ၾသစေၾတးလ်နိုင္ငံ၊ ကြင္းစ္လန္းနည္းပညာတကၠသိုလ္နွင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္း

      လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊ ေဒါက္တာျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ၾသစေၾတးလ်နိုင္ငံ၊ ဘရစ္စဘိန္းၿမိဳ႕၊ ကြင္းစ္လန္း နည္းပညာတကၠသိုလ္(Queensland University of Technology-QUT) မွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ လူမႈ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး နည္းစနစ္မ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားနွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ နည္းပညာနွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးျခင္း အစီအစဥ္သို႔ တက္ေရာက္ရန္အတြက္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသို႔ ဒီဇင္ဘာလ (၉) ရက္ေန႔မွ (၁၆)ရက္ေန႔ထိ သြားေရာက္ ခဲ့ပါသည္။

သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားေန႔ပိုင္းေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာနွင့္ ေက်ာင္းမ်ားအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ တာဝန္ရွိသူမ်ားလိုက္ပါလ်က္ ယေန႔နံနက္(၈း၃၀)တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းနွင့္ ပါရမီလမ္းေထာင့္ရွိ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ပထမဆုံးအခမဲ့ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ေန႔ပိုင္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး အဘိုး/အဘြားမ်ား  ေစာင့္ေရွာက္ထားရွိမႈအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ေဂဟာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးနွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေတြ႕ဆုံကာအဘိုး/အဘြားမ်ားအေပၚ ေစတနာအျပည့္ျဖင့္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ လမ္းညႊန္မွာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ တစ္ခုတည္းေသာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းေက်ာင္းႀကီး ဖြင့္ပြဲက်င္းပ

      (၁) သဘာဝေဘးဒဏ္ခုခံနိုင္စြမ္းျမင့္မားေသာ လူမႈအသိုက္အဝန္း ျဖစ္ေပၚလာေစရန္၊ (၂) သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈနယ္ပယ္တြင္ ကၽြြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္၊ (၃) နိုင္ငံအတြင္း သဘာဝေဘး ေလ်ာ့ပါးေရးဆိုင္ရာ နိုင္ငံတကာအသိပညာ၊ ဗဟုသုတမ်ားက်ယ္ျပန္႔ စြာပို႔ခ်ေပးနိုင္ရန္နဲ႔ (၄) သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားရန္စတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ တစ္ခုတည္း ေသာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ သင္တန္းေက်ာင္းႀကီး (Disaseter Management Training Center) နွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အ‌ေျခခံသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၁/၂၀၁၅)ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ဒီဇင္ဘာ(၄)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၉)နာရီအခ်ိန္တြင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသျကီး၊ ဟသၤာတၿမိဳ႕၊ အဆိုပါေက်ာင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ေရွးဦးစြာအမ်ိဳးသားသဘာဝေဘး အႏၱရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာျမတ္ျမတ္အုန္းခင္၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးတင္စိုး၊ တိုင္းေဒသႀကီး လူမႈေရး ဝန္ႀကီး ေဒၚခင္ေစာမူ၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးစိုးေအာင္တို႔က သင္တန္းေက်ာင္း အဝင္မုဒ္ဦးကို ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး သင္တန္းေက်ာင္း အဝင္ဆိုင္းဘုတ္ကို စက္ခလုပ္နွိပ္ ဖြင့္လွစ္ေပး၍ အေမႊးန႔ံသာမ်ား ပက္ဖ်န္းပါသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းသူမ်ားေန႔က်င္းပ

      (၂၀၁၅) ခုနွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းသူမ်ားေန႔ (International day of Persons with Disabilities for 2015) အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကို ဒီဇင္ဘာလ(၃)ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၉) နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC (2) ၌က်င္းပရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္

၀န္ႀကီးဌာနမိသားစု ဒသမအႀကိမ္ ေျမာက္ ၀န္ႀကီးဌာနမိသားစု ဘံုကထိန္ က်င္းပဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲ

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမိသားစု၏ ဒႆမအႀကိမ္ ေျမာက္ဝန္ႀကီးဌာန မိသားစုဘုံကထိန္ က်င္းပဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲကို နိုဝင္ဘာလ(၂၀)ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၁၀း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ အဆိုပါဝန္ႀကီးရုံး စုေပါင္းခန္းမ၌ က်င္းပပါသည္။ အခမ္းအနားသို႔ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမတ္ျမတ္အုန္းခင္၊ ဒုတိယဝန္ျကီး ဦးဘုန္းေဆြ၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ၊ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားနွင့္ ဖိတ္ၾကားထားေသာဧည့္သည္ေတာ္မ်ား ဝန္ထမ္းမ်ားတက္ေရာက္ ၾကည္ညိဳၾက ပါသည္။

