၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားေန႔ အခမ္းအနား တြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တိုဘာ ( ၁ )ရက္ -

    လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေရး၀န္ ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး  ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္က ယေန႕ နံနက္ (၁၀) နာရီတြင္ အဆိုပါ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးရံုး အစည္းအေ၀း ခန္းမ၌ "သက္ရြယ္စံုညီ လူ႕ေဘာင္စီသို႕" ဆိုသည့္ ရည္ရြယ္ ခ်က္ျဖင့္ က်င္းပသည့္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားေန႔ အခမ္းအနား တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ဘိုးဘြား ရိပ္သာမ်ား တည္ေထာင္ျပီး သက္ႀကီးရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို စတင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ သို႕ေသာ္ ဘိုးဘြား ရိပ္သာမ်ား တည္ေထာင္ၿပီး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သည့္ စနစ္သည္ အနာဂတ္တြင္ သက္ႀကီး ရြယ္အိုအမ်ားစု၏ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားကို ျပည့္စံုေအာင္ မျဖည့္စြမ္းႏိုင္သည့္အတြက္ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ သက္ႀကီးရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္ေရး စီမံကိန္းကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ကပင္ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းက လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၅၄ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ သက္ႀကီးရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္ေရး အတြက္ ျပည္သူလူထုအတြင္း မွန္ကန္သည့္ အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ား မိသားစု တစ္ဦးခ်င္းဆီမွ တစ္ရက္ကြက္လံုး တစ္ၿမိဳ႕နယ္လံုး၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၊ တစ္ကမၻာလံုးသို႕ စိမ့္၀င္ျပန္ႏွံရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႕အျပင္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏ ဘ၀လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုတိုးတက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ႀကီးရြယ္အို ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မူၾကမ္းကို ေရးဆြဲလ်က္ ရွိပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။

အမ်ိဳးသားအဆင့္လုပ္ငန္းက႑ ေဆြးေႏြးပဲြက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ (၂၇) -

    စက္တင္ဘာလ (၂၆)ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန စုေပါင္းခန္းမ၌ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပ္ငန္း က႑ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပရာ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္ေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ တစ္ခု အပါအ၀င္ ျဖစ္သည့္ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ ကေလးသူငယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအား Danchrrchid Myanmar မွ Mine Action Advisor ျဖစ္သူ Ms.Kim Warren လာေရာက္ေတြ႔ဆံု

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တုိဘာ (၂၆) -

           လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ ယေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီအခ်ိန္တြင္ Danchrrchid Myanmar မွ Mine Action Advisor ျဖစ္သူ Ms.Kim Warren ႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ၀န္ႀကီးရံုး၏ ေမခလာ ဧည့္ခန္းမတြင္ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုုရာမုိင္းအႏၱရာယ္ အသိပညာေပး အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္တြင္ (၇.၁၁.၂၀၁၂) ရက္ေန႔မွ (၉.၁၁.၂၀၁၂)ရက္ေန႔ထိ Sky Place Hotel ၌ မုိင္းအႏၱရယ္ အသိပညာေပး အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားျပီး ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ဖ်ာပံုျမိဳ႕နယ္ရွိ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း ႏွင့္ အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္မည့္ ေျမေနရာအား ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ နို၀င္ဘာ (၂၉)ရက္ -

          လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါလ်က္ ႏို၀င္ဘာ (၂၇)ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသၾကီး၊ ဖ်ာပံုျမိဳ႔႕နယ္ (၁၁) ရပ္ကြက္ရွိ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္းၾကိဳေက်ာင္းသို႔  ေရာက္ရွိရာ ဖ်ာပံုခရိုင္ ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ၾကိဳဆိုၾကသည္။

          ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးမွ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္းၾကိဳေက်ာင္းအား ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆး၍ လက္ရွိေက်ာင္း၏ ၾကံ့ခိုင္မႈကို စစ္ေဆးေပးရန္၊ ေက်ာင္းေျမေနရာအား ဌာနပိုင္ အမည္ေပါက္ ရရွိေရးအတြက္ ေျမပံုကူးယူခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရန္၊ အခန္းကန္႔၍ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းကို အျမန္ဆံုး ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွင့္ သင္တန္းသူမ်ား ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ မွာၾကားခဲ့သည္။

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနသတၱမ အႀကိမ္ မဟာ ဘုံကထိန္ သကၤန္း ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းပြဲ က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တုိဘာ (၂၁)ရက္ -

    လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန သတၱမအႀကိမ္ မဟာ ဘုံကထိန္ သကၤန္း ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းပြဲကုိ (၂၁-၁၁-၂၀၁၂) ရက္ေန႔ နံနက္ ၉နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အဆုိပါ ၀န္ႀကီးရုံး အစည္းအေ၀း ခန္းမ၌ က်င္းပရာ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ျမတ္ျမတ္အုန္းခင္၊ ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ေဒၚစုစုလႈိင္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္မ်ားအား ကထိန္ သကၤန္းႏွင့္ လွဴဖြယ္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းၾကသည္။