတာ္ -

      ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ ပ်ဥ္းမနား ၿမိဳ႕နယ္ သူေဌးကုန္းေက်းရြာမွ ကေလးသံုးမႊာပူး ေမြးဖြားသည့္   ဦးနုိင္စုိး၏  ဇနီးေဒၚျမင့္ျမင့္ေအးအား လူမွု၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာန၏  မိခင္နွင္‌့ကေလး ဆုေၾကး ေထာက္ပံ့ေငြ ၅၀၀၀၀၀ိ/-(က်ပ္ငါးသိန္းတိတိ) ေပးအပ္ပြဲကုိ  စက္တင္ဘာလ(၂၁)ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ ကုတင္(၁၀၀၀)ဆံ့ အေထြေထြ ေရာဂါကု ေဆးရံုႀကီးတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားအတြက္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူ Care giver သင္တန္း

ရန္ကုန္ -

       လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာနမွ ဦးေဆာင္၍ သက္ႀကီးရြယ္အုိ မ်ားအတြက္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူ (Care giver) သင္တန္း (၁/၂၀၁၅)ကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကမၻာေအး ေစတီလမ္းႏွင့္ ပါရမီလမ္းေထာင့္ရွိ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား ေန႔ပုိင္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာတြင္ (၄.၉.၂၀၁၅)ရက္ေန႔က ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ က်ား၊မေရးရာ အေျခအေန ဆန္းစစ္မႈဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈစာတမ္း (မူၾကမ္း)အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၁၆)ရက္ -

       ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီဥကၠဌ၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ ဇန္န၀ါရီလ(၁၆)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၉း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ မဂၤလာသီရိဟိုတယ္၌က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ က်ား၊ မေရးရာ အေျခအေန ဆန္းစစ္မႈဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈစာတမ္း(မူၾကမ္း) အလုပ္ ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကား

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္

ခ်င္းျပည္နယ္ -

        လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ မင္းတပ္ျမိဳ႕သို႕ေရာက္ ရွိ ေနေသာလူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန လူမႈေရးကာ ကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠဌ၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားလိုက္ပါလ်က္ ဇန္န၀ါရီလ ၉ ရက္ေန႕တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ မင္းတပ္ျမိဳ႕၊ ကြက္စိပ္(၅)ရပ္ ကြက္တြင္ ေနထိုင္ေသာ အသက္(၁၀၄)နွစ္ရွိ အဘိုး ဦးမိန္ထံုထံသို႕ သြားေရာက္ကာ ႏို္င္ငံေတာ္သမၼတၾကီးကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ဂုဏ္ျပဳလႊာႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ဒုတိယ သမၼတမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးမ်ားနွင့္ ဒုတိယ ၀န္ၾကီးမ်ား၏ခ်ီးျမွင့္ေငြ(၂၅)ရာခိုင္နွဳန္းမွ ေထာက္ပံ့ေငြ (၂)သိန္းက်ပ္အား ႏိုင္ငံေတာ္ ကိုယ္စားေပးအပ္ကာ အဘိုးႏွင့္မိသားစု၀င္မ်ားအား ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္မိ ပါေၾကာင္း ေျပာၾကား ပါသည္။ ထို႕ေနာက္မင္းတပ္ခရိုင္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာနရံုး တည္ေဆာက္မည့္ ေျမေနရာအား သြားေရာက္ၾကည့္ရွုုကာ လိုအပ္သည္မ်ားကို လမ္းညႊန္ မွာၾကားခဲ့ပါသည္။