ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ(H1N1)အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္Face Masks ၊လက္ေဆးဆပ္ျပာမ်ားေပးေ၀ျခင္း

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၾသဂုတ္ ၁ (၁.၈.၂၀၁၇) ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးမွဴးရံုးလက္ေအာက္ရွိကေလးျပဳစုေရးဌာန နွင့္ေမတၲာရိပ္ မူႀကိဳ တို႔မွ ျပဳ လုပ္ေသာ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ Seasonal Influenza A ( H1 N1) ႀကိဳ တင္ကာကြယ္ေရး အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲႏွင့္ Face Masks ႏွင့္ လက္ေဆးဆပ္ျပာ ေပးေဝျခင္းအခမ္းအနားသို႔ တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴးႏွင့္လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးေဒါက္တာဥမၼာေအာင္၊ကေလးျပဳစုေရးဌာနမွက်န္းမာေရးတာဝန္ခံသူနာျပဳ ဆရာမႀကီးႏွင့္ဆရာမမ်ား ကေလးျပဳစုေရးဌာနမွ ဒု-ေက်ာင္းအုပ္နွင့္တကြေမတၲာရိပ္မူႀကိဳ မွ ရင္ေသြးငယ္ မ် ား၏ မိဘမ် ား တက္ေရာက္ႀက ပါသည္။

မူးယစ္ေဆးဝါး အႏၲရာယ္နွင့္ ေနာက္ဆက္တဲြ ျပႆ နာ မ်ားအေၾကာင္း ေဟာေျပာပို႔ခ်ျခင္း

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ၾသဂုတ္ ၁ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ကခ်င္ျပည္နယ္လူမႈ၀န္ထမ္းရံုး၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွဦးစီး၍ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိေသာေစတနာ႔ဝန္​ထမ္​း မူးယစ္​ႀကီီးၾကပ္ေရးမွဴးသင္တန္းတြင္(၁.၈.၂၀၁၇)ရက္ေန႔၊နံနက္ပိုင္း၌ေဒါက္တာတင့္ႏိုင္( ေဆးရံုအုပ္ႀကီးမူးယစ္ေဆးစြဲေရာဂါကုေဆးရံု၊ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕)

ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ(H1N1)အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္Face Masks ၊လက္ေဆးဆပ္ျပာမ်ားေပးေ၀ျခင္း

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၾသဂုတ္၁ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ မႏၲေလးမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း အမွတ္(၁) တြင္(၁.၈.၂၀၁၇) ရက္ေန႔၊နံနက္(၁၀း၀၀) နာရီတြင္မူႀကိဳကေလးငယ္မ်ားႏွင့္မိဘမ်ားအား

ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ(H1N1)အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲက်င္းပျခင္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၊ ၾသဂုတ္၁ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ငွက္ေအာ္စမ္းလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းတြင္(၃၁.၇.၂၀၁၇)ရက္ေန႔၌ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ(H1N1) အေၾကာင္းႏွင့္အေထြေထြေရာဂါ အေၾကာင္းကို ငွက္ေအာ္စမ္းလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း၏ က်န္းမာေရးမွဴး;ဆရာဦးဆလိုင္းတြမ္ မွ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္

သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမျဖစ္ပြားေစရန္ ႀကဳိတင္ကာကြယ္ေရးအသိပညာေပးေဟာေျပာျခင္း

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၾသဂုတ္၁ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ မုံရြာမူလတန္းႀကဳိေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ားသည္(၂၉.၇.၂ဝ၁၇) ရက္ေန႕မွ (၃ဝ.၇.၂ဝ၁၇) ရက္ေန႔အထိ မုံရြာၿမဳိ႕နယ္၊ ရြာတုံ၊ ထေနာင္းဝင္း၊ ေက်ာကၠာ(မ) ရြာ မ်ားသုိ႔ ကေလးသူငယ္ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖဳိးေရး၊ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္