ဝန္ႀကီးဌာန၏ ရက္(၁၀၀)စီမံခ်က္ပါ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ အေျခခံ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္မႈ သတင္း

၁။ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ လႊတ္္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အတူ ၂၅-၆-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႔နယ္၊ ႁပြန္တန္ဆာၿမိဳ႔သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး သာသနေသာဘဏိကာ႐ုံေက်ာင္း၌ ျပဳလုပ္ေသာ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ရက္(၁၀၀)စီမံခ်က္ပါ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည့္ အေျခခံစက္ခ်ဳပ္သင္တန္း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ အဖြင့္အမွာစကား ‌ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား ျမန္မာနိုင္ငံ အထူးပညာေရးအသင္းမွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္လ (၂၄) -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၁း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား ျမန္မာနိုင္ငံ အထူးပညာေရးအသင္းမွ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးထာအုပ္ ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအားThe Barefoot College in India မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္လ (၂၁) -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ဇြန္လ ၂၁ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ(၁၅း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား The Barefoot College in Indiaမွ ဥကၠဌျဖစ္သူ Mr.Bunker Roy ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား လာေရာက္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား Gender Equality Network အဖြဲ႔အစည္းမွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္လ (၂၀) -

       လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၁း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား Gender Equality Network အဖြဲ႔အစည္းမွ ေဒၚေမစပယ္ျဖဴ ဦးေဆာင္သည့္ ပဲ့ကိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံတြင္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့သည့္ အာရွ-ဥေရာပ သက္ႀကီးရြယ္အို လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြး အမွာစကား ေျပာၾကားျခင္း

       လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ Four Seasons Hotel တြင္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့သည့္ အာရွ- ဥေရာပ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္ၿပီး သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရး၊ က်န္းမာေရးျမင့္တင္ေရး၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးႏွင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာစံ၊ မူဝါဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို အာရွ-ဥေရာပ ASEM အဖြဲ႔ဝင္နိုင္ငံမ်ားမွ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ အဆင့္ျမင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ခဲ့ၿပီး ဖိုရမ္ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အပိတ္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတိုးတက္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ၊ ေဒသတြင္း ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္း အစည္းအေဝး(၁/၂၀၁၆) က်င္းပ

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန စုေပါင္းအစည္းအေဝးခန္းမ၌ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတိုးတက္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ၊ ေဒသတြင္း ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္း အစည္းအေဝး (၁/၂၀၁၆)ကို ဇြန္လ(၁၀)ရက္ေန႔ (၁၃း၀၀)နာရီအခ်ိန္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေကာ္မတီဥကၠဌ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမွ အမွာစကား‌ေျပာၾကားရာတြင္ ယခုအစည္းအေဝးသည္ အေရးႀကီးသည့္ အစည္းအေဝးျဖစ္ေၾကာင္း၊

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား ကေမၻာဇ အနာဂတ္အလင္းတန္း ျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္းမွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္လ (၉) -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ဇြန္လ၉ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၁း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား ကေမၻာဇ အနာဂတ္အလင္းတန္း ျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဥကၠဌျဖစ္သူ ေဒၚနန္းလိုင္းခမ္း ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္း၊ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ နည္းပညာ ကုမၸဏီမ်ားမွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္လ(၈) -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ဇြန္လ၈ရက္ေန႔၊ နံနက္(၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား UNFPA အဖြဲ႔မွ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ Ms.Janet E.Jackson ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

ဟသၤာတခရိုင္ သဘာ၀ေဘး ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္ ေထာက္ပံ့ေငြ ေပးအပ္ပြဲႏွင့္ ေလေဘးသင့္ ေဒသမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္ႏွင့္ စာေရးကိရိယာ ပစၥည္းမ်ားေပးအပ္

      လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးစိုးၾကည္၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာကိုကိုနိုင္၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ၅-၆-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဟသၤာတခရိုင္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးမွဴး႐ုံးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ဟသၤာတခရိုင္ သဘာ၀ေဘး ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္ ေထာက္ပံ့ေငြ ေပးအပ္ပြဲႏွင့္ ေလေဘးသင့္ ေဒသမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္ႏွင့္ စာေရးကိရိယာပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ လိုအပ္ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္း အတြင္းသို႔ ဝင္ဆံ့နိုင္ေစရန္ လူမႈဝန္ထမ္း နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္လိုအပ္

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးစိုးၾကည္၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာကိုကိုနိုင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါလ်က္ (၄-၆-၂၀၁၆)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဗဟန္းၿမိဳ႔နယ္ရွိ ေရႊဂုံတိုင္ ကေလးျပဳစုေရးဌာနသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ေမြးကင္းစမွ အသက္(၃)ႏွစ္အရြယ္အတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ကိုယ္ခႏၶာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဥာဏ္ရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသည္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ဤကေလးျပဳစုေရးဌာနတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ကေလးသူငယ္မွ အနာဂတ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာနိုင္သျဖင့္ ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း မွာၾကားခဲ့ပါသည္။