မူးယစ်ဆေးဖြတ်ပြီးသူများအားပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်း

လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည် နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာနသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ မူးယစ်ဆေးဝါး ပပျောက်ရေး လုပ်ငန်းအား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသော မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကို ပြောင်းလဲ စေသော ဆေးဝါးများ အန္တရာယ် တားဆီး ကာကွယ်ရေး ဗဟိုအဖွဲ့တွင် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့ကို တာဝန်ခံ ဆောင်ရွက်ရပါသည်။

 

ရည်ရွယ်ချက်

ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်း၏ရည်ရွယ်ချက်များမှာ -

     (က)    ဆေးကုသ ခံယူပြီးသူများအား မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲမှု ကင်းရှင်းပြီး လူ့အဖွဲ့အစည်း အတွင်း ပြန်လည် နေထိုင်ဝင်ဆန့် လာစေရေး အတွက် လူမှုရေးကို ပြန်လည် ထူထောင်ပေးရန်။