မူးယစ်ဆေးဖြတ်ပြီးသူများအားပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်း

လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည် နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာနသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ မူးယစ်ဆေးဝါး ပပျောက်ရေး လုပ်ငန်းအား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသော မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကို ပြောင်းလဲ စေသော ဆေးဝါးများ အန္တရာယ် တားဆီး ကာကွယ်ရေး ဗဟိုအဖွဲ့တွင် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့ကို တာဝန်ခံ ဆောင်ရွက်ရပါသည်။

 

ရည်ရွယ်ချက်

ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်း၏ရည်ရွယ်ချက်များမှာ -

     (က)    ဆေးကုသ ခံယူပြီးသူများအား မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲမှု ကင်းရှင်းပြီး လူ့အဖွဲ့အစည်း အတွင်း ပြန်လည် နေထိုင်ဝင်ဆန့် လာစေရေး အတွက် လူမှုရေးကို ပြန်လည် ထူထောင်ပေးရန်။

     ( ခ)    ဆေးကုသ ခံယူပြီးသူများအား တစ်ဦးချင်းစီ ကိုယ်ရေကိုယ်သွေးနှင့် ဝါသနာထုံမှု အပေါ်မူတည်၍ ကိုက်ညီသည့် အသက် မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာရပ်များ လေ့ကျင့်ပေးရန်။

     ( ဂ)    "သင်ကြားရင်း ကုန်ထုတ်၊ ကုန်ထုတ်ရင်း သင်ကြား" ဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီ ကုန်ထုတ် လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင် နိုင်သည်အထိ လေ့ကျင့် ဆောင်ရွက်ပေးရန်။

     (ဃ)    လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးသည့် အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်း ပညာရပ်များဖြင့် မိမိဘ၀ မိမိရပ်တည်လာနိုင်စေရန်။