နိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးသင္တန္းတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ေဟာေျပာပို႔ခ်

မတ္လ ၁၃ ၊ ေနျပည္ေတာ္

          လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ရံုး၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ နုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ  စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးသင္တန္းကို ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဇမၺဴသီရိခန္းမေဆာင္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ဦးေဆာင္၍ တက္ေရာက္ ေဟာေျပာ ပို႔ခ်ခဲ့ပါသည္။

စြမ္းရည္ျမွင့္သင္တန္းတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အေပၚအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ရခိုင္ျပည္ နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္ (၈၈)ခ်က္အနက္ (၈၇)ခ်က္ကို လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္၍ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အဓိက က႑ႀကီး ၁၈ ခု ရွိပါေၾကာင္း၊ ယင္းအႀကံျပဳခ်က္ က႑မ်ားအလိုက္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက ေဆာင္ရြက္ရာတြင္  လက္ေတြ႔ေျမျပင္၌ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္အခက္အခဲမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ေရွ႕ဆက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပို႔ခ်ခဲ့ပါသည္။

          ဆက္လက္ၿပီး ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္က ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္း စာနာမႈအကူအညီ အေထာက္အပံ့ေပးေရး ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (UEHRD) ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေကာ္မတီ၏ဖြဲ႕စည္းမႈ၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ထားရွိမႈ၊ ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ ထားရွိမႈအေျခအေနမ်ား၊ အာဆီယံႏွင့္ေဒသတြင္းနုိင္ငံမ်ား၏ ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈအေျခ အေနမ်ား၊ ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ အခက္အခဲႏွင့္စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ေရွ႕ဆက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းပို႔ခ်ခဲ့ပါသည္။

          ထို႔ေနာက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သိရွိလိုသည့္အခ်က္မ်ားကို ေမးျမန္း ခဲ့ၾကရာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့ ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။