အယ္နီညိဳေၾကာင့္ ေသာက္သုံးေရ အလြန္လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္း၍ အလွဴေငြနွင့္ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧျပီ ၈ -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ၈.၄.၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိျပီး၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန၊ ေညာင္ဦးခရိုင္ဦးစီးမွဴးရုံးနွင့္ သိုေလွာင္ရုံတို႔အား ၾကည္‌့ရႈျပီး သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ပါက ခ်က္ခ်င္းတုန္႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္မႈျပဳနိုင္ရန္နွင့္ ေဘးဒုကၡ က်ေရာက္ေနေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ထိေရာက္စြာ အကူအညီေပးနိုင္ေရး ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

      ထို႔ေနာက္အယ္နီညိဳေၾကာင့္ ေသာက္သုံးေရ အလြန္လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ေခ်ာင္းဝေက်းရြာ အုပ္စု၊ ငါ့လင္းပုတ္ေက်းရြာသို႔ သြားေရာက္ျပီး မဂၤလာျမန္မာမွ လွဴဒါန္းသည္‌့ ေငြက်ပ္ (၂၂) သိန္းတန္ဖိုးရွိ ေရသန္႔စင္စက္ (၁)လုံးအား ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕သို႔ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

      ဆက္လက္၍ ေရသန္႔စင္စက္အား လက္ေတြ႕အသုံးခ်နိုင္ရန္ သရုပ္ျပသည္‌့ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ကာ ပ်က္စီးေနေသာ လက္ရွိေရစုပ္စက္ပန္႔ ျပဳျပင္ရန္အတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေငြက်ပ္ (၁၀) သိန္းအား သက္ဆိုင္သူမ်ားထံ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

      ထို႔ေနာက္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ေညာင္ဦးခရိုင္ လက္ေထာက္လူမႈဝန္ထမ္းရုံးသို႔ ေရာက္ရွိျပီး ဦးစီးဌာန (၂) ခုမွ အရာထမ္း/ အမႈထမ္းမ်ားနွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားနွင့္ နီးစပ္စြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္နွင့္ မိမိတို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားေအာင္ အစဥ္ႀကိဳးစားၾကေစလိုေၾကာင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း အတတ္နိုင္ဆုံး ျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္ရန္ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္လည္း ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

      ထို႔ေနာက္ ပုဂံမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းအား ဝင္ေရာက္ၾကည္‌့ရႈခဲ့ၿပီး ျမင္းျခံၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ကာ အမွတ္ (၁) ရပ္ကြက္ တိုးခ်ဲ႕ဓမၼာရုံတြင္ (၅.၄.၂၀၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္‌့ ေလေဘးေၾကာင့္ ၿပိဳက်အိမ္ (၃၂) လုံးအတြက္ တစ္အိမ္လ်ွင္ (၅၀၀၀၀ိ/-)ႏႈန္းျဖင့္ ေငြက်ပ္ (၁၆) သိန္း၊ အမိုးလန္ပ်က္စီးခဲ့သည္‌့ ေနအိမ္ (၈၂) လုံးအတြက္ တစ္အိမ္လ်ွင္ (၂၀၀၀၀ိ/-) ႏႈန္းျဖင့္ (၁၆၄၀၀၀၀ိ/-)၊ အိမ္ေထာင္စု (၁၁၄)စုအတြက္ ဆန္(၃) ရက္စာေထာက္ပံ့ေငြ(၄၈၀၀၀၀ိ/-)၊ တန္ဖိုးေငြ (၁၃၇၂၇၇၂ိ/-) ရွိ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္း (၉)မ်ိဳး (၃၂) အိမ္ေထာင္စာနွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္း(၄)မ်ိဳး (၈၂) အိမ္ေထာင္စာ၊ ပစၥည္းစုံ (၂၆)မ်ိဳးပါ Family Kit (၃၂)ပုံး တို႔ကို ေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားထံ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ကာ ေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား ရင္းနွီးစြာအားေပးခဲ့ၿပီး ျမင္းျခံခရိုင္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးရုံးနွင့္ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းတို႔အား ၾကည္‌့ရႈေလ့လာခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိ ပါသည္။

FacebookTwitter

Recent News