ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း မိခင္ဝိုင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ မသန္စြမ္းႏွင့္ သက္ၾကီးရြယ္အို ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္

ယင္းမာပင္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၂

          စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး၊ ျမင္းမူၿမိဳ႕နယ္၊ ပုလဲၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လူမႈ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး သြားေရာက္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ ပါသည္။

          ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ဒုတိယဝန္ၾကီးဦးစိုးေအာင္၊ စစ္ကိုင္း တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ လူမႈေရးဝန္ၾကီးေဒါက္တာေဇာ္ဝင္း ၊  ဝန္ၾကီးဌာနက တာဝန္ရွိသူ မ်ားႏွင့္အတူ ယေန႕နံနက္ပိုင္းက  ျမင္းမူၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊဂူၾကီးဘုရားဓမၼရံု၌ က်င္းပေသာ ျမင္းမူၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား၊ မသန္စြမ္းမ်ားႏွင့္မိခင္ဝိုင္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ျခင္း အခမ္းအနားသို႕ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး အခမ္းအနားသို႕ ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ လာၾကေသာ အသက္(၈၅)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ဘိုးဘြားမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို လက္ဝယ္အေရာက္ ေပးအပ္ျခင္း၊ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ကစားစရာအရုပ္မ်ားႏွင့္ အာဟာရ ပဲႏို႕မ်ား ေဝငွျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ အသက္(၈၅)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ဘိုးဘြား (၆၆၆)ဦး အတြက္ လူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္(၁၉,၉၈၀,၀၀၀)-တစ္ရာကိုးဆယ့္ ကိုးသိန္းရွစ္ေသာင္း၊ မသန္စြမ္း (၂၇၆)ဦးအတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြက်ပ္ (၈,၂၈၀,၀၀၀) - ရွစ္ဆယ့္ႏွစ္သိန္းရွစ္ေသာင္း၊ မိခင္ဝိုင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ရန္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ (၃,၆၀၃,၁၀၀) - သံုးဆယ့္ေျခာက္သိန္း သံုးေထာင့္တစ္ရာ၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္းၾကိဳေက်ာင္း (၂)ေက်ာင္းအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြ က်ပ္ (၁,၄၀၀,၀၀၀)- ဆယ့္ေလးသိန္းတို႕ကို အသီးသီးေထာက္ပံ့ေပးအပ္ရာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ေမွာ္ရြာ၊ ေလာကနႏၵာေက်ာင္းတိုက္သို႕ေရာက္ရွိၾကၿပီး ေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္အား ဖူးေမွ်ာ္ၾကည္ညိဳ၍ သကၤန္းႏွင့္အလွဴေငြမ်ားဆပ္ကပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ေက်ာင္းတိုက္ဓမၼာရံုၾကီးတြင္ က်င္းပေသာ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေထာက္ပံ့ေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနား၌ အသက္(၈၅)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ဘိုးဘြား (၆၃၂)ဦးအတြက္ လူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ (၁၈,၉၆၀,၀၀၀) - တစ္ရာရွစ္ဆယ့္ ကိုးသိန္း ေျခာက္ေသာင္း၊ မသန္စြမ္းသူ (၁၀၁)ဦးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ (၃,၀၃၀,၀၀၀) - သိန္းသံုးဆယ့္သံုးေသာင္း၊ မိခင္ဝိုင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ (၃,၆၀၃,၁၀၀) -သံုးဆယ့္ေျခာက္သိန္း သံုးေထာင့္တစ္ရာတို႕ကို အသီးသီးေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီး ကေလးငယ္မ်ား အတြက္ ကစားစရာအရုပ္မ်ားႏွင့္ အာဟာရပဲႏို႕မ်ား ေဝငွေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးမူလတန္းၾကိဳေက်ာင္းသို႕ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ ခဲ့ပါသည္။

          ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ပုလဲၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ေတာင္းၾကီးေက်းရြာရွိ  အထက္တန္းေက်ာင္းသို႕ေရာက္ရွိၾကၿပီး ပုလဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အသက္(၈၅)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ဘိုးဘြား (၅၆၀)ဦး အတြက္ လူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ (၁၆,၈၀၀,၀၀၀) - တစ္ရာေျခာက္ဆယ့္ရွစ္သိန္း၊  မသန္စြမ္း (၈၆၄)ဦးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ ( ၂၅,၉၂၀,၀၀၀) - ႏွစ္ရာငါးဆယ့္ ကိုးသိန္း ႏွစ္ေသာင္း၊ မိခင္ဝိုင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ (၃,၆၀၃,၁၀၀) - သံုးဆယ့္ေျခာက္သိန္းသံုးေထာင့္တစ္ရာ တို႕ကို အသီးသီးေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ပုလဲၿမိဳ႕ရွိ သမိုင္းဝင္ဆင္ျမတ္ရွင္ဘုရားအား သြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ ၾကည္ညိဳ၍ အလွဴေငြမ်ား လွဴဒါန္းခဲ့ၾကပါသည္။

          အဆိုပါအခမ္းအနားမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက          ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက တစ္ႏိုင္ငံ လံုးအတိုင္းအတာအေနျဖင့္ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖ္ိဳးတိုးတက္ေရးကို အေကာင္ထည္ေဖၚလ်က္ရွိရာ ဝန္ၾကီးဌာန၏ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အဓိက အေထာက္ကူျပဳ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ကေလးငယ္ဘဝမွ သက္ၾကီးရြယ္အို အထိ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ရပ္တည္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို နည္းစနစ္က်စြာ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈျဖင့္ သာတူညီမွ်ခံစားရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လူသားဘဝ အစ ရက္ေပါင္း(၁,၀၀၀) ကာလအတြင္း ကိုယ္ခႏၶာပံုမွန္ၾကီးထြားျခင္းႏွင့္ ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ားေလ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ ျခင္း၊ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ေန႕ကေလးထိန္းဌာနမ်ား၊ မူလတန္းၾကိဳ ေက်ာင္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးငယ္မ်ား ရာႏႈန္းျပည့္ ေက်ာင္းေရာက္ရွိ ေစေရးႏွင့္ ေက်ာင္းထြက္မႈႏႈန္း က်ဆင္းေစရန္ မိသားစုေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးငယ္ရြယ္သူမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ ရပ္တည္မႈႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ မသန္စြမ္းမ်ား၊ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲမႈမ်ားကို ကာကြယ္တားဆီးေရးႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ သဘာဝေဘး၊ လူ႕ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာေဘးမ်ား ၾကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္စြာ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားသည္ လူမႈစီးပြားတိုးတက္ေရး၏ အဟန္႕အတားမ်ားကို ေက်ာ္လႊားေစၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္က အဓိကရည္မွန္းသည္ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ပံ့ပိုးျမႇင့္တင္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ယေန႕ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း ေထာက္ပံ့ေငြစုစုေပါင္းမွာ က်ပ္ (၁၀၅,၁၇၉,၃၀၀) - တစ္ေထာင့္ငါးဆယ့္တစ္သိန္းခုႏွစ္ေသာင္းကိုးေထာင္ သံုးရာ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။