ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးဆုိင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားသုိ႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး တက္ေရာက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္လ( ၂) ရက္ -

    လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီး  ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ သည္  ဇူလိုင္လ (၂)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ဟုိတယ္ဇံု၊ အမရ ဟုိတယ္၌ က်င္းပေသာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးဆုိင္ရာ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္၍ အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ အရြယ္မေရာက္ ေသးေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားအား စစ္မႈထမ္းျခင္းမွ ကာကြယ္တားဆီးေရး ေကာ္မတီကုိ စုစုေပါင္း အဖြဲ႕၀င္ ၁၁ ဦးျဖင့္

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲတြင္ ထူးခၽြန္စြာ ေအာင္ျမင္သူမ်ားအား ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင္ႏွစ္ ၀န္ထမ္းမိသားစု ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားကုိ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ တက္ေရာက္

    လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲတြင္ ထူးခၽြန္စြာ ေအာင္ျမင္သူမ်ားအား ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင္ႏွစ္ ၀န္ထမ္းမိသားစု ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားကုိ ယေန႔နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ အဆုိပါ ၀န္ၾကီးရံုး စုေပါင္းခန္းမ၌ က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ တက္ေရာက္ အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ အေျခခံအက်ဆံုး က႑သည္သည္ ပညာေရး က႑ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသၾကီး၊ အေနာက္ပုိင္းခရိုင္ အတြင္းရွိ ေစတနာ႕ ၀န္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား (၂၀၁၃-၂၀၁၄) ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေထာက္ပံ့ေငြ ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားသုိ႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကား

ရန္ကုန္ -

     လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသၾကီး၊ အေနာက္ပုိင္းခရိုင္ အတြင္းရွိ ေစတနာ့ ၀န္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား (၂၀၁၃-၂၀၁၄) ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေထာက္ပံ့ေငြ ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားကုိ ယေန႔ နံနက္ (၀၈း၀၀) နာရီတြင္ အလံုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၄) အေျခခံ ပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း သီရိ ရတနာ ခန္းမ၌ က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ က " ယေန႔ အခ်ိန္ထိ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ ၀န္ၾကီးဌာနမွ အသိအမွတ္ျပဳ ထားၿပီးေသာ ေစတနာ့ ၀န္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္း စုစုေပါင္း (၁၁၈၄) တုိ႔အား

ပခုကၠဴ ခရိုင္ႏွင့္ မင္းဘူးခရိုင္ အတြင္းရွိ ေစတနာ ၀န္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား (၂၀၁၃-၂၀၁၄) ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေထာက္ပံ့ေငြ ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ တက္ေရာက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္လ(၁)ရက္ -

        လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ သည္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါလ်က္ ဇြန္လ(၁)ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ (၀၃း၀၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ မေကြးတုိင္း ေဒသၾကီး၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕၊ ျပည္သာယာ ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ပခုကၠဴ ခရိုင္ႏွင့္ မင္းဘူးခရိုင္ အတြင္းရွိ ေစတနာ ၀န္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား (၂၀၁၃-၂၀၁၄) ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေထာက္ပံ့ေငြ ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေစတနာ႕၀န္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြ ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနား

ေနျပည္ေတာ္ -

    လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန  လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၏  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေစတနာ့၀န္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြ ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကုိ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီရံုး၊ ဘက္စံုခန္းမ၌ က်င္းပရာ  ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ဦးသိန္းညႊန့္က ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမအတြင္း လူမႈဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ ေနမႈမ်ား၊ ေကာင္စီနယ္ေျမ အတြင္း သက္ၾကီးရြယ္အုိႏွင့္ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့ သည့္ ကေလးငယ္မ်ား၊ ကုိယ့္အားကုိယ္ကုိး အေျခခံ ပညာေက်ာင္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေနမႈမ်ားကုိ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားျပီး ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ က ျပည္သူမ်ား၏  လူမႈေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ တက္ႏိုင္သေရြ႕ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရး ႏွစ္တြင္  ယခင္ႏွစ္ကထက္ ၃ ဒသမ ၁၃ ဆ တုိးျမွင့္ၿပီး က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၇၁၆ ဒသမ ၆ သန္း တုိးျမွင့္ ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ေထာက္ပံ့ေငြ မ်ားသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူျပဳ ေနေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္မွ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း ဥပေဒကုိ ေလးစားလိုက္နာ ကုိယ္ပုိင္စြမ္းရည္ကုိ ျပည့္ျပည့္၀၀ ေဖာ္ထုတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အရာထမ္း/အမႈထမ္းမ်ားအား ေတြ႕ဆံုအမွာစကားေျပာၾကား

ရန္ကုန္၊ ေမလ (၁၈)ရက္ -

     လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ သည္ ေမ(၁၈)ရက္ နံနက္ပုိင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လူမႈ၀န္ထမ္းအတတ္သင္ သိပၸံေက်ာင္း အစည္းအေ၀း ခန္းမ၌ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသၾကီး အတြင္းရွိ သင္တန္းေက်ာင္း/ ဌာန/ မူၾကိဳေက်ာင္း မ်ားမွ ေက်ာင္းအုပ္မ်ား ႏွင့္ တာ၀န္ခံ အရာထမ္း/ အမႈထမ္း မ်ားအား ေတြ႕ဆံု အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ အား ျမန္မာနားမၾကားသူမ်ား လူ႔အသုိင္းအ၀န္း အတြင္း ၀င္ဆံ့ႏုိင္မႈ ျမွင့္တင္ေရး စီမံခ်က္ အပိုင္း (၂) မွ ကၽြမ္းက်င္သူ Ms. OGAWA ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕လာေရာက္ ေတြ႕ဆံု

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမလ (၈) ရက္ -

    လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္အား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႕(Japan International Coopertion Agency-JICA) အကူအညီျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာ နားမၾကားသူမ်ား လူ႔အသုိင္းအ၀န္း အတြင္း ၀င္ဆံ့ႏုိင္မႈ ျမွင့္တင္ေရး စီမံခ်က္ အပိုင္း(၂) (Sign Language Project Phase II) မွ ကၽြမ္းက်င္သူ Ms. OGAWA ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ ယေန႔ မြန္းလြဲ (၃း၀၀)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးရံုး၊ ေမခလာခန္းမ၌ လာေရာက္ ေတြ႕ဆံုပါသည္။