တိုင္းေဒသၾကီးအမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီ ဒုတိယအၾကိမ္ လုပ္ငန္းညွိနွိုင္း အစည္းအေဝးက်င္းပ

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၁၆.၆.၁၇ 

       မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး၊ တိုင္းေဒသၾကီးအမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီ ဒုတိယအၾကိမ္ လုပ္ငန္းညွိနွိုင္း အစည္းအေဝးအား (၁၆.၆.၂၀၁၇) ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းလူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးမွဴးရုံး၌ က်င္းပခဲ့ျပီး တိုင္းေဒသႀကီး အမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊ တိုင္းေဒသႀကီး သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဌာန၊ ဝန္ၾကီး ဦးမ်ိဳးသစ္ နွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

      အဆိုပါအစည္းအေဝး၌ ဇူလိုင္လ(၃)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ျမန္မာအမ်ိုးသမီးမ်ားေန႔ အခမ္းအနား က်င္းပနိုင္ေရးနွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။