ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္က ေအာင္ပြဲရ မသန္စြမ္းအားကစားသမားမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳဆုခ်ီးျမွင့္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္လ(၁၄) -

      (၇)ၾကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ မသန္စြမ္း အားကစားျပိဳင္ပြဲ အၾကိဳ တံခြန္စုိက္ ဖလားျပိဳင္ပြဲတြင္ တတိယဆု ရရွိေသာ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊ ကုိယ္စားျပဳ မသန္စြမ္း အားကစားသမားမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳပြဲအခမ္းအနားကုိ ၾသဂုတ္ (၁၃) ရက္ နံနက္ (၁၀)နာရီက အဆုိပါ ၀န္ၾကီးရံုး စုေပါင္းခန္းမ၌ က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္က (၇)ၾကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ မသန္စြမ္းအားကစား ျပိဳင္ပြဲၾကီးတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေစရန္ အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းအုပ္မ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူနည္းျပ မ်ားအေနျဖင့္ ယခင္ကထက္ ပုိျပီး အားကစားသမားမ်ား၏ စားေသာက္ေနထုိင္ေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး ပုိင္းမ်ားတြင္ ဂရုတစုိက္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ျပိဳင္ပြဲ၀င္ အားကစားသမား မ်ားအေနျဖင့္ က်န္ရွိေနေသာ ငါးလအတြင္းတြင္ ေရကုန္ေရခန္း ၾကိဳးစားေလ့က်င့္ျပီး ေရ႔ႊတံဆိပ္ဆုရရွိေအာင္ အႏုိင္မခံ အရွံဳးမေပးသည့္ စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ေဆာင္သူမ်ား ျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားၾကရန္ျဖင့္ မွာၾကားသည္။

      ထုိ႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ က ေရႊတံဆိပ္ဆုရွင္မ်ားအား လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယ ၀န္ၾကီး ဦးဘုန္းေဆြႏွင့္ ေဒၚစုစုလိႈင္တုိ႔က ေငြတံဆိပ္ဆုရွင္မ်ား အားလည္းေကာင္း၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးစုိးၾကည္က ေၾကးတံဆိပ္ရွင္ မ်ားအား လည္းေကာင္း၊ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္သည္။

      (၇)ၾကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ မသန္စြမ္းအားကစား ျပိဳင္ပြဲအၾကိဳ တံခြန္စုိက္ ဖလားျပိဳင္ပြဲတြင္ ေရႊတံဆိပ္(၁၈)ခု၊ ေငြတံဆိပ္ (၁၇)ခု၊ ေၾကးတံဆိပ္ (၁၁)ခု၊ စုစုေပါင္း ဆုတံဆိပ္ (၄၆)ခု ျဖင့္ တတိယရရွိခဲ့ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မသန္စြမ္း သက္ၾကီး/သက္ငယ္ သင္တန္းေက်ာင္း၊ ၾကည့္ျမင္တုိင္/ စစ္ကုိင္း မ်က္မျမင္ေက်ာင္း၊ က်ိဳက္၀ုိင္း လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အမိ်ဳးသမီး ကေလးမ်ား သင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ မသန္စြမ္းကေလးမ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာတုိ႔မွ မသန္စြမ္း အားကစား ေမာင္/မယ္ ၂၇ ဦးတုိ႔ကုိ ဂုဏ္ျပဳ ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

FacebookTwitter

Recent News