မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္

ဖ်ာပုံ၊ ဇန္နဝါရီလ (၂၂) -

      လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ တာဝန္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါလ်က္ ဇန္နဝါရီလ (၂၂)ရက္ေန႔တြင္ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ဖ်ာပုံၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနမွ (၇၀)သိန္းက်ပ္ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ထားသည့္ ဖ်ာပုံၿမိဳ႕၊ (၁၈)ရပ္ကြက္အဝင္ ဦးေအာင္ျမတ္လမ္း ကြန္ကရိလမ္းသစ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံေရေဘးသင့္ေဒသမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံအမ်ိဳးသား သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီသို႔ အလွဴပစၥည္းမ်ား လာေရာက္လွဴဒါန္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၉ -

      ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၉ ရက္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေရႀကီးေရလ်ွံမႈနွင့္ေျမၿပိဳမႈမ်ားေၾကာင့္ ေဘးဒုကၡေရာက္ခဲ့ရသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ နိုင္ငံေတာ္မွ ဦးေဆာင္၍ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားက သက္ဆိုင္ရာ ေဘးသင့္ေဒသမ်ားတြင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳနိုင္ရန္အတြက္ Asian Honda Co.,Ltd မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၀,၀၀၀ တန္ဖိုးရွိ HONDA Generator မီးစက္ (၁၇၀)လုံးနွင့္ NCX Co.,Ltd မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀,၀၀၀ တန္ဖိုးရွိ HONDA Water Pump ေရစုပ္စက္ (၁၀၀)လုံးတို႔အား ျမန္မာနိုင္ငံ အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘး အႏၱရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီသို႔ လာေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ရာ ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဘုန္းေဆြက လက္ခံရယူခဲ့ကာ အလွဴရွင္မ်ားျဖစ္ေသာ Asian Honda Co.,Ltd မွ Mr.Shinichi Noyori နွင့္ NCX Co.,Ltd မွ ဦးေနမင္းဟန္တို႔သို႔ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ဘက္စုံသုံးမုန္တိုင္းဒဏ္ခံအေဆာက္အဦ ဖြင့္လွစ္

ဧရာဝတီတိုင္း၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၅) -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္္တာျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ တာဝန္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါလ်က္ ဇန္နဝါရီလ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္၍ ဦးေအာင္ေဇာ္ျမင့္ + ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ သားသမီး၊ ‌ေျမးတစ္စုမွလွဴဒါန္းေဆာက္လုပ္ေနသည့္ ျမတ္ေစတနာ ဘိုးဘြားရိပ္သာအား အျမန္ဆုံး ဖြင့္လွစ္နိုင္ေရး လိုအပ္သည္မ်ား ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းေပးပါသည္။

အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူငယ္မူဝါဒ ေရးဆြဲေရးေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၂) -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ အား UNFPA အဖြဲ႕မွ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္သူ Ms.Janet Jackson ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ဇန္နဝါရီလ(၁၂)ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ (၂း၀၀) နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးရုံး၊ ေမခလာခန္းမ၌ လာေရာက္ ေတြ႕ဆုံပါသည္။

သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားအတြက္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူ (Care giver) အခ‌ေပးသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၂)

ရန္ကုန္ -

      လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာနမွဦးေဆာင္၍ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအ‌ေနျဖင့္ စနစ္တက် ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ နည္းပညာမ်ားကုိ ရရွိနုိင္ေစရန္ႏွင့္ သင္တန္းတက္ေရာက္သူ လူငယ္/လူရြယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားအတြက္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူ (Care giver) သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၂)ကုိ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိ ေန႔ပုိင္းေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာ၌ (၅.၁.၂၀၁၆) ရက္ေန႔မွ (၂၆.၂.၂၀၁၆)ထိ အခေပးသင္တန္းအျဖစ္ သင္တန္းသားတစ္ဦးလ်ွင္ သင္တန္း ၀င္ေၾကးက်ပ္ ၅၀၀၀၀ိ/- ႏႈန္းျဖင့္ အဆုိပါေဂဟာတြင္ ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိပါသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္နွင့္ အသက္(၉၀)နွစ္နွင္‌့(၁၀၀)နွစ္ၾကား အဘိုး အဘြားမ်ားအား ေထာက္ပံံ့ေငြေပးအပ္

ျမစ္ႀကီးနား၊ ဇန္နဝါရီလ (၈) -

      လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ ဇန္နဝါရီလ (၈)ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလဂၽြန္ငန္ဆိုင္းနွင္‌့အတူ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္၊ ေငြေပ်ာ္စံျပေက်းရြာ သို႔သြားေရာက္၍ ဝန္ႀကီးဌာနမွ (၅၀၀)သိန္းက်ပ္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းထားသည္‌့ သဘာဝေဘးျဖစ္ပြားပါက ခိုလႈံရန္ေနရာအျဖစ္ အသုံးျပဳရန္ ေငြေပ်ာ္စံျပေက်းရြာ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းကို ၾကည္‌့ရႈစစ္ေဆး၍ လိုအပ္သည္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အသက္(၉၀)နွစ္နွင့္(၁၀၀)နွစ္ၾကား အဘိုးအဘြားမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္

ေမာ္လၿမိဳင္၊ ဇန္နဝါရီလ (၂) -

      လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ ဇန္နဝါရီလ (၂)ရက္ေန႔၊ နံနက္ပိုင္းတြင္ မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ရုံး၊ ဟသၤာခန္းမ၌က်င္းပ ျပဳလုပ္ေသာ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အသက္(၉၀)နွစ္နွင့္(၁၀၀)နွစ္ၾကား အဘိုးအဘြားမ်ားနွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခု၊ ဘ႑ာေရးနွစ္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကား ‌ေျပာၾကားရာတြင္

ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕၊ ဘိုးဘြားရိပ္သာႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အခမ္းအနားက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁) ရက္ -

      လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠဌ ၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ ဇန္နဝါရီလ (၁)ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ(၁)နာရီတြင္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ဘိုးဘြားရိပ္သာ၌ အဘိုး၊ အဘြားမ်ားကို နွစ္သစ္ဦး မဂၤလာအျဖစ္ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားနွင္‌့ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား လွဴဒါန္းပါသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ေဘးသင့္ေဒသမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ အလွဴေငြေပးအပ္

       ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ဇြန္လေနာက္ပိုင္း၌ ေရႀကီးေရလ်ွံမႈမ်ားနွင့္ ေျမၿပိဳမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြြင္း ေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္ေထာင္စုႀကံံ့ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ အလွဴေငြေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ဒီဇင္ဘာလ (၃၁)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ

အသက္(၉၀)နွစ္မွ (၁၀၀)ၾကား ဘိုးဘြားမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး လူမႈ ကာကြယ္ေစာင္‌့ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ဥကၠဌ ေဒါက္တာျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ တာဝန္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါလ်က္ ဒီဇင္ဘာလ(၂၆)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အလယ္ေရႊဂုံတိုင္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ဓမၼာရုံ၌ ေရႊသုံးေရႊဆုေတာင္းျပည့္ဘုရား (၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ ဗုဒၶပူဇနိယပြဲနွင္‌့ အသံမစဲ မဟာပဌာန္းပြဲ ပိတ္ပြဲအခမ္းအနား သို႔ တက္ေရာက္ပါသည္။