လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႕လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၃ -

      လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာနမွ ႀကီးမွဴး၍ လူမႈေရးဆုိင္ရာ သုေတသန လုပ္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႕နွင့္ပူးေပါင္းၿပီး လူမႈဝန္ထမ္း လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေသာ ကေလးသူငယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ အမ်ိဳးသမီး ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိ ေစာင့္ေရွာက္ေရး မသန္စြမ္းသူမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို နိုင္ငံေတာ္၏ ေျပာင္းလဲလာေသာ မူဝါဒနွင့္အညီ ျပည္သူလူထုကို အက်ိဳးရွိေစမည့္ ထိေရာက္ေသာ စီမံကိန္းမ်ား၊ စီမံခ်က္မ်ားနွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္နိုင္ရန္ အတြက္ နိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ၂၀၁၂ခုနွစ္၊ ဇြန္လတြင္ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ ညီလာခံကို က်င္းပခဲ့ၿပီး ညီလာခံ၏ ရလဒ္တစ္ခုအေနနွင့္ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ သြားရန္ ရွိပါေၾကာင္း၊ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ စီမံကိန္းမ်ားမွာ ခ်န္လွပ္ထားခဲ့၍ မရပါေၾကာင္း၊

ကုလသမဂၢ မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ကနဦး အစီရင္ခံစာ ေရးသားေရး ပထမအၾကိမ္ ညိွႏိႈင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္လ(၁၈)ရက္ -

    ကုလသမဂၢ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ကနဦး အစီရင္ခံစာ (Initial Report) တင္သြင္းႏုိ္င္ေရး က်င္းပသည့္ ညွိနွဳိင္းအစည္းအေဝးကို ယမန္ေန႔  နံနက္ပုိင္းက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ စုေပါင္းအစည္းအေ၀း ခန္းမ၌ က်င္းပရာ လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးစိုးၾကည္မွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါေၾကာင္း။

ေရႊေတာင္အုပ္စုမွ တည္ေဆာက္ လွဴဒါန္းသည့္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားသုိ႔ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ တက္ေရာက္

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္ -

      လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ နွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြ တုိ႔သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ က်ိဳက္၀ုိင္း ဘုရားလမ္း မသန္စြမ္း သက္ငယ္ေက်ာင္း၌ က်င္းပေသာ ေရႊေတာင္အုပ္စုမွ တည္ေဆာက္ လွဴဒါန္းသည့္ ႏွစ္ထပ္ RC ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားသုိ႔  တက္ေရာက္ၿပီး ကမၺည္းေမာ္ကြန္း ေၾကးျပားကုိ စက္ခလုတ္ႏွိပ္ ဖြင့္လွစ္ေပး ကာ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ အတြင္း လွည့္လည္ ၾကည့္ရႈၾကသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ေစတနာ့၀န္ထမ္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ဆန္ရိကၡာဖုိး ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြ ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားသုိ႔ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ တက္ေရာက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၀)ရက္ -

       လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ ကရင္ျပည္နယ္ လူမႈေရး ၀န္ၾကီးနွင့္အတူ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္ မြန္းလဲြပိုင္းတြင္ ဘားအံၿမိဳ႕ မူလတန္းၾကိဳေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရိွျပီး အငယ္တန္းအဆင့္နွင့္ အၾကီးတန္းအဆင့္ အခန္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးကာ ကရင္ျပည္နယ္ လူမႈ၀န္ထမ္းရံုး၌ တာ၀န္ရိွသူမ်ားနွင့္ ေတြ႔ဆံုသည္။

ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ Women's Forum ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပင္သစ္ သံရံုးမွ သံအမတ္ၾကီး Mr.Thierry Mathou ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ(၁၄)ရက္ -

      လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ သည္ ယေန႔ ေန႔လည္ (၁၂း၀၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးရံုး၊ ေမခလာခန္းမ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပင္သစ္ သံရံုးမွ သံအမတ္ၾကီး Mr.Thierry Mathou ႏွင့္ Women's Forum (ျပင္သစ္) အဖြဲ႕မွ ဒုတိယ ဥကၠ႒ Ms.Jacqueline Franjou တုိ႔အား ေတြ႕ဆံုၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ က်င္းပရန္ လ်ာထားေသာ Women's Forum ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အႀကိဳလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမည့္ ဘာသာရပ္ ဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးမွ လိုအပ္သည္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။