(၆၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာမဟာမင္းႀကီးရုံး၏အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊၂၀၁၇၊ေအာက္တိုဘာ ၉ (၆၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရုံး၏အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းကုိ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ၊ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ေအာက္တုိဘာလ(၂) ရက္ေန႔မွ(၆) ရက္အထိက်င္းပခဲ့ၿပီး အဆုိပါ အစည္းအေ၀းသုိ႔ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရခ် ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ဦးေဆာင္ေသာကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြမ်ား ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပျခင္း

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၂၀၁၇၊၊ေအာက္တိုဘာ ၉ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ဘ႑ာေရးႏွစ္ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြမ်ားေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနား ကုိ မုံရြာၿမဳိ႕၊ ၿမဳိ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ (၂၂.၉.၂ဝ၁၇) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ

အာစရိယပူေဇာ္ပြဲက်င္းပျခင္း

ရွမ္းျပည္နယ္၊ကိ်ဳင္းတံုခ႐ိုင္၊၂၀၁၇၊ေအာက္တိုဘာ၃ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ကိ်ဳင္းတံုခ႐ိုင္လူမႈ၀န္ထမ္းရံုးကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိကိ်ဳင္းတံုမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းတြင္(၃.၁၀.၂၀၁၇)ရက္ေန႔၌အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး

သက္ႀကီးရြယ္အိုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာဘာသာရပ္မ်ားသင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊၂၀၁၇၊ေအာက္တိုဘာ ၃ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားေန႔ပိုင္းေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာ၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိေသာသက္ႀကီးရြယ္အိုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ သူသင္တန္း(CaregiverTraining)တြင္(၃.၁၀.၂၀၁၇)ရက္ေန႔၌က်ြမ္းက်င္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးျမတ္လြင္မွသက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ေျပာ ဆိုျခင္း

ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး၏ လမ္းညႊန္ မွာၾကားခ်က္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ကရင္ျပည္နယ္၊၂၀၁၇၊ေအာက္တိုဘာ ၃ ကရင္ျပည္နယ၊္္ၿမိဳင္ၾကီးငူေဒသရွၿမိဳင္ၾကီးငူတိိုက္ပြဲေရွာင္စခန္းမွတိုက္ပြဲေရွာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ေရရွည္အလုပ္အကိုင္နွင့္ဝင္ေငြရရွိေစရန္္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုယ္တိုင္ယက္လုပ္ေသာကရင္ရိုးရာဂ်က္ခုတ္အမ်ိဳးသမီးဝတ္အထည္(၃၀)ႏွင့္အမ်ိဳးသားဝတ္အထည္(၃၀)ခန္႕အား(၂.၁၀.၂၀၁၇) ရက္ေန႕တြင္ကရင္ျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္းရံုးမွဝယ္ယူ သူနွင့္ တိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္ ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ရာ