လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ Triangle GH နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုး

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တိုဘာ (၈) -

    လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန ႏွင့္ Triangle Generation Humanitarian (Triangle GH-Myanmar) တို႔၏ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနားကို (၅-၁၀-၂၀၁၂)ရက္ေန႔မြန္းလြဲ ၁ နာရီက ေနျပည္ေတာ္ရွိ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ မႏၱေလးတုိင္း ေဒသႀကီး စစ္ကုိင္းတုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ ့ဆုံျပီး ဌာနငယ္ / သင္တန္းေက်ာင္း မ်ားအား လွည့္လည္ ၾကည့္ရွုစစ္ေဆးျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၄ -

    လူမႈ၀န္ထမး္၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ စက္တင္ဘာလ ၂၁ရက္၊ နံနက္  ၉ နာရီအခ်ိန္တြင္  မႏၱေလးတုိင္း ေဒသႀကီး လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ အစည္းအေ၀း ခန္းမတြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာန၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ မီးသတ္ဦးစီးဌာနရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ ့ဆုံ၍ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ိဳးေၾကာင့္ လူမႈေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုိအပ္လ်က္ရွိသည့္ ကေလးမ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား၊ လူမႈဂရုဏာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိ ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိေသာ ေခတ္စနစ္ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာ ညီေထြမႈျဖစ္ေအာင္ မျဖစ္မေန ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ရန္ ေစတနာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ မိမိတုိ႔၏ မြန္ျမတ္သည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ တစ္ဦးခ်င္းစီက ျမင့္ျမတ္သည့္ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ေက်ပြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊ အေရးေပၚ သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္မ်ားအတြက္ ခ်က္ခ်င္းတုန္႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္၊ မီးေဘးႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျပည္သူ လူထုအတြင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိႏုိင္ရန္ ပညာေပး လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ သရုပ္ျပပြဲမ်ား၊ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လမ္းညႊန္ မွာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၂ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားေန႔ အခမ္းအနား က်င္းပေရး လုပ္ငန္းညွိႏွိဳင္း အစည္းအေ၀း က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၁)ရက္ -

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာန၊ အစည္း အေ၀းခန္းမတြင္ (၂၀.၉.၂၀၁၂)ရက္၊ ေန႔လည္ (၀၂း၀၀)နာရီ၊ အခ်ိန္၌ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ၊ (၁)ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာသက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားေန႔အခမ္းအနား ေအာင္ျမင္ စြာက်င္းပႏုိင္ေရး လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္း အစည္းအေ၀းအား က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္အား ေရႊမင္းသား ေဖာင္ေဒးရွင္းျမန္မာ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕မွ လာေရာက္ ေတြ႕ဆံု

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ (၁၈) -

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္အား (၁၈-၉-၂၀၁၂) ရက္ေန႕ မြန္းလြဲ (၁) နာရီ အခ်ိန္တြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးရံုးရွိ ေမခလာခန္းမတြင္ ေရႊမင္းသား ေဖာင္ေဒးရွင္း အမႈေဆာင္အဖြဲ႔မွ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုရာ ေရႊမင္းသား ေဖာင္ေဒးရွင္း (ျမန္မာ) ဥကၠဌ ဦးျမတ္သူ၀င္းမွ ေရႊမင္းသား ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ မသန္စြမ္းသူမ်ား ဆိုင္ရာလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပျပီး ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးက မသန္စြမ္း သူမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျပည္သူအားလံုး၊ က႑အားလံုးႏွင့္ ဆက္ဆပ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္အတြက္ ၀န္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ မသန္စြမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား အစဥ္တစိုက္ အားေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္အား Asia University For Women မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆံု

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ (၁၈) -

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ အား Asia University For Women တည္ေထာင္သူ Mr. Kamal Ahmed သည္ စက္တင္ဘာ (၁၄)ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၁)နာရီက ေနျပည္ေတာ္ရွိ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးရံုး ေမခလာ ဧည့္ခန္းမသုိ႔ လာေရာက္ေတြ႔ဆံု၍