လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ Asia Disaster Prepareness Center (adpc) နွင့္ ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔ ပူးေပါငး္ျပဳလုပ္ေသာ Mental Helath Psychosocial Support in Emergencies ႏွင့္ Psychological First Aid အကူအညီေပးေရးသင္တန္းဖြင့္လွစ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၊ ႏို၀င္ဘာလ ၂၈ ရက္ -

      လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ Asia Disaster Prepareness Center (adpc) နွင့္ ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနတို႔ ပူးေပါငး္ျပဳလုပ္ေသာ Mental Health Psycho social Support in Emergencies ႏွင့္ Psychological First Aid အကူအညီေပးေရးသင္တန္းကုိ ယေန႔နံနက္ ၉း၀၀ နာရီတြင္ Lake Garden Hotel, ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပရာ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန ေခတၱညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအး တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး ႏွင့္ Action Plan ေရးဆြဲႏုိင္ေရး ညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာ ၃၀ ရက္ -

      (၃၀.၁၁.၂၀၁၆)ရက္ေန႔တြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ စုေပါင္းအစည္းအေ၀းခန္းမ၌ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ားေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး ႏွင့္ Action Plan ေရးဆြဲႏုိင္ေရးတို႔ကုိ ဆက္စပ္ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊ မိတ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လွ်င္ျမန္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္၊ Resource Mapping ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းေ၀းပြဲကုိ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ေခတၱ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ျပီး လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ဆက္စပ္ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊ မိတ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အေသးစိတ္ ၀ုိင္း၀န္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ထိေရာက္ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာ (၂၉) -

      လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေရး၊ ကာကြယ္ေရးနွင့္တုန္႕ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ပိုမုိထိေရာက္ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္နုိင္ေရး အတြက္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႔ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္နွင့္ ဌာနဆုိင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ယေန႕နံနက္ ပိုင္းတြင္ ေကာ့ေသာင္းျမိဳ့ သို႕ ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

Holding Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) Review Meeting at Nay Pyi Taw on 25th Nov, 2016

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာ (၂၉) -

      ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ(၂၅)ရက္ေန႔တြင္ လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာန(ရုံးခ်ဳပ္) ေနျပည္ေတာ္၌ မက္ဒရစ္ ႏုိင္ငံတကာ သက္ႀကီးရြယ္အုိဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) အား ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး က်င္းပခဲ့ပါသည္။

သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေရးညိွႏႈိင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၈ -

      သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား ပိုမိုမ်ားျပား လာျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု စိတ္ႏွလုံး မခ်မ္းေျမ႕ဖြယ္ ျဖစ္ရၿပီး ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ဂုဏ္သိကၡာ ညွဳိးႏြမ္း ေစသျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းရိွ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ လူမႈဘ၀မ်ား လုံၿခဳံေရးအတြက္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးညိွႏိႈင္းအစည္းအေ၀းကို ယေန႔မြန္းလြဲ (၂) နာရီတြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ရုံးအမွတ္ ၂၃၊ ေနျပည္ေတာ္ရိွ ၀န္ႀကီးရုံးစုေပါင္းခန္းမ တြင္က်င္းပရာ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက တက္ေရာက္ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။