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ေဆြးေႏြး

      လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ ဥကၠဌ၊ ေဒါက္တာျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ သည္ ဒီဇင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႔၊ နံနက္ပိုင္းတြင္ The World Bank မွ Senior Infrastructure Specialist ျဖစ္သူ Mrs. Henrike Brecht ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား အဆိုပါ ဝန္ႀကီးရုံး၊ ေမခလာခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံၿပီး အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းေကာ္မတီနွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္မႈလုပ္ငန္း ညိွႏိႈင္းေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီတို႔၏ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊

လူမႈစီးပြားဘဝျမင့္မားေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္

ဖ်ာပံု၊ နိုဝင္ဘာလ (၂၁) -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး လူမႈေရး ကာကြယ္ေစာင္‌့ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ ဥကၠဌ၊ ေဒါက္တာျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ တာဝန္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါလ်ွက္ နိုဝင္ဘာလ (၂၁) ရက္ေန႔၊ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဖ်ာပုံၿမိဳ႕၊ အိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္းပညာသင္ေက်ာင္း၌ က်င္းပေသာ ဖ်ာပုံခရိုင္အတြင္း လူမႈစီးပြား ဘဝျမင့္မားေရး အတြက္ အလွဴေငြနွင့္ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ျခင္းအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ အမွာစကား ေျပာၾကားျပီး ဖ်ာပုံၿမိဳ႕နယ္နွင့္ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ၇ ေပသြပ္မ်ားနွင့္ အလွဴေငြမ်ား၊ ရပ္ကြက္တြင္းနွင့္ ေက်းရြာခ်င္းဆက္ ကြန္ကရစ္လမ္းမ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနအသိအမွတ္ျပဳ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း(၈)ေက်ာင္းအတြက္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးနွစ္ ေထာက္ပံ့ေငြ (၆) သိန္းက်ပ္စီနွင့္ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမ်ား ၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ဝွီးခ်ဲမ်ား၊ ရြာလုံးကၽြတ္မီးလင္းေရး ေက်းရြာ(၄)ရြာ အတြက္ အင္ဂ်င္မီးစက္ (၁)လုံးစီ၊ ဖ်ာပုံၿမိဳ႕နယ္၊ ကေဇာင္းေက်းရြာ၊ မူႀကိဳေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ရန္ အတြက္ (၂၀၀) သိန္း၊ စုစုေပါင္းေငြသား (၃၇၅)သိန္း နွင့္ (၃၁၈)သိန္းခန္႔ တန္ဖိုးရွိေသာ လူမႈစီးပြားဘဝ ျမင့္မားေရး အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ားကို သက္ဆိုင္သူမ်ား ထံ ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။

ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ားအတြက္ အလွဴေငြမ်ား ဆက္လက္လွဴဒါန္း

      ၂၀၁၅ခုနွစ္ ဇြန္လ မွ ေအာက္တိုဘာလထိ ေရႀကီးေရလ်ွံ မႈမ်ားနွင့္ ေျမျပိဳမႈမ်ားေၾကာင့္ ေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလွဴေငြမ်ား ဆက္လက္ လွဴဒါန္းလ်က္ရွိရာ နိုဝင္ဘာ လ (၁၈)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ လူမႈုဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး နွင့္ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္ ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ Myanmar Land and Development Col. Ltd. မွ (၁၀၀) သိန္း၊ အမွတ္(၁)ကာကြယ္ေရးပစၥည္းစက္ရုံ၊

ခ်င္းျပည္နယ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တန္ဖိုးသင့္ေနအိမ္မ်ား၊ ေငြသား နွင့္ အဝတ္အထည္မ်ား လွဴဒါန္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏိုဝင္ဘာ (၁၆) -

      ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိန္းေရးနွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနကဦးစီးျပီး ခ်င္းျပည္နယ္ ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ားမွာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တန္ဖိုးသင့္ေနအိမ္မ်ား၊ ေငြသားနွင့္အဝတ္အထည္မ်ား  လွဴဒါန္းျခင္း အခမ္းအနားကို နိုဝင္ဘာလ(၁၆)ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္(၁)နာရီအခ်ိန္တြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပရာ  အလွဴရွင္ မိသားစုမ်ားနွင့္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပကုမၸဏီေစတနာရွင္မ်ားမွ အလွဴေငြမ်ားကို ေပးအပ္ရာ အမ်ိဳးသား သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီ ၊ဥကၠဌ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး နွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီး ဌာန၊  ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ နွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒၚစုစုလိႈင္တို႔က ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ကာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားပါသည္။

က်ား/မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းသင္တန္းဖြင့့္လွစ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ -

      က်ား/မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြဲျခင္း သင္တန္းကို ယေန႔နံနက္ (၉း၃၀) နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ရုံးအမွတ္ (၂၃)၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး နွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထား ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနတြင္ ဖြင့္လွစ္က်င္းပရာ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအးက အဖြင့္အမွာစကား‌ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။