က်ား / မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္ျခင္း ဆန္းစစ္မႈ အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္းနွင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္း အစညး္အေ၀း က်ငး္ပျခင္း

မြန္ျပည္နယ္၊ ၁၆.၆.၂၀၁၇ 

           (၁၆.၆.၂၀၁၇) ရက္ေန့ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႔ ၊ ေရႊျမင့္မိုရ္ထြန္းဟိုတယ္ တြင္ မြန္ျပည္နယ္ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန နွင့္ UNFPA , FXB တို႔ ပူးေပါင္းျပီး က်ား / မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္ျခင္း ဆန္းစစ္မႈ အစီရင္ခံစာ တင္ျပျခင္း နွင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္း အစညး္အေ၀း က်ငး္ပျပဳုလုပ္ခဲ႔ပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္ မြန္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔ လူမႈေရး၀န္ၾကီး ေဒါက္တာထိန္လင္းမွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားျပီး ၊ မြန္ျပည္နယ္လူမႈ၀န္ထမ္းရုံး ညႊန္ၾကားေရးမွူး ဦးကုိကုိနိုင္ မွ ၾကိုဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားပါသည္။ ထို႔ေနာက္ UNFPA မွ Programe Analyst ေဒါက္တာ စုမြန္လတ္ မွ အစီရင္ခံစာအား ဖတ္ၾကားရွင္းလင္းပါသည္။ ထို႔ေနာက္ မွတ္တမ္းတင္ ဓါတ္ပုံမ်ား ရုိက္ကူးျပီး အစီရင္ခံစာအရ UNFPA ၏ အၾကံျပဳခ်က္အေပၚ အုပ္စုလိုက္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၾကပါသည္။ ေန႔လည္ပုိင္းတြင္ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန ( ရုံးခ်ုပ္ ) အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနခြဲ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးး ေဒါ ေနာ္သ၀ါးမွ NSPAW အေၾကာင္း ၊ UNFPA မွ Ms.Janneke Bienert  က Women and Girls First Initiative အေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ႔ဳပုါသည္။ ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားမွ အုပ္စုလိုက္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ႔ၾကျပီး အစည္းအေ၀းကုိ မြန္းလြဲ ( ၄း၃၀) နာရီတြင္ ရုပ္သိမ္းလိုက္ပါသည္။ အစည္းအေ၀းသုိ့ မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ လူမႈေရး၀န္ၾကီး ၊ ျပည္နယ္ အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာ အၾကီးအကဲမ်ား ၊ UN, INGOs , NGos အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား ၊ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႔ေပါ္ ရွိ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ုဳပေရးမွူး မ်ား စုစုေပါင္း အင္အား ( ၆၅ ) ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။