လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးစုိးေအာင္ International Committee of the Red Cross(ICRC) ျမန္မာႏုိင္ငံဌာေနကုိယ္စားလွယ္အား လက္ခံေတြ႔ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၅.၆.၂၀၁၉
    လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးစုိးေအာင္သည္ International Committee of the Red Cross(ICRC) ျမန္မာႏုိင္ငံဌာေန ကုိယ္စားလွယ္အား အဆုိပါ၀န္ႀကီးဌာန၊ အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ယေန႔ညေနပုိင္း၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံပါ သည္။
    ေတြ႕ဆံုရာတြင္  ႏုိင္ငံတကာၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔(ICRC) မွ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း (MRCS)၊(IFRC)တုိ႔မွ ပူေပါင္း၍ ၾကက္ေျခနီလႈပ္ရွားမႈအေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီေပးေရး၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေဒသတခ်ိဳ႕တြင္ ေထာက္ပ့ံမႈလုိအပ္လ်က္ရွိေသာအေျခအေနမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား ပုိမုိထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ (MoU) ေရးထုိးေဆာင္ရြက္ လုိသည့္အေျခအေနမ်ား၊ ဆက္လက္၍ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၱရဆုိင္ရာအဆင့္ဆင့္ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အေျခအေန မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား