ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာခ်င္းဆက္ကုန္ထုတ္ ရမ္းတိုလာတံတား ဖြင့္လွစ္ျခင္း ႏွင့္ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၊ မိဘမ်ား၊အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပရဟိတအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ေတြဆံုပြဲက်င္းပ

ေညာင္ေလးပင္၊ ၂.၆.၂၀၁၉
    ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္တံခါးျမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရိုးေက်းရြာအုပ္စု၌  အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘး အႏၱရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ရန္ပံုေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ရမ္းတိုလာေက်းရြာခ်င္းဆက္ တံတားဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ လူမႉဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးၾကည္ဇင္၊ ကရင္တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ၾကီး ေဒၚေနာ္ပြယ္ေဆး၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တို႔က ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။
အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးကအဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာ မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ လူမႈဝန္ထမ္းကိစၥရပ္မ်ား၊ ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈကိစၥရပ္မ်ား၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တိုင္းသူျပည္သား အားလံုးသာတူညီမွ်ခံစားခြင့္ရရွိေရးၾကိဳးပမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ သာတူညီမွ်ခံစားရရွိရန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားေသာေနရာမ်ားကုိ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ အလုိအပ္ဆုံး ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းမ်ားကုိေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ဒုကၡ ေရာက္သူမ်ားကို အလ်င္အျမန္ ကူညီရန္လည္းလိုအပ္ေၾကာင္း၊ ေက်းလက္တြင္ ေနထိုင္သူမွာ (၇၀) ရာခိုင္ႏႉန္းခန္႔ရွိျပီးအဓိကအားျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကိုအဓိကထားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယခု ေရာက္ရွိၾကေသာ ေဒသခံလူထုအေနျဖင့္လည္း ဆန္စပါး ႏွင့္ ပဲစိုက္ပ်ိဳးသည္ကိုသိရွိရေၾကာင္း၊ ကုန္ထုတ္ပစၥည္းမ်ားကုိ လြယ္ကူစြာ သယ္ပို႔ႏိုင္ေရးသည္ အလြန္အေရးၾကီးေၾကာင္း၊ ယခုရြာခ်င္းဆက္ တံတားျဖစ္ေသာ ရမ္းတိုလာတံတားသည္ အေရးပါေသာ ကုန္ထုတ္လမ္း တံတားတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ယိုယြင္းပ်က္စီးေနမႈအား ျပဳျပင္ရန္အေျခအေနမရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုတံတား သည္ အခက္အခဲမ်ားၾကားမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သျဖင့္ျဖစ္ေပၚလာသည္ကို အားလုံးအသိပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႉ ရန္ပံုေငြျဖင့္ က်ခံသံုးစြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔မွလည္း လုိအပ္သည္မ်ားကုိ ပူးေပါင္းပါဝင္ ကူညီခဲ့မႈေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ အေကာင္းဆံုးရလာဒ္ရရွိႏုိင္သည္ကုိ ဤတံတားက သက္ေသ ထူနိုင္ခဲ့ပါ ေၾကာင္း၊ ဤရြာခ်င္းဆက္ တံတားသည္ ရြာေပါင္း (၂၀) ေက်ာ္အတြက္ အက်ိဳးျပဳမည္ဟု သိရွိရပါေၾကာင္း၊ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈသည္လည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္သြားမည္ ျဖစ္ျပီး ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႉစီးပြားဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္ေရးတို႔ကိုလည္း မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း တံတားေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေအာင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ တိုင္ေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ က ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကာခဲ့ျပီး စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ ဓါတ္ပံုရုိက္ကူးခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ တံတားသည္ အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၱရယ္ ဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြမွ က်ပ္ (၅၇) သန္း ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီးအစုိးရအဖြဲ႔မွ (၅)သန္းစုစုေပါင္းေငြက်ပ္ ( ၆၂) သန္း ကုန္က်ခံတည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
    မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ေညာင္ေလးပင္ျမိဳ႕၊ ျမိဳ႕နယ္ခန္းမ၌ ေညာင္ေလးပင္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။
ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက မိမိတို႕ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ပဋိသေႏၶတည္သည္မွ သက္ၾကီးဘုိးဘြားအထိ လူဘ၀စက္၀န္းတစ္ေလ်ာက္ လူတစ္ဦးခ်င္း၊ တစ္ေယာက္ခ်င္း၏ ရပ္တည္မႈႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္  လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုသည္မွာ ေမြးစမွ (၈)ႏွစ္အထိ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္းသည္ ၀န္ၾကီးဌာန၏ အဓိက တာ၀န္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေမြးစမွ ၃ႏွစ္အထိ ေန႔ကေလးထိန္းအရြယ္ျဖစ္ျပီး၊ ၃ႏွစ္မွ ၅ႏွစ္ထိသည္ မူၾကိဳအရြယ္၊ ၅ႏွစ္မွ ၈ႏွစ္အထိသည္ ေက်ာင္းေနအရြယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရွးဦးအရြယ္သည္ ၈ႏွစ္အထိ အေရးၾကီးသည္ဆိုေသာ္လည္း ေမြးစမွ ၂ႏွစ္အတြင္းသည္ ပုိ၍အေရးၾကီးပါေၾကာင္း၊ ေမြးစမွ ၃ႏွစ္အရြယ္သည္ အမ်ားအားျဖင့္ အိမ္တြင္ မိသားစုမ်ားႏွင့္အတူ ၾကီးျပင္းသြားျပီး အထူးဂရုျပဳ ေစာင့္ေရွာက္မႈကို မရရွိသည့္ကေလးက ပိုမ်ားသည့္အတြက္ ဂရုတစုိက္စနစ္တက် နည္းမွန္လမ္းမွန္ျဖင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္လုိအပ္ပါေၾကာင္း၊ ကေလးတစ္ေယာက္၏ ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ ရက္ေပါင္းတစ္ေထာင္ကာလအတြင္း၌သာ အေကာင္းဆုံး အေျခခံဦးေႏွာက္ေကာင္း ရရွိမွာျဖစ္သည့္ အတြက္ ေရွးဦးအရြယ္ ေမြးစမွ ၂ႏွစ္အတြင္း စနစ္တက် ဂရုစိုက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္မ်ားအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး က႑ကို အာရံုစိုက္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာ ယေန႔ကေလးငယ္မ်ားသည္ အနာဂတ္ႏိုင္ငံံ၏ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ တာ၀န္မ်ားကုိ လက္ဆင့္ကမ္းယူရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္မ်ားျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ အနာဂါတ္အတြက္ အေကာင္းဆုံး ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  ကို္ယ္၀န္စရွိခ်ိန္မွ ကေလး၂ႏွစ္အထိ မိခင္မ်ားကို ေငြေၾကးမ်ားေထာက္ပံ႔ေပးျခင္း (Maternal and Child Cash Transfer Program) ကို ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးအခ်ိဳ႕တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက တစ္ကိုယ္ေရမိခင္မွ ေမြးဖြားလာသူမ်ားအားမွတ္ပံုတင္ ျပဳလုပ္ေပးမည့္ကိစၥ၊ ေမြးစာရင္းကိစၥ၊ မသန္စြမ္းေမြးဖြားလာလွ်င္ ေရွရွည္ေစာင့္ ေရွာက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ အစုိးရကတာ၀န္ယူမည့္ကိစၥမ်ား၊ ညႊန္းပုိ႔ရန္ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပီးလႊတ္ေတာ္ကို္ယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ဆက္လက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ သဘာဝေဘးၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပဲခူး၊ ေညာင္ေလးပင္၊ ေက်ာက္တံခါး၊ ဒုိက္ဦး၊ ျပြန္တန္ဆာ ျမိဳ႕နယ္မ်ားမွ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သဘာဝေဘးကူညီကယ္ဆယ္ေရးပရဟိတ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးကအမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ကမၻာ႔ရာသီဥတုအေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္  သဘာဝေဘး ပိုမိုက်ေရာက္ႏိုင္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ ၾကိဳတင္ ကာကြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္သူလူထုအခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီသိရွိႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ သဘာဝေဘးတုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း အလ်င္အျမန္ တုန္႔ျပန္ႏိုင္ရန္ မိမိတို႔ဝန္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကိုအဓိကလုပ္ေဆာင္ရသည့္ ဌာနျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီ၏ ရန္ပံုေငြအား သဘာ၀ေဘးႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီအလုိက္ သံုးစြဲရျပီး ဘက္စံုသံုး သဘာဝေဘးဒဏ္ခံ အေဆာက္အဦမ်ားေဆာက္လုပ္ေပးျခင္း၊ အေရးေပၚအခ်ိန္တြင္ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသၾကီးအလိုက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္း၊ အရန္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၊ အျခားလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ဝန္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္လည္း (၂၄) နာရီ Hot line ဖုန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျပီးအလ်င္အျမန္ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းမ်ားပိုမိုစနစ္က်ေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ၾကာင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားပိုမိုထိေရာက္ေစရန္ ေဘးသင့္ေဒသမ်ားအလ်င္အျမန္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအဖြဲ႔ကိုဖြဲ႔စည္းျပီးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထိေရာက္စြာအားလုံး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး ခ်ိတ္ဆက္ထားရွိရွိရန္ႀကိဳပမ္းလ်က္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ကရင္ တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ၾကီးေဒၚေနာ္ပြယ္ေဆးက ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း သဘာဝေဘး ျဖစ္ပြားခဲ့မႈမ်ား၊ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္လင္း ေျပာၾကားခဲ့ျပီး ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာန၊ အေရးေပၚစီမံခန္႔ခြဲမႈဗဟိုဌာန မွ ဌာနၾကီးမွဴးက သဘာဝေဘးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္မႈမ်ားကုိ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    တက္ေရာက္လာသူမ်ားက သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီ အသင္း၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး၊ သဘာဝေဘးသင္တန္းမ်ားရရွိေရး၊ ေခ်ာင္းေရတိုက္စားမႈ အေျခအေနမ်ား၊ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေတြ႔ႀကံဳရေသာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီးတင္ျပေဆြးေႏြးၾကရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
    ဆက္လက္၍ ေညာင္ေလးပင္ျမိဳ႕နယ္၊ စည္ပင္ေက်းရြာတြင္ ေျမသားေရကန္ တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ ငါးၾကီးအိုင္ေက်းရြာေျမသားေရကန္ခ်ဲ႕ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ စုစုေပါင္း (၃၅ သိန္း) ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ႔ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက လက္ခံရယူၾကျပီး ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖတစ္ဦးက ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား