ကိုဗစ္-၁၉ေရာဂါကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံေရးအစီအစဥ္ႏွင့္ ထပ္ေဆာင္းကာကြယ္ေဆး (Booster dose) ထိုးႏွံေရး အစီအစဥ္တြင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ပရဟိတအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ေရး

ကိုဗစ္-၁၉ေရာဂါကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံေရးအစီအစဥ္ႏွင့္ ထပ္ေဆာင္းကာကြယ္ေဆး (Booster dose) ထိုးႏွံေရး အစီအစဥ္တြင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ပရဟိတအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ေရး ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးကို Virtual ျဖင့္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ သက္သက္ခိုင္၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ႏွင့္ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း ကိုဗစ္-၁၉ေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ ကုသေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း၊ ပရဟိတ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း(၇၀)ဦး Virtual ျဖင့္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
    ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အဖြင့္အမွာစကားေျပာရာတြင္ ကိုဗစ္-၁၉ေရာဂါပိုးကို ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လမွာ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ စတင္ေတြ႕ရွိခ်ိန္မွစ၍ ယေန႔ထိ(၂၄)လၾကာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပထမလွိုင္း၊ ဒုတိယလွိုင္း၊ တတိယလွိုင္းကာလအတြင္း ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားကအသက္ကို ပဓာနမထားဘဲဝိုင္းဝန္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း တတိယလွိုင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လပိုင္းအတြင္း ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈအျမင့္ဆုံးျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ စက္တင္ဘာလပိုင္းမွာထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ခဲ့ ပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ညီညြတ္စြာပူးေပါင္းမႈေၾကာင့္ ရရွိသည့္ရလာဒ္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ယခုအခါေနာက္ထပ္မ်ိဳးကြဲသစ္အိုမီခရြန္ကို နိုင္ငံေပါင္း(၁၅၀)ေက်ာ္မွာေတြ႕ရွိ ရပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္လည္းကူးစက္ခံရသူ(၆၀)ေက်ာ္ရွိလာၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စတုတၳလွိုင္း မျဖစ္ေစေရး ကာကြယ္ေဆးလက္ဦးထားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလအထိ ကာကြယ္ေဆး(၅၇%)ေက်ာ္ထိုးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဆးထိုးၿပီး(၆)လေက်ာ္လာပါက ကိုဗစ္ေရာဂါပိုးကို ခုခံနိုင္သည့္အားက်ဆင္းလာနိုင္သည့္အတြက္ ထပ္ေဆာင္းကာကြယ္ေဆး Booster ထိုးရန္လိုအပ္ပါ ေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ နိုင္ငံေတာ္က ထပ္ေဆာင္းကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံေပးရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနပါ ေၾကာင္း၊ Booster ထိုးႏွံျခင္းကို ဦးစားေပးအုပ္စုအလိုက္ သတ္မွတ္ထိုးႏွံေပးေနပါေၾကာင္း၊ စတုတၳ လွိုင္းအတြက္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ေပးအပ္နိုင္ေရးစီစဥ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊  ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား ကို လွိုက္လွဲစြာ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္က ကိုဗစ္-၁၉ မ်ိဳးရိုးဗီဇကြဲ အိုမီခရြန္သည္ နိုင္ငံေပါင္း(၁၅၀)ေက်ာ္မွာကူးစက္ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း၊ လူ(၅)သိန္းေက်ာ္ကူးစက္ခံေနရၿပီး၊ (၁၁၅)ဦး ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံမွာလည္း နိုင္ငံျခားျပန္မ်ားတြင္ေတြ႕ရွိ ျခင္းျဖစ္၍ ကာကြယ္ေဆးႏွင့္ အသိပညာေပးမ်ားတိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္အတြက္ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ားမွကူညီေပးေစလို ေၾကာင္း၊ ထပ္ေဆာင္းကာကြယ္ေဆး Booster dose ထိုးႏွံေရးအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ Booster dose ထိုးႏွံမည့္ အစီအစဥ္အား ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။ 
ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ားအလိုက္ ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကရာတြင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းစိစစ္ေရးကဒ္မ်ား မရရွိ ၾကေသးသူမ်ားအတြက္ ထပ္မံေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ေရး၊  က်န္းမာေရးသုံးပစၥည္းလိုအပ္မႈ၊ အစားအ ေသာက္ႏွင့္ စက္သုံးဆီလိုအပ္မႈမ်ား၊ အသင္းပိုင္လူနာတင္ယာဥ္မ်ားသြားလာေရး၊ သယ္ယူေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား၊ ေျမျပင္တြင္အဖြဲ႕အလိုက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာတြင္ ၾကဳံေတြ႕ေနရသည့္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကပါသည္။
နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက  ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား အလုပ္လုပ္သည့္အခါ စာရြက္စာတမ္းမ်ားစနစ္တက်ရွိဖို႔မွာၾကားလိုေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕ မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ မ်ားမွသိရွိၿပီး လိုအပ္သည္မ်ားေထာက္ပံ့နိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပရဟိတအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အခ်င္းခ်င္း ကြန္ယက္သဖြယ္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွာ အလြန္ေကာင္းမြန္ပါေၾကာင္း၊ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို မွတ္သားထားၿပီး ဆက္လက္တင္ျပေပးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကိုဗစ္ကူးစက္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းေၾကာင့္  ျပည္သူမ်ားလိုက္နာမႈအားနည္းလာသည့္အတြက္ အသိ ပညာေပးျခင္းမ်ားကိုဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေစလိုေၾကာင္း၊ ထပ္ေထာင္းကာကြယ္ေဆး Booster dose  ထိုးႏွံေရးမွာလည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ေစလိုေၾကာင္း၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းလႊာကိုနိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးမွာျဖစ္သည့္အတြက္ ဂုဏ္ယူေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး အစည္းအေဝးကို မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
 

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား