ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အမ်ိဳးသားလူမႈေရးပင္စင္ေပးအပ္

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ၁၅.၆.၂၀၁၇
         အမ်ိဳးသားလူမႈေရးပင္စင္ ပထမသုံးလစာအတြက္ ေငြက်ပ္ (၃၀၀၀၀ိ/-)စ ီအား (၁၅.၆.၂၀၁၇) ရက္   ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္  စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပည္နယ္လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးမွဴးနွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး  ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားနွင့္အတူ ေက်ာင္းႀကီးလမ္း ရပ္ကြက္၊ ေက်ာင္းတက္လမ္းရပ္ကြက္၊ ရြာၾကီးေတာင္ရပ္ကြက္၊ ရြာႀကီးေျမာက္ရပ္ကြက္၊ အုန္းတပင္ရပ္ကြက္၊ လမ္းမေတာ္ေျမာက္ရပ္ကြက္၊ မိဇံရပ္ကြက္၊ အိုးတန္းရပ္ကြက္၊ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္တို႔မွ အသက္ (၉၀)နွစ္နွင့္အထက္ အဘိုး၊အဘြား (၂၈)ဦးအား အိမ္တိုင္ရာေရာက္ သြားေရာက္ေထာက္ပံ့ ေပးအပ္ခဲ့ ပါသည္။
            ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းျမိဳ႕နယ္ (၁၇) ျမိဳ႕နယ္၌ အမ်ိဳးသားလူမႈေရးပင္စင္္ အက်ိုးခံစားထိုက္သူ အသက္ (၉၀)နွစ္နွင့္အထက္ အဘိုး(၄၁၁)ဦး၊ အဘြား (၈၄၅) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၁၂၅၆)ဦးတို့အား ျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္းရုံးမွ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာျမိဳ႕နယ္မ်ားအေရာက္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္း၍ (၁၅.၆.၂၀၁၇) ရက္ေန့တြင္ တျပိုင္နက္တည္း  အမ်ိဳးသားလူမႈေရးပင္စင္မ်ားကို သြားေရာက္ ေပးအပ္လ်ွက္ရွိေနေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။