Online Child Protection Incident Reporting System Application စနစ္တည္ေဆာက္ေရးအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျပဳလုပ္

၇.၁.၂၀၁၉၊ ေနျပည္ေတာ္

        (၇.၁.၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ သဂၤဟဟိုတယ္၌ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီး ဌာန၊ Plan International Myanmar ၊ Myanmar Institute Peace and Security တို႔ပူးေပါင္း၍ Online Child Protection Incident Reporting System Application စနစ္တည္ေဆာက္ေရးအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါအလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲကို လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအး တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ ကေလး သူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ Online မွတဆင့္တိုင္ၾကား ႏိုင္မည့္ Application System ကိုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ အဆိုပါ စနစ္ကို မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ေညာင္ဦးခ႐ိုင္တြင္ ေရွ႕ေျပးစတင္လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါသည္။အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ Plan International Myanmar မွ တာဝန္ရွိသူ မ်ား စုစုေပါင္း (၂၅)ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။