ေသာက္သုံးေရ အလြန္လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ ေက်းရြာမ်ားသို႔ စက္ေရတြင္းနွင္‌့ ေရသန္႔စင္စက္ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧျပီလ ၁၁ -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ၁၁.၄.၂၀၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ျဖဴးၿမိဳ႕ ဘိုးဘြား ရိပ္သာသို႔ေရာက္ရွိျပီး နွစ္သစ္ကူးကုသိုလ္အျဖစ္ ဘိုးဘြား(၃၅)ဦးတို႔အား အဝတ္အထည္ အသုံးအေဆာင္နွင္‌့ ေငြမ်ား လွဴဒါန္းေပးအပ္ခဲ့ျပီး ရင္းရင္းနွီးနွီး ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

      ထို႔ေနာက္ အယ္လ္နီညိဳေၾကာင့္ ေသာက္သုံးေရ အထူးလိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာျပီး ဆားျပင္ေက်းရြာတြင္ စက္ေရတြင္းတစ္ခု တူးေဖာ္ျခင္း၊ ေငြက်ပ္(၂၂)သိန္း တန္ဖိုးရွိ ေရသန္႔စင္စက္(၁)လုံးအား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ျခင္း၊ ေရသန္႔စင္စက္အား လက္ေတြ႕သရုပ္ျပျခင္း စသည့္အစီအစဥ္ကို ဝန္ႀကီးဌာန၏ တာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

      ထို႔ေနာက္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားနွင္‌့ ရင္းရင္းနွီးနွီး ေတြ႕ဆုံျပီး ေရကိုေခၽြတာသုံးစြဲေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ဘိုကုန္းေက်းရြာသို႔ သြားေရာက္ကာ အလွဴရွင္မ်ားမွ လွဴဒါန္းထားရွိသည့္ စက္ေရတြင္းနွင္‌့ အုတ္ေရကန္တို႔အား ၾကည့္ရႈပါသည္။

      ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕ေပၚ၌ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရပ္ကြက္ေက်းရြာမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားနွင္‌့ ရင္းရင္းနွီးနွီးေတြ႕ဆုံျပီး လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ငန္းမ်ားနွင္‌့စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ေျပာၾကားျပီး ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ အျပန္အလွန္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ ကိ္စၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့့ပါသည္။

      ဆက္လက္၍ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နွင္‌့ ျပြန္တန္ဆာၿမိဳ႕မ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ ေညာင္ေလးပင္ဘိုးဘြားရိပ္သာရွိ ဘိုးဘြား(၂၇)ဦးတို႔အားလည္းေကာင္း၊ ျပြန္တန္ဆာဘိုးဘြားရိပ္သာရွိ ဘိုးဘြား(၁၈)ဦးတို႔အားလည္းေကာင္း နွစ္သစ္ကူးကုသိုလ္အျဖစ္ အဝတ္အထည္၊ အသုံးအေဆာင္နွင့္ ေငြမ်ားလွဴဒါန္းေပးအပ္ခဲ့ျပီး ဘိုးဘြားရိပ္သာမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ ဘိုးဘြားမ်ား၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ပါေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

Recent News