ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပလ်က္ရွိေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာမသန္စြမ္းသူမ်ား ထိပ္သီးညီလာခံသုိ႔တက္ေရာက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၇-၆-၂၀၁၉
    လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံ၊ ၿဗဴႏုိေအးရီး(စ္)ၿမိဳ႕တြင္ ဇြန္လ(၆)ရက္ ေန႔မွ ဇြန္လ(၈)ရက္ေန႔အထိက်င္းပေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ မသန္စြမ္းသူမ်ား ထိပ္သီး ညီလာခံ၏ ပထမေန႔ကုိ ဇြန္လ(၆)ရက္ေန႔က တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
    အဆုိပါညီလာခံကုိ အာဂ်င္တီးနားသမၼတႏုိင္ငံအစုိးရ၊ ႏုိင္ငံတကာမသန္စြမ္းသူမ်ား မဟာမိတ္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ လက္တင္အေမရိက မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းကြန္ရက္ တုိ႔ ပူးေပါင္းက်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။
    ဤညီလာခံသည္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ၊ လန္ဒန္ၿမိဳ႕၌ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ပထမအႀကိမ္  မသန္စြမ္းသူမ်ား ကမၻာ့ထိပ္သီးညီလာခံ၏ အဆက္ျဖစ္ၿပီး ထုိညီလာခံတြင္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားက ျပဳခဲ့ေသာ ကတိက၀တ္မ်ားကုိ ပုိ၍ခုိင္မာေစၿပီး မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ေဖာ္ဆာင္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။
    မသန္စြမ္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားရွိ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အသံမ်ားကုိ အေလးထား၍ လက္တင္ အေမရိကႏုိင္ငံႏွင့္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အျပည့္အ၀ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကေစရန္ႏွင့္ မသန္စြမ္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ပါ၀င္မႈကုိ ထပ္မံ ကတိက၀တ္ျပဳရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
    ယေန႔အခမ္းအနားတြင္ လက္တင္အေမရိကႏုိင္ငံမ်ားမွ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ ဦးေဆာင္သူမ်ားႏွင့္အတူ အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံ ဒုတိယသမၼတ Mrs. Gabriela Michetti တုိ႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
    ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ယေန႔က်င္းပေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ မသန္စြမ္းသူမ်ား ထိပ္သီးညီလာခံ၏ မ်က္ႏွာစုံညီ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး မသန္စြမ္းသူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳရန္ ဆန္းသစ္တီထြင္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ ခင္းက်င္းျပသထားေသာျပခန္းမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔သရုပ္ျပသမႈမ်ားကုိ လွည့္လည္ေလ့လာခဲ့ၾကၿပီး မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ေတးဂီတေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားကုိ အားေပးၾကည့္ရႈခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား