တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမူးယစ္ေဆးဝါးအလြဲ သံုးစားမႈႏွင့္ တရားမဝင္တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔အႀကိဳလႈပ္ရွားမႈ အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲက်င္းပ

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၂၁.၆.၂၀၁၇ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ လူမႈ၀န္ထမ္းရံုး၏ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ဦးေဆင္၍ (၂၆.၆.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆးဝါးအလြဲသုံးမႈနွင့္ တရားမဝင္ေရာင္းဝယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အႀကိဳလွဳပ္ရွားမႈ အသိပညာေပးေဟာ‌ေျပာပြဲကို (၂၁.၆.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္ ထားဝယ္ျမိဳ႕ အ.ထ.က(၁) ေက်ာင္း၌ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ (၅၀၀)ဦး အား အသိပညာေပးေဟာ‌ေျပာပြဲ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။

World Vision International(Myanmar)အဖြဲ့၏ စီမံခ်က္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မွုမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းအလုပ္ရုံဆြေးနြေးပြဲ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀-၆-၂၀၁၇ (၁၉.၆.၂၀၁၇) ရက္ေန့၊ မြန္းလြဲ(၁၄း၀၀)နာရီတြင္ လူမွုဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနနွင့္ နားလည္မွု စာခ်ြန္လြွာ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ World Vision International(Myanmar)အဖြဲ့၏ စီမံခ်က္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွုမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းအလုပ္ရုံဆြေးနြေးပြဲအား က်င္းပ ခဲ့ရာ အလုပ္ရုံဆြေးနြေးပြဲတြင္ လူမွုဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ေခတ္တညြွန္ျကားေရးမွူးခ်ုပ္၊ ေဒါက္တာ စန္းစန္းေအး ၊ ႊၽorld Vision International (Myanmar)မွ Country Director, Mr. Suresh Bartlett နွင့္စီမံကိန္းအရာရွိမ်ား၊ လူမွုဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ျကပါသည္။ အလုပ္ရုံဆြေးနြေးပြဲတြင္ ႊၽorld Vision International (Myanmar)အဖြဲ့မွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ရွောက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ လူကုန္ကူးမွုကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းနွင့္မ်ား၊ အေရးေပၚအျေခအေနတုံ့ျပန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ျပီး နွစ္ဦးနွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ဆြေးနြေး ခဲ့ျကပါသည္။

မသန္စြမ္းသူ ေမာင္ေဝယံေအာင္အား Wheel Chair (၁)စီး ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ျခင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ၂၀.၆.၂၀၁၇ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၊ ေပါက္ေတာျမို့နယ္ ၊ အမွတ္(၄) ရပ္ကြက္ (အဘ) ဦးလူနီ ၊ (အမိ) ေဒၚေအးေအးခိုင္၏ သား ေမာင္ေဝယံေအာင္သည္ ငယ္စဥ္က ပိုလီယိုေရာဂါျဖင့္ မသန္စြမ္းျဖစ္ခဲ့မွုျေကာင့္ ၎င္းကိုယ္တိုင္ လွုပ္ရွားသြားလာနိုင္ရန္အတြက္ လွုမွုဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ လူမွုဝန္ထမ္းရုံးမွ (၂၀.၆.၂၀၁၇) ရက္ေန့တြင္ မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚေအးေအးခိုင္အား Wheel Chair (၁)စီး ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ ပါသည္။

ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါႀကိဳတင္ကာကြယ္ေဆးျဖန္းျခင္းေဆာင္ရြက္

​​​​​​​ကိ်ဳင္းတံုခ႐ိုင္လူမႈ၀န္ထမ္းရံုး၊ ၁၉.၆.၂၀၁၇           လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ က်ိဳင္းတံုခ႐ိုင္လူမႈ၀န္ထမ္းရံုးလက္ေအာက္ရွိ က်ိဳင္းတံုမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း၊  ကေလးျပဳစုေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း၊ အမ်ိုးသမီးသက္ေမြးအတက္ပညာသင္ေက်ာင္းတို႔တြင္ ျပစုေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ ရင္ေသြးငယ္မ်ား ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈမွ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ (၁၈.၆.၂၀၁၇)ရက္ေန့တြင္ ျပည္သူ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနနွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျခင္ေဆးျဖန္းျခင္းလုပ္ငန္းအားေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ရပ္ရြာအေျချပဳ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားအတြက္ သင္ေထာက္ကူျပဳလုပ္ျခင္း ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပ

က်ိဳင္းတံုခ႐ိုင္လူမႈ၀န္ထမ္းရံုး၊ ၂၀.၆.၂၀၁၇           လူမွု၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ က်ိဳင္းတံုံခရိုင္လူမႈ၀န္ထမ္းရုံးနွင့္ world vision (တာခ်ီလိတ္) တို႔ပူး ေပါင္း၍ တာခ်ီလိတ္ျမိဳ႕အတြင္းရွိ  ရပ္ရြာအေျချပဳ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားအတြက္  မူႀကိဳကစားစရာပစၥည္း သင္ေထာက္ကူမ်ား လက္ေတြ႕ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ၿပိဳင္ပြဲနွင့္ဆုေပးပြဲအခမ္းအနားကို (၂၀.၆.၂၀၁၇ မွ ၂၂.၆.၂၀၁၇) ထိ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ ရန္ကုန္ရြာတြင္ က်င္းပ ရာ ေက်းရြာ(၁)ရြာလ်င္ မူႀကိဳဆရာမ (၁)ဦးနွင့္ မူႀကိဳေကာ္မတီ၀င္ (၃)ဦီး စုစုေပါင္း (၄)ဦး ျဖင့္ ေက်းရြာေပါင္း(၁၃)ရြာမွ စုစုေပါင္း (၅၂)ဦး ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ၾကျပီး ပထမ၊ဒုတိယ၊တတိယ ဆုရရွိသည့္ ေက်းရြာမ်ားကို ဆုမ်ားခ်ီးျမင့္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

လက္ေတြ႕က်ၿပီး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းသည့္ လူငယ္မူဝါဒျဖစ္ေစေရး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးမွာၾကား

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၉-၆-၂၀၁၇         ျမန္မာႏုိင္ငံလူငယ္မူဝါဒ ေရးဆြဲေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီက ေရးဆြဲခဲ့ေသာ မူဝါဒအၾကမ္း ေပၚေပါက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ညွိႏႈိင္း အစည္းအေဝးကို ယေန႕နံနက္ပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္၊ Hotel Max ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကားပါသည္။         ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ျမန္မာႏုိင္ငံလူငယ္ထု ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးနွင့္ ပါဝင္ႏုိင္မႈက႑ တိုးျမွင့္ေရးအတြက္ လူငယ္မူဝါဒအျမန္ဆံုးေပၚထြက္ရန္ လုိအပ္ပါေၾကာင္း၊ မူဝါဒေရးဆြဲရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လူငယ္မ်ား အပါအဝင္ အားလုံးေဒသအဖြဲ႕ဝင္မ်ား စည္းလံုးညီညြတ္စြာျဖင့္အတူအကြ

မူးယစ္ေဆးျဖတ္ျပီးသူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေဟာေျပာျခင္း

ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕)၊ တာခ်ီလိတ္၊ ၁၉.၆.၂၀၁၇           တာခ်ီလိတ္ခရိုင္ျပန္ၾကားေရးနွင့္ ျပည္သူဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနမွ ျပဳလုပ္သည့္အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါးအလြဲသုံးမႈနွင့္ တရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္မွု တိုက္ဖ်က္ေရးေန့ အထိမ္းအမွတ္ နယ္လွည့္စာၾကည့္တိုက္ နံရံစာေစာင္ဓာတ္ပုံျပပြဲနွင့္ ေဟာေျပာပြဲကို (၁၉.၆.၂၀၁၇)ရက္ေန့တြင္ အ.ထ.က (တာခ်ီလိတ္)တြင္ က်င္းပရာ လူမွု၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ တာခ်ီလိတ္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးစခန္း မွဦးသိန္း၀င္း စခန္းမန္ေနဂ်ာက မူးယစ္ေဆးျဖတ္ျပီးသူမ်ားအား စိတ္ပိုင္းရုပ္ပိုင္း ျပန္လည္ထူေထာင္ေပး ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္းရွင္းလင္းေဟာေျပာျခင္း ရပ္ရြာနွင့္စခန္း အေျချပဳ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လွဳပ္ရွားမႈမ်ားအား မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံ ပါ၀င္ျပသျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

လူမႈေရးပင္စင္ေပးအပ္ပြဲမ်ားက်င္းပျခင္း

က်ိဳင္းတံု၊ ၁၆.၆.၂၀၁၇       ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)ရွိ ၿမိဳ႕နယ္(၉)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၁၅.၆.၂၀၁၇)ရက္ေန႔ ၌ အသက္(၉၀) ႏွစ္အထက္ အဘိုး/အဘြားမ်ားအား လူမႈေရးပင္စင္ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ျမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ က်ိဳင္းတံုလူမႈ၀န္ထမ္းရံုးလက္ေအာက္ရွိ ဌာနငယ္၊ သင္တန္းေက်ာင္း၊ မူႀကိဳေက်ာင္းတာ၀န္ခံမ်ားက လူမႈေရးပင္စင္ေပးအပ္ရျခင္း အေၾကာင္းမ်ားရွင္းလင္းေျပာၾကားကာ လူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားအား ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားထံ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း႐ွိ အသက္(၉ဝ)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ အဘိုး/အဘြားမ်ားအား လူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ျခင္း

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၁၆.၆.၂၀၁၇                 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးမွဴး႐ုံး၊ တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴးမွ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္ေျမ သာစံၿမိဳ႕နယ္၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ အသက္(၉၅)အ႐ြယ္႐ွိ အဘိုး/အဘြားမ်ား၏ေနအိမ္မ်ားသို႔ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ ၍ လူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